Noortegarantii tugisüsteem

Noortegarantii tugisüsteem (NGTS) on toetus 16–29-aastastele noortele haridusteele naasmiseks ja/või tööturule jõudmiseks. NGTS asub kohalikus omavalituses ning koosneb infosüsteemi lahendusest ja juhtumikorraldusest.

IT-süsteemi abil tehakse päring teistesse riiklikesse registritesse, tänu millele saab kohalik omavalitsus nimekirja oma piirkonna 16–26-aastastest mitteõppivatest ja -töötavatest noortest. Saadud kontaktide kaudu teavitatakse noort tema võimalustest.

IT-lahenduse kaudu saab kohalik omavalitsus nimekirja 16–26-aastastest noortest, kes vastavad kõigile järgmistele tingimustele:

  1. ei õpi
  2. ei tööta
  3. ei ole töötuna arvel
  4. ei ole tuvastatud puuduvat töövõimet või üle 80-protsendilist töövõime kaotust
  5. ei saa töötamise toetamise teenust
  6. ei tegele ettevõtlusega
  7. ei saa hüvitist alla pooleteiseaastase lapse kasvatamise eest
  8. ei kanna vangistust või eelvangistust
  9. ei viibi asendus- või kaitseväeteenistuses

Kui tunned, et eelpool nimetatu võiks Sind kirjeldada või vajaksid abi töökoha leidmisel/koolitee jätkamisel, siis võta julgesti ühendust Jõelähtme valla noortegarantii tugisüsteemi juhtumikorraldajaga.

Kontakt:

Maarja Mehiste
noortegarantii@joelahtme.ee
+372 5389 4255