14.05.24

Pakendikotiteenus eramajadele

Jõelähtme vallas toimib pakendikotiteenus Lool, Iru külas ning Uuskülas.

Pakendikott on tasuta ja mugav võimalus vabaneda kodumajapidamises tekkivatest pakenditest, vähendades samas kulutusi olmejäätmete äraveoks.

Alates 01.06.2024 muutub pakendikotiteenus tasuliseks, lisainfo allpool asuval plakatil.

Pakendijäätmed moodustavad keskmiselt umbes kolmandiku kodumajapidamistes tekkivatest olmejäätmetest. Sorteerides pakendijäätmeid eraldi, väheneb olmejäätmete maht ja olmejäätmete konteineri tühjendamise sagedus. Pakendite eraldi kogumine on keskkonnasõbralik käitumisviis, sest nõnda kogutud pakendijäätmed suunatakse taaskasutusse ja nendest valmistatakse uusi tooteid.

Tasuta pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant, paralleelselt olmeprügi konteineri tühjendamisega. Ära viidava pakendikoti asemele jäetakse uus tühi 150-liitrine kollane kilekott.

Täis pakendikott tuleb jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto selle ära.

Kollasesse pakendikotti võib panna kartongist, plastist, klaasist  ning metallist puhtaid pakendijäätmeid (jogurtitopsid, konservikarbid, plastmassist pudelid, klaasist pudelid, klaaspurgid, mahla- ja veinipakid jmt.

Lisainfo: https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/