4.07.24

Päästeteenistus/politsei

112

Riigiinfo telefon 24/7 (eesti, vene, inglise keeles)

Riigiinfo telefon on hädaabinumbri 112 kõrval tegutsev tasuta infonumber, mis pakub ööpäev läbi infot ja nõu olukordades, mille puhul ei ole ohus elu, tervis ja vara.

1247

Piirkonnapolitseinik Kersti Kald; kersti.kald@politsei.ee

61 24 659; 53 339 076

Piirkonnavanem Ivo Roosimägi; ivo.roosimagi@politsei.ee

61 24 637; 52 29 016

Ohvriabi kriisitelefon

116 006

Päästeinfo 

1247

Keskkonnainspektsioon (oht loodusele ja loomadele) 

1247

Sotsiaalkindlustusamet

61 21 360

Eesti Energia (24/7 elektrilevi rikketelefon)

1343

OÜ Loo Elekter 

Kliendiinfo 61 07 008;

rikketelefon 52 08 935

Eesti Haigekassa 

66 96 630

Perearsti nõuandetelefon

1220

Loo Tervisekeskus OÜ, perearst Maili Aarend (Loo perearstikeskus)

60 80 527/58 372 358, info@looperearst.ee
Digiregistratuur: perearst24.ee

Loo TK OÜ, perearst Oleg Novikov 77 63 334, lootk@mail.ee

Loo Tervisekeskus OÜ, perearst Ester Sassi (Kostivere perearstikeskus)

60 81 532; 58 042 720; 

kostivere@lootervisekeskus.ee

Tallinna Lastehaigla traumapunkt 24 h

69 77 194

EMO (Põhja-Eesti regionaalhaigla) 24 h 61 71 400

Kallavere haigla 

60 60 878

Loo Euroapteek (Grossi poes, Saha tee 9)

82 820 153

Loo Apteek (Loo Tervisekeskuses, Saha tee 11)

60 80 407

Tõnismäe valveapteek Tallinnas

64 42 282

Jõelähtme kirikuõpetaja Margus Kirja 

60 33 087

Jõelähtme kalmistuvaht Jaak Saarma

Saha kalmistuvaht Jaanus Hiis

50 21 042

51 32 368

Loo Vesi OÜ (24/7 avariitelefon)

51 67 755

Loo Hooldus OÜ 

60 80 619

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS (Rebala küla, Jõelähtme vald)

60 96 018

AS Eesti Keskkonnateenused

1919

Ühistransport (vaata valla kodulehte Transport

 

Teede hooldus (vaata valla kodulehte Kommunaal

 

Vabatahtlikud päästekomandod

Kostivere Tuletõrje Selts

Meelis Oja: 

m1m1m2@hot.ee,

telefon: 58 423 004

Neeme Päästeselts

Martin Mäemets: 

neemevpk@gmail.com,

telefon: 58 147 800

Kaberneeme Klubi

Rait Killandi: 

rait.killandi@eesti.ee,

telefon: 50 66 697

Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts
+372 55 567 012