Iru küla, Tamme tee 11 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Iru küla, Tamme tee 11 maaüksusel soovitakse laiendada olemasolevat aiamaja üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Loo alevik, Kruusimäe põik 4 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Loo alevik, Kruusimäe põik 4 maaüksusel soovitakse laiendada olemasolevat  üksikelamut üle 33 protsendi selle esialgu kavandatud mahust. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Loo alevik, Oja tee 14 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Loo alevik, Oja tee 14 maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Loo alevik, Oja tee 16 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Loo alevik, Oja tee 16 maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13 maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13a maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13a maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13b maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Koogi küla, Jägala-Joa tee 13b maaüksusele soovitakse püstitada üksikelamu. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Kostivere alevik, Urke tn 4 maaüksusele projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Kostivere alevik, Urke tn 4 maaüksusele soovitakse olemasoleva lammutatava hoone asukohta püstitada uus hoone noortekeskuse ja päästedepoo tarbeks. Valla üldplaneeringu kohaselt asub maaüksus tiheasustusalal, kuhu on võimalik planeerimisseaduse § 125 lg 5 alusel anda ehitusõigus detailplaneeringu asemel projekteerimistingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).

 

Iru küla, Saha-Loo tee 18 maaüksusele detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste väljastamise eelnõu avalik väljapanek toimub 03.10.–17.10.2022.

Iru küla, Saha-Loo tee 18 maaüksuse osas kehtib Jõelähtme Vallavolikogu 25.03.2008 otsusega nr 325 kehtestatud Iru küla Nurmevälja maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 2 alusel suurendada detailplaneeringu järgset hoonestusala kuni 10% ulatuses ning ehitusseadustiku § 27 lg 4 p 7 alusel täpsustada detailplaneeringus järgseid haljastuse põhimõtteid krundil.

Projekteerimistingimuste eelnõu osas on võimalik esitada kirjalikke seisukohti kuni 17.10.2022. a vallavalitsuse kantselei e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee (või postiaadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla 74202).