3.01.23

Ranitsatoetus

 

Jõelähtme Vallavalitsus maksab ranitsatoetust esmakordselt kooli minevatele valla lastele

 

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks vanematest oleks rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas alates jooksva aasta 1. jaanuarist enne lapse kooliminekut ning laps on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik enne kooli algust.

Toetuse saamiseks esitatakse avaldus valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU - spoku.joelahtme.ee ning toetus makstakse välja alates 15. septembrist 10 kalendripäeva jooksul. 

 

Ranitsatoetuse taotlust on võimalik hakata esitama alates 22.08.2022. Kui perekond on Jõelähtme valla elanikeks registreeritud hiljem, makstakse ranitsatoetust tingimusel, et laps ja vähemalt üks vanematest on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse kooli minekut ning laps ja vanem on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga. Viimasel juhul makstakse ranitsatoetus välja avalduse esitamisele järgneva aasta jaanuarikuus.

 

Ranitsatoetuse määraks käesoleval aastal on 150 eurot.

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord