Riigilõivu tasumäärad ehitusloa, kasutusloa eest

Riigilõiv ehitusseadustiku alusel tehtavad toimingud eest

summa

Ehitusloa taotluse läbivaatamine

 Elamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

150€

 Elamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30€

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

250€

Mitteelamu ja seda teenindava rajatise lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

30€

Raudteerajatise;

Auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise;

Jaotusvõrgu elektrirajatise;

Side- ja telekommunikatsiooniehitise;

Kanalisatsiooniehitise;

Pinnaveehaarde;

Puurkaevu;

Puuraugu;

Spordi- või puhkerajatise;

Supelranda teenindava kaldaga püsivalt ühendamata spordi- või puhkerajatise;

Erirajatise ehitusloa taotluse ja lammutamiseks vajaliku ehitusloa taotluseläbivaatamise eest

 

 

 

 

 

30€

Avalikkusele ligipääsetava eratee;

Õhutranspordirajatise;

Sadama- ja avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendatud rajatise;

Muu avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise;

Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku;

Kanalisatsiooniehitise;

Tammi;

Paisu;

Kaldakindlustusrajatise;

Veehoidla;

Niisutus- ja kuivendusrajatise;

Tõsteseadme;

Põhivõrgu elektrirajatise;

Prügimäerajatise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest

 

 

 

 

 

 

 

250€

 

Kasutusloa taotluse läbivaatamine

Elamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise

30€

 Mitteelamu ja seda teenindava rajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

60€

Raudteerajatise;

Auditikohustusliku surveseadme või gaasipaigaldise;

Jaotusvõrgu elektrirajatise;

Side- ja telekommunikatsiooniehitise;

Kanalisatsiooniehitise;

Pinnaveehaarde;

Puurkaevu;

Spordi- või puhkerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

 

 

 

 

30€

Avalikkusele ligipääsetava eratee;

Õhutranspordirajatise;

Avalikus veekogus kaldaga püsivalt ühendamata rajatise, sealhulgas kaldaga funktsionaalselt seotud rajatise;

Veevärgi- ja kanalisatsioonitorustiku;

Veehoidla;

Niisutus- ja kuivendusrajatise;

Tõsteseadme;

Põhivõrgu elektrirajatise;

Prügimäerajatise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest

 

 

 

 

 

60€

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamine

Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest

25€

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmine

Enne ehitusseadustiku jõustumist ebaseaduslikult ehitatud ehitise ehitisregistrisse kandmise eest

500€

 Ehitisregistri dokumendi väljastamine

Ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest 

2€ iga lehekülg

     

 

Riigilõivu summa tasumine: 

Jõelähtme Vallavalitsus

SEB Pank IBAN: EE181010002018903006

Swedbank IBAN: EE432200221012002639

Nordea Pank IBAN: EE391700017003270406