12.03.23

Jõelähtme valla teehoolduse info

Riigimaanteid hooldab Eesti Keskkonnateenused AS

Lisainfo: https://transpordiamet.ee/maanteed-veeteed-ohuruum/teehoole  

 

Teadete esitamine riigiinfo telefonil 1247 või allpool toodud kontaktidel.

Hooldepiirkond

Teehooldaja

nimi

Valvetelefon 24/7

e-post

Ida-Harju

Eesti Keskkonnateenused AS

621 7720

idaharju@keskkonnateenused.ee

 

 

 

 

 

 

Riigimaanteede maanteeinfo ööpäevaringne infonumber: tel.1247e-post: teeinfo@112.ee

 

Riigimaanteed Jõelähtme vallas on: Tallinn-Narva tee, Nehatu-Loo-Lagedi tee, Lagedi-Kostivere tee, Maardu mõisa tee, Kostivere tee, Aruküla-Kostivere tee, Jõelähtme-Kostivere tee, Maardu-Raasiku tee, Aruvalla-Jägala tee, Jägala-Käravete tee, Jõelähtme-Kemba tee, Jägala-Joa tee, Jõelähtme tee, Kiiu-Kaberneeme tee, Kaberla-Kaberneeme tee, Kalevi-Liiva tee, Kallavere-Ülgase tee, Ellandvahe tee (2,1 km), Ruu-Ihasalu tee, Kiltri tee ja Loovälja tee.

 

Jõelähtme valla teid hooldab OÜ ÜLE, e-post  hoole@yle.ee ja ööpäevane dispetserteenistus  5558 0240.

Allhanke korras hooldab talviseid teid ka OÜ Pyrolla, telefon 5866 3578.

  • Valla esindaja teede hoolduse valdkonnas on teede- ja heakorra-spetsialist Marko Raudlam, marko.raudlam@joelahtme.ee, 5330 0385
  • Teehooldusega seotud probleemidest saab vallavalitsusele kirjutada e-posti aadressil: teehooldus@joelahtme.ee.

 

Erateede hooldamine

Erateed, mis ei ole määratud avalikult kasutatavateks teedeks, puhastatakse maksumaksja kulul kümme korda talve jooksul. Selle teenuse saamise eelduseks on sissekirjutus Jõelähtme vallas ning kehtiv prügiveoleping.

Teenust osutatakse vallavalitsuse koostatud nimekirja alusel. Valla lepingu raames ei puhastada  erakinnistute hoovialasid ega parklaid, nende hooldamise kohustus lasub omanikul.   Hooldusnimekirjades ei ole riigiteede või vallateedega külgnevate majapidamiste juurdepääsuteed, selliste teede hoolduskohustus on täiel määral maaomanikul. Erateede omanikel on õigus taotleda eratee avaliku kasutusega teeks muutmist. Selleks palume esitada  vastav taotlus vallavalitsusele, misjärel hinnatakse iga tee puhul eraldi taotluse põhjendatust (elanike olemasolu, majapidamiste arv, juurdepääs avalikule objektile jne).

 

Kui eratee lõik lülitatakse Jõelähtme vallavalitsuse poolt erateede talihoolduse nimekirja, mis toimub valla eelarveliste vahendite arvel 10x hooaja jooksul, tuleb kinnistu omanikul endal arvestada ja hinnata, millal on vajalik tellida lume lükkamine.

Tee puhastamise vajadusest palume teavitada OÜ ÜLE dispetšerit (ööpäevane dispetšerteenistus  5558 0240), kes kooskõlastab tellimuse vallavalitsusega. Lumelükkaja tuleb mitte varem kui tellimisele järgneval päeval. 

Erateede talihoolduse nimekirju ei koostata iga-aastaselt - kui eratee on kord nimekirja lisatud, siis sinna ta ka jääb.

 

Erateede täiendavat hooldamist on võimalik tellida vallateede hooldajalt, selleks palume võtta ühendust Jõelähtme valla teede hooldajaga OÜ ÜLE (e-post: hoole@yle.ee tel: 55 580 240) ning sõlmida vastav leping.

 

Teede ääred vabaks

Vallavalitsusel ja teehooldajal on elanikele palve. Teede ääred tuleb vabastada lumelükkamist segavatest ilu- ja piirdekividest, puuokstest, põõsastest ja muudest takistustest. Arusaamatuste vältimiseks peaks ka autod parkima kinnistule.
Teehooldusfirma ei saa oma tehnikat lõhkuda ja jätab ohtlikes kohtades tee lumest lahti lükkamata. Pealegi võib lume alla mattunud kivide otsa sõita igaüks meist. Kõik takistused, mis segavad lumetõrjet teedel, fikseeritakse teehooldusfirma klienditeeninduses, kuhu Jõelähtme valla elanikud võivad info saamiseks või edastamiseks pöörduda.
Telefonil 55 580 240 või e-posti aadressil: hoole@yle.ee.

 

Jõelähtme valla kõnniteid ning kergliiklusteid hooldab OÜ ÜLE, hoole@yle.ee tel. 5558 0240