3.01.23

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenus

Raske ja sügava puudega lapse lapsehoiuteenusele on õigus raske ja sügava puudega lapsel kuni selle kalendriaasta lõpuni, kui laps saab 18-aastaseks.

Lisaks on võimalus raske ja sügava puudega lapsele taotleda toetust lapse arengut ja toimetulekut toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks.

Toetust võib taotleda järgmistele sotsiaalteenustele:

  • transporditeenus;
  • psühholoogiteenus, logopeediteenus ja muud teraapiad, mis on lapsele rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud;
  • isikliku abistaja või tugiisiku teenus;
  • abi- ja tugivahendite soetamine/rentimine;
  • eluruumide kohandamine;
  • muud teenused või toetused, mis soodustavad raske ja sügava puudega lapse ja tema perekonna toimetulekut ning aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või puudest tulenevaid lisavajadusi.

Toetava sotsiaalteenuse saaja peab olema rehabilitatsiooniasutuse nimekirjas ning samuti olema aktiivne teenuste kasutaja. Iga 3 kuu järel esitab lapsevanem vallavalitsusele rehabilitatsiooniteenusel osalemise ning rahaliste vahendite kasutamise kohta ülevaate.

Riik eraldab vallavalitsusele riigieelarvest vastavalt raske ja sügava puudega laste arvule kindla piirsumma ulatuses lisatoetust, mida saab kasutada lapsehoiuteenuse ja/või toetavate sotsiaalteenuste rahastamiseks, kui teenusevajadus on suurem, kui rehabilitatsiooniplaani raames lapsele võimaldatakse. Kui teenuse vajaduse tõttu on kasutatud riigi poolt ette nähtud rehabilitatsiooniteenuse rahalised vahendid ning vallavalitsuse poolt eraldatav piirsumma ulatuses lisatoetus, siis vallavalitsus jätkab vastavalt eelarvelistele võimalustele teenuse rahastamist, kuid lapsevanema omaosaluseks sellisel juhul on kuni 20% teenuse osutamise hinnast. Samuti on lapsevanema maksta teenuse osutaja poolt määratud visiiditasu.

Raske ja sügava puudega lastele osutatud teenuste rahastamine toimub teenuse osutaja ja vallavalitsuse vahel ning lapse seaduslikule esindajale või perekonnas hooldajale väljamakseid ei tehta.

 

Lapsehoiuteenuse rahastamise tingimused ja toetuse maksmise kord Jõelähtme vallas

Lapsehoiuteenuse toetuse taotlemise avaldus