« Tagasi

2023. aasta tublimate tunnustamine – tutvu nomineeritutega

Jõelähtme Vallavalitsus ja Volikogu tunnustavad 2023. aasta parimaid saavutusi ja tegusid ning palusid esitada kandidaate seitsmesse kategooriasse: 

Jõelähtme algatus 2023
Jõelähtme kultuuritegu 2023
Jõelähtme sporditegu 2023
Jõelähtme noortetegu 2023
Jõelähtme haridustegu 2023
Aasta vabatahtlik 2023
Aasta tegu 2023


Ettepanekuid oodati kuni 19. jaanuarini ning toomegi siinkohal välja nominendid:
 

Aasta algatus

NOMINENDID

„Avasta Jõelähtme" – esmakordselt toimunud ülevallaline külastusmäng, mille  eesmärgiks on tutvustada Jõelähtme piirkonna tublisid ettevõtlikke elanikke, külaseltse, kogukondi ning soodustada omavahelist koostööd. Külastajaid võtsid vastu: Saha küla, Vandjala küla Saare talu, Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirik, Rebala keskus-muuseum, Kubja-Miku talu Ruu külas, Rootsi-Kallavere Küla Muuseum, atesteeritud giid Kersti Lepik, Manniva küla Uduhaldja kodukohvik, Jõelähtme Rahvamaja ja Jõelähtme LavaGrupp.

Kaasav eelarve – kaasav eelarve kutsuti ellu Jõelähtme vallas 2022. aasta sügisel. Esimesteks realiseerunud projektideks liikumisaastasse justkui valatult said 2023. aasta suvel madalseiklusrajad. Loo ja Kostivere alevikes ning Neeme küla madalseiklusrajad on väga hästi kaasa aidanud liikumisaktiivsuse mitmekesistamisele.          

„Jõelähtme liigub"  Loo aleviku põhise liikumissarja „Loo kõnnib!" kõrvale arenes liikumisaasta raames aktiivsem, üle-vallaline liikuma kutsuv sündmustesari. Aasta alguses toimusid lumised matkad Jägala, Linnamäe, Loo ja Neeme piirkondades. Märtsikuus toimusid tegevused jõusaalides, matk Kostivere karstialal, maikuus süstamatk Pirita jõel ja Jõelähtme spordipäev, rulluisu ABC juunikuus, Maardu lõuna- ja põhjakarjääri matkad. Kuigi liikumisaasta sai läbi, siis „Jõelähtme liigub" üritused jätkuvad ka uuel aastal!Aasta kultuuritegu

NOMINENDID

Juhendajad, kes valmistasid ette ja viisid lapsed esinema noorte laulu- ja tantsupeole XIII noorte laulu- ja tantsupeol „Püha on maa".

 „Avasta Jõelähtme" – ülevallaline külastusmäng, mille eesmärgiks on tutvustada Jõelähtme piirkonna tublisid ettevõtlikke elanikke, külaseltse, kogukondi ning soodustada omavahelist koostööd. Külalisi võtsid vastu: Saha küla, Vandjala küla Saare talu, Jõelähtme Püha Neitsi Maarja kirik, Rebala keskus-muuseum, Kubja-Miku talu Ruu külas, Rootsi-Kallavere Küla Muuseum, atesteeritud giid Kersti Lepik, Manniva küla Uduhaldja kodukohvik, Jõelähtme Rahvamaja ja Jõelähtme LavaGrupp.

Lavastaja Jane Lauter ja Jõelähtme Lavagrupp suveetendus „Vaim" – 2023. aastal tähistas Jõelähtme Rahvamaja auväärset 100. juubelit. Selle tähelepanuväärse sündmuse jaoks lavastatud suveetendus, kahes vaatuses tragikomöödia „Vaim" naerutas, tõi silma pisara ja pakkus äratundmisrõõmu  möödunud aegu meenutati muhedal moel tänapäevases võtmes. 


Aasta sporditegu

NOMINENDID:

Kostivere Kool sai Liikuma Kutsuva Kooli vapikooliks  see Tartu Ülikooli ja Liikuma Kutsuva Kooli poolt välja antud tunnustus näitab, et Kostivere Kool on eeskujuks teistele koolidele, rakendab mitmekesiseid liikumist propageerivaid tegevusi nii tundides kui ka tunnivälisel ajal ning on valmis oma kogemust ka teiste koolidega jagama.

Jõelähtme Spordipäev  kogukondlik spordisündmus teatevõistluse vormis. Kaasatud olid ka oma pere pisemad - tegevusi jagus kõigile! Loo kultuurikeskuse algatatud ning koostöös Kostivere Kooli, Loo Spordikeskuse ning Noortevolikoguga korraldatud. Osalenutelt saadud tagasiside põhjal, oligi meeskondlik võistlus, mis seob nii sõpruskondi kui ka piirkonda üldisemalt just puudu!

„Jõelähtme liigub" – Loo aleviku põhise liikumissarja „Loo kõnnib!" kõrvale arenes Liikumisaasta raames aktiivsem, üle-vallaline liikuma kutsuv sündmustesari. Aasta alguses toimusid lumised matkad Jägala, Linnamäe, Loo ja Neeme piirkondades. Märtsikuus toimusid tegevused jõusaalides, matk Kostivere karstialal, maikuus süstamatk Pirita jõel ja Jõelähtme spordipäev, rulluisu ABC juunikuus, Maardu lõuna- ja põhjakarjääri matkad. Kuigi liikumisaasta sai läbi, siis „Jõelähtme liigub" üritused jätkuvad ka see aasta.


Aasta noortetegu

NOMINENDID:

Jõelähtme Õpilasmalev 2023 –  2023. aastal osales õpilasmalevas rekordarv noori - ligi 135! Piirkondlik malev toimus 7 rühmas, üheskoos tehti heakorratöid nii Lool, Liivamäel, Kostiveres, Jõelähtmel, Neemes ja Kaberneemes. Lisaks toimus kaks välisrühma. Õpilasmalev on noortele esimese töökogemuse pakkumine, kus igaüks saab positiivse kogemuse ning soovitakse alati ka tagasi tulla. Noored saavad juhendatud esimese kogemuse tööle kandideerimisel, sest koostöös Töötukassaga viiakse läbi tööintervjuud ning kandideerimisprotsess.

Jõelähtme Session –  Sessionit on korraldatud alates 2012. aastast Loo Sessioni nime all. 2023. aastal toimus toimus Session Kostiveres teist korda, kandes nüüd Jõelähtme Sessioni nime. Võistlema olid oodatud kõik Jõelähtme valla 7–26 aastased noored ekstreemspordihuvilised. Noorimad osalejad olid kõigest seitsme aastased, üllatuseks osales ka üks tüdruk, kes sai ka kohtunikelt suurima üllataja auhinna. Vanim osaleja oli 15-aastane. Jõelähtme Session on tore traditsioon ekstreemspordihuvilistele noortele ning on aina enam võitmas noorte südameid.

Jõelähtme valla noortevolikogu  osales valla uue arengukava koostamisel kõigis töörühmades ning toodi juurde mitmeid noori puudutavaid teemasid. On panustatud rahvusvaheliselt noorsootöösse läbi erinevate projektide, nt Serbia projekt „Connect" . On osaletud enda ideede ning mõtetega noorsootöö kvaliteedi hindamisel. Noortevolikogu korraldab Noortekonverentsi. Lisaks korraldatakse  koostöös kohalike noortekeskuste ja Loo kooliga Koolialguspidu, kus said osaleda kõik valla noored. Tublisti tehakse koostööd ka kultuurikeskusega - panustades sündmustele sponsorite leidmisega, nt Jõelähtme Spordipäev. Jõelähtme valla noortevolikogu on teinud koostööd teiste noorteorganisatsioonide ning osaluskogude läbi Eesti Noorteühenduste Liidu ja pälvis Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt „Aasta osaluskogu 2023" tiitli.


Aasta haridustegu

NOMINENDID:

Neeme Mudila – pälvis „Hea lasteaia edendaja 2023" tiitli, mis on Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustus haridusasutustele eeskujuliku töö eest väärtuskasvatuse valdkonnas.

Kostivere Kooli 1.4. klassi ennastjuhtiva õppija päeviku loomine – meeskond: Emma Treiberg, Karin Vassil, Silja Risti.  Päevik on mõeldud selleks, et arendada lastes väärtushinnanguid, tutvustada emotsioonide kontrollimist, teadvustada kuidas aju õpib ja parandada suhteid koolikaaslaste vahel. 

MTÜ Rebala kultuuriruumi loodusõppeprogrammid – Koduloolised, Jõelähtme valla põhised õppekäigud looduses. Loodusõppeprogramme viidi läbi Neeme ja Kostivere õpilastele ja lasteaialastele, õppekäigud haakusid ka õppekavaga. Lapsed said tutvuda Jõelähtme valla huvipunktidega nii looduses kui ka muinsuskaitsealaste vaatamisväärsustega ning tutvuda piirkonna ajalooga. 


Aasta vabatahtlik

NOMINENDID:

Kostivere Kooli hoolekogu – lapsevanemate initsiatiivil algatatud ja teostatud liikluse reguleerimine kooli juurde sissesõidul, et vähendada kooli parklas ummikuid ning suurendada õpilaste liikumist.

Kersti Lepik – 2023. a algatas Kersti „Loo Kooli kogukonnapäeva", mille eesmärgiks koostöös Loo aleviku ja Liivamäe küla ettevõtetega tutvustada õpilastele nende tegemisi ja võimalusi.  6. ja 7. septembril oli Kersti teejuht väliseestlasele Indra Reinpuule, kes algatas jalgsi ümber Eesti käimist „Ring ümber Eesti". Kersti juhtimisel külastati Rootsi-Kallavere Küla Muuseumi, Rebala keskus-muuseumi, Jägala juga, Golfiklubi, rändrahne jm kohalikke pärle.. Liikumisaasta raames panustas Kersti „Jõelähtme liigub" matkadedesse, osales külastusmängus „Avasta Jõelähtme" ning panustab alati oma teadmistega ja tegevusega ka valla arengusse, nt „Jõelähtme ettevõtjate päev".

Maria-Susanna Piirimäe – on Jõelähtme valla noor, kes panustab kogukonna arengusse mitmel tasandil. Ta on Loo kooli õpilasesinduses ning esitanud rahastuse saamiseks projekte, korraldamaks Sõbrapäeva balli. Ta on noortevolikogu IV koosseisu esimees ja andnud endast kõik oleneva, et noortevolikogu töö oleks võimalikult efektiivne. Maria osaleb volikogu komisjonide töös ning panustas noorsootöö arendamisse 2023. aastal läbi noorsootöö kvaliteedi hindamise, kuuludes enesehindajate meeskonda. Ka Koolialguspidu on üks tema ideedest, mida noortevolikogu liikmetega üheskoos korraldati. Maria on loonud õpilasfirma, pakkudes lastehoiuteenust. Maria aitas läbi viia koolikülastusi, tutvustamaks valla noortele noortevolikogu tööd ning noorte osalust. Tänu sellele kandideeris noortevolikogu uude koosseisu rekordiliselt 15 noort, kes soovivad osa saada sarnastest tegevustest.

Aasta tegu

NOMINENDID

Ihasalu küla sadamahoone rajamine –  sadamahoone rajamine aitab rikastada rannaküla elanike elukeskkonda, taastada rannarahva tradistioonilist sidet merega ja kalandustegevusega ning soodustada kogukonna lõimumist ja ühistegevuste arendamist. Sadamahoones on autonoomne elektri -ja veevarustus, esmaabi- ja vetelpäästestend. See loob eeldused hoone kasutamiseks kerksuskeskusena võimaliku kriisiolukorra puhul. Hoone valmimist on rahastanud Euroopa Merendus-Kalandusfond, Jõelähtme vallavalitsus, Harjumaa Omavalitsuste Liit, samuti Ihasalu külaelanikud vabatahtlike annetustena.

Päästeameti laiaulatuslik evakuatsiooniõppus Crevex – 28. ja 29. septembril toimunud suurõppuse keskseks koordineerijaks oli Riigikantselei. Testiti ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise võimet ja samaaegselt selle põhjustanud sündmuse lahendamise juhtimist ja asutuste toimepidevust. Osalejateks olid Jõelähtme vallavalitsuse kriisikomisjoni liikmed ning suures mahus vabatahtlikuid: evakuatsioonipunktina Loo spordihoone, vaatlejatena Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts, Naiskodukaitse, kriisikommunikatsiooni tuldi toetama Kuusalu vallast.

Kostivere noortekeskuse ja päästedepoo uue ühise hoone ehitamine – hellitava nimega Kostivere kersksukeskus, mis tähendab, et võimalikus kriisiolukorras saavad kohalikud elanikud kodu lähedalt tänu hoone autonoomsetele süsteemidele vajalikku abi. Ka varasemalt ühises hoones – vanas katlamajas tegutsenud Kostivere Tuletõrje Selts ja Jõelähtme noortekeskuste noorsootöötajad panustasid südamega ka uue ühise hoone valmimisse ja ümberkolimistöödega. 

Möödunud aasta tublimaid tunnustame üheskoos Eesti Vabariigi 106. aastapäeva piduliku kontsert-aktusel Loo koolis.

Tunnustamise lisainfo, sh varasemate aastate kokkuvõtted asuvadhttps://joelahtme.ee/kultuur

Seotud lood: „Tunnustame aasta parimaid saavutusi ja tegusid"
 

Foto: EV 105. aastapäeva pidulik kontsert-aktus. Autor: Laura Ruul