Jõelähtme valla kultuuritegevus

Jõelähtme valla kultuuritegevus ühendati ja koondati alates 1. jaanuarist 2014 ühise katuse alla. Sellest ajast alates on Jõelähtme kultuuritegevust korraldav asutus Jõelähtme Valla Kultuurikeskus, mille struktuuri kuuluvad: Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Loo Kultuurikeskus, Kostivere Kultuurimõis ja Kostivere Päevakeskus.

Ühendamise eesmärgiks on koondada oma loominguline ja tehniline potentsiaal, koordineerida valla kultuuri- ja huvitegevus ja seda ikka selleks, et muuta rikkamaks, mitmekesisemaks meie kultuurikalender ja huvitegevus.

Järjest tähtsama koha kultuurielu planeerimisel võtab enda alla koostöö – koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, mittetulundusühingutega, ettevõtjatega. Aeg on näidanud, et seal, kus inimesed ise ilmutavad aktiivsust ja tahet omakandi kultuuri hoida ja seda edasi viia, seal käib elu täie hooga.

 

Täpsem info Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse kodulehel.

 

 

Volikogu määrus "Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord"