1.03.24

Tunnustame Jõelähtme valla silmapaistvaid tegusid ja saavutusi

Jõelähtme vallavalitsus ja volikogu tunnustavad aasta saavutusi ja tegusid:

 

 

Aasta tegijad valitakse järgmistes kategooriates:

  • JÕELÄHTME ALGATUS 
  • JÕELÄHTME KULTUURITEGU 
  • JÕELÄHTME SPORDITEGU 
  • JÕELÄHTME NOORTETEGU 
  • JÕELÄHTME HARIDUSTEGU 
  • AASTA VABATAHTLIK 
  • AASTA TEGU 

 

Tunnustamise info asub valla veebilehel.

 

12.10.23

Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia

Volikogu määrus "Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord(Jõelähtme Vallavolikogu 25. mai 1996 otsus nr 37) reguleerib kultuuripreemia fondi moodustamise, kultuuripreemia taotlemise ja andmise korda ning kultuuripreemia komisjoni töökorda.

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia määramise komisjon 2023.

 
Volikogu määruse „Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord" seletuskirja väljavõte:
 
§ 3 Taotluste esitamine ja kultuuripreemia andmine
Taotlusi kultuuripreemia andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusi esitatakse hiljemalt iga aasta 15. septembriks. Taotlusele tuleb juurde lisada kandidaadi isiku andmed ja põhjendus, miks peaks see kandidaat saama preemia.
 
§ 4 Elsa Rikandi nimelise komisjoni töö
Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse ajutine ühiskondlikel alustel töötav viieliikmeline komisjon, mis alustab tööd 15. septembril ning tema volitused kestavad kuni Vallavalitsuse poolt kultuuripreemia andmise otsustamiseni. Komisjoni tööd juhib vastava valdkonna abivallavanem, koosseisu kuuluvad volikogu haridus- ja kultuuriküsimustega tegeleva alatise komisjoni esimees ja vallavalitsuse vastava ala spetsialist.
 
§ 5 preemia väljaandmine
Preemia antakse välja üks kord aastas ühele isikule õpetajate päevale pühendatud vallavanema pidulikul vastuvõtul. Kultuuripreemiat samale isikule korduvalt ei anta. Preemiasumma suurus nähakse ette valla eelarves vastavalt eelarve võimalustele. Preemia andmise / mitte andmise otsustab Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.
 
Määruse rakendamine ei too vallale kaasa mingeid lisakulutusi.
 
Allikas: volikogu määruse seletuskiri.
 
 

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaadid:

Juhindudes Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia sihtfondi põhimäärusest on kultuuripreemiat välja antud igal aastal (va 2000. aastal). 

Kersti Pent (2023)
Kersti Lepik (2022)
Jüri Paavel (2021)
Virve Lääne (2019)
Urmas Kingsepp (2018)
Elle Himma (2017)
Age Imala (2016)
Karin Soosalu (2015)
Tiina Muddi (2014)
Sirje Põllu (2013) 
 Margit Pärtel (2012),
 Merike Kahu (2011),
 Tiit Tammesson (2010),
 Margus Kirja (2009),
 Erika Põlendik (2008),
 Kersti Laanejõe (2007) ja elutöö preemia laureaat Linda Tamm (2007),
 Maie Ramjalg (2006),
 Maie Jakobi (2005),
 Kai Müürsepp (2004),
 Svetlana Siltšenko (2003),
 Silja Trisberg (2002),
 Aare Värte (2001),
 Taimi Saarma (1999),
 Leili Värte (1998),
 Maria-Marika Kurvet (1997)
 Ahto Nurk (1996).