8.08.22

VABAÜHENDUSELE

Kodanikuühendused saavad uute algatuste elluviimiseks taotleda toetusi erinevatest fondidest, kohalikust omavalitsusest, kasutada enda liikmete ja sponsorite abi. Jõelähtme valla vabaühendusi nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) 

 

Kodanikuühiskonna sihtkapital (KÜSK)

 

Peamised toetuse andjad, kes korraldavad avatud taotlusvoore on:

 

Erinevaid algatusi toetavad ka:

 

 

KORTERIÜHISTULE

Korteriühistute tegevust toetab peamiselt EASi ja KredExi ühendorganisatsioon.

 

EAS ja KredEx ühendorganisatsioon