8.11.23

VABAÜHENDUSELE

Kodanikuühendused saavad uute algatuste elluviimiseks taotleda toetusi erinevatest fondidest, kohalikust omavalitsusest, kasutada enda liikmete ja sponsorite abi. 

 Jõelähtme valla vabaühendusi nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) 
Toetuste taotlemise abimaterjali näeb RTK veebilehelt: Toetusprojekti ABC: kasulik teada
Edukas rahastusprojekt saab alguse heast ideest ja läbimõeldud projektistEnne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks teha tahetakse (milline on lähteülesanne); milliseid ressursse on vaja projekti ellu viimiseks (kes-mida-millal-milliste vahenditega teeb) ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma (milline tulem tekib). Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti teostamine.
 Projektitaotluse kirjutamist saab alustada alles peale eeltöö tegemist ja projekti läbimõtlemist!

Peamised toetuse andjad, kes korraldavad avatud taotlusvoore on:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erinevaid algatusi toetavad ka:

 

 

 

KORTERIÜHISTULE

Korteriühistute tegevust toetab peamiselt Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendorganisatsioon)

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

Päästeamet