Jõelähtme valla ajaleht                                                     

Jõelähtme vallaleht ilmub alates 1996. aastast. Trükiarv on 3580 eksemplari.   
Vallaleht on värviline, kuni 12 lehekülge, formaat A3, ilmub igakuiselt, 12 korda aastas.

Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Eesti Posti vahendusel kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse (Eesti Posti registris on kõik postkastid, kuhu on lähiminevikus edastatud kirju, ajalehti vms). 

  • Arvestama peab sellega, et valla erinevatesse piirkondadesse jõuab leht erineval päeval, vastavalt kirjakandjate töögraafikule.
  • Kui Jõelähtme vallaleht antud kuupäevade vahemikus teieni ei jõua, saab meid sellest teavitada, saates kirja koos oma koduse aadressiga ajaleht@joelahtme.ee või helistades numbrile tel 5843 7860.

Jõelähtme valla elanikele on vallaleht tasuta.

Jõelähtme vallalehes avaldatakse tasuta:

  • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusega seotud reklaam ja teated.
  • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate ettevõtete personaliotsingu töökuulutused.
  • Jõelähtme Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaam.
  • Jõelähtme valla elanike kaastundeavaldused ja õnnitlused.

Materjalid saata aadressile ajaleht@joelahtme.ee või laura.ruul@joelahtme.ee.
Toimetusel on õigus lugusid toimetada ja vajadusel lühendada.

Tasuline reklaam:

  • Eraisikute kuulutused/reklaam
  • Ettevõtete kuulutused/reklaam

Tasulise reklaami hinnapäringud aadressil myyk@harjuelu.ee või helistada telefonil 646 2214. Tasulise reklaami materjalid saata aadressil myyk@harjuelu.ee.

Jõelähtme vallalehe toimetaja on Laura Ruul, tel 5843 7860, e-post: laura.ruul@joelahtme.ee.

Jõelähtme vallalehe prognoositav ilmumisgraafik 2024. aastal:

NB! Uusehitistele postkasti paigutamisest või juba olemasolevatel selle asukoha muutumisest tuleb Eesti Posti teavitada kirjalikult või läbi Omniva veebilehel oleva vormi.