2.03.22

KOHANIME KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 17. mai 2018 korraldus nr 416)

 

 • Esimees – maanõunik Ülo Laanemets,

Liikmed:

 • planeerimisnõunik Jekaterina J. Sibul
 • registripidaja Alla Tempel

 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

 • Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jõelähtme kalmistuvaht         Jaak Saarma

 

Saha kalmistu

 • Esimees - vallavalitsuse keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja Teet Sibrits

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Saha kalmistuvaht      Jaanus Hiis

 

KRIISIKOMISJON

 • esimees:             Andrus Umboja – vallavanem;
 • aseesimees:       Art Kuum – abivallavanem;
liikmed: 
 • Priit Põldma - abivallavanem
 • Leho Kure – vallasekretär;
 • Tõnis Tuuder – vallavolikogu elanikkonnakaitsekomisjoni esimees;
 • Teet Sibrits – keskkonna -ja kommunaalosakonna juhataja;
 • Carmen Viherpuu – haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • Kalev Algo – IT-juht
 • Laura Ruul – kommunikatsioonispetsialist
 • Ivo Roosimägi – Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik;
 • Sergei Savin – Põhja päästekeskuse Muuga päästekomando komandopealik;
 • Avo Aljas – Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik;
 • Ain Mutli – vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi juhatuse liige;
 • Kalev Salvet – elektriettevõtja Loo Elekter AS juhatuse liige;
 • Raivo Melsas – soojusettevõtja Adven Eesti AS juhatuse liige;
 • Rait Killandi – MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse liige;
 • Meelis Oja – MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts juhatuse liige;
 • Martin Mäemets – MTÜ Neeme Päästeselts juhatuse liige.

Jõelähtme valla kriisikomisjoni põhimäärus

SOTSIAALKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 11.04.2019 korraldus nr 294)

Esimees: 

 • sotsiaaltööspetsialist (ametnik);
 • aseesimees – lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist;

Liikmed:

 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja,
 • sotsiaalnõunik,
 • lastekaitsespetsialist.

 

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

LASTE JA PEREDE KOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 05.11.2020 korraldus nr 917)

esimees – lastekaitsespetsialist;

aseesimees – lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist;

liikmed:

haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja,

sotsiaalnõunik,

noorsootöö- ja spordispetsialist;

noorsoopolitseinik.

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON (alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 07.11.2019 korraldus nr 917)

esimees:
 • Signe Valdmann (kommunikatsioonispetsialist);
aseesimees:
 • Liisi Vesselov (noorsootöö- ja spordispetsialist);
liikmed:
 • Carmen Viherpuu (haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja);
 • Priit Põldma (abivallavanem);
 • Jüri Paavel (vallavalitsuse liige);
 • Terje Linder (finantsjuht).
 

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE MENETLEMISE JA HINDAMISE KOMISJON

(alus: Vallavalitsuse 7. veebruar 2019 nr korraldus nr 135)

 

 • esimees – keskkonnanõunik;

liikmed:

 • sotsiaalvaldkonna abivallavanem, vallavalitsuse liige;
 • keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja;
 • kommunaalmajanduse insener;
 • sotsiaalnõunik.