4.07.22

ETTEVÕTJALE

Jõelähtme valla nii alustavaid kui tegutsevaid ettevõtjaid nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) . Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ettevõtluse alustamiseks ja ka toetuste taotlemiseks.

Toetatakse teadus- ja arendustegevust ning ettevõtluse ja ettevõtlikuse arengut, soodustamaks teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd ning innovatsiooni.

 

  • Kui soovid enda äri edendamiseks kasutada teadlaste oskusteavet, siis sisene Eesti ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustiku veebikeskkonda ADAPTER.
  • Kui soovid testida enda ettevõtte digiküpsust, siis mine veebilehele www.diginnotool.eu

 

Peamised riiklikud toetusprogrammid ettevõtjale:

Eesti Töötukassa

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

EAS ja KredEx ühendorganisatsioon

 

Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Amet (PRIA) toetused 

 

Jõelähtme valla ettevõtjaid nõustab ja abistab tasuta PRIA Harjumaa teenindusbüroo

 

PRIA toetused ettevõtjatele:

 

SME Fund toetus intellektuaalomandi kaitsmiseks: