22.09.23

ETTEVÕTJALE

 Jõelähtme valla alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK). Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist ettevõtluse alustamiseks, ettevõtte arendamiseks, toetuste taotlemiseks jne. 

Toetatakse teadus- ja arendustegevust ning ettevõtluse ja ettevõtlikkuse arengut, soodustamaks teadlaste ja ettevõtjate vahelist koostööd ning innovatsiooni.

 Toetuste taotlemise abimaterjali näeb RTK veebilehelt: Toetusprojekti ABC: kasulik teada
 
Edukas rahastusprojekt saab alguse heast ideest ja läbimõeldud projektistEnne rahastuse otsimist tuleb läbi mõelda, mida ja miks teha tahetakse (milline on lähteülesanne); milliseid ressursse on vaja projekti ellu viimiseks (kes-mida-millal-milliste vahenditega teeb) ning millised muutused peaksid antud projekti tulemusel aset leidma (milline tulem tekib). Mida põhjalikum on eeltöö, seda lihtsam on leida rahastust ning seda sujuvamalt kulgeb projekti teostamine.
 Projektitaotluse kirjutamist saab alustada alles peale eeltöö tegemist ja projekti läbimõtlemist!

 

Kui soovid enda äri edendamiseks kasutada teadlaste oskusteavet, siis sisene Eesti ülikoolide, teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustiku veebikeskkonda ADAPTER.
Kui soovid testida enda ettevõtte digiküpsust, siis mine veebilehele www.diginnotool.eu

 

Peamised riiklikud toetusprogrammid ettevõtjale:

Eesti Töötukassa

 

Riigi Tugiteenuste Keskus (RTK)

 

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)

 

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA (EAS ja KredEx ühendorganisatsioon)

 

Kaitseministeerium

 

 

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech)

 

 

SME Fund toetus intellektuaalomandi kaitsmiseks:

 

Loov Euroopa Eesti 

 

 

 

Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Amet (PRIA) toetused 

 

 Jõelähtme valla ettevõtjaid nõustab ja abistab tasuta PRIA Harjumaa teenindusbüroo!

PRIA toetused ettevõtjatele: