ARNO e-keskkonnas saab hakata 1. märtsist 1. klassi astumiseks taotlusi esitama. Jõelähtme vald tagab õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud...

Algab esimesse klassi astumise taotluste esitamine

ARNO e-keskkonnas saab hakata 1. märtsist 1. klassi astumiseks taotlusi esitama. Jõelähtme vald tagab õppekoha põhikoolis kõigile valla haldusterritooriumile sisse kirjutatud...

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" ettevalmistav periood on lõppenud ning jõudnud...

Haridusasutused alustavad võrgustikuülese tugiteenuste osutamise mudeli testimisega

Projekti „Ida-Harju piirkonna koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks varajase koolist väljalangevuse ennetamiseks ja sekkumiseks" ettevalmistav periood on lõppenud ning jõudnud...

17. veebruaril 2022 võttis Jõelähtme vallavolikogu vastu määruse „Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused", millega kehtestatakse Jõelähtme valla üldhariduskoolide, koolieelsete...

Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused

17. veebruaril 2022 võttis Jõelähtme vallavolikogu vastu määruse „Jõelähtme valla haridustöötajate töötasustamise alused", millega kehtestatakse Jõelähtme valla üldhariduskoolide, koolieelsete...

Toetamaks Jõelähtme vallas elavate ja ennast hiljemalt 1. jaanuariks valda elama registreerunud lasteaiaealiste lastega peresid, rakendub alates 1. jaanuarist 2022 munitsipaallasteaia kohatasu...

Jõelähtme valla registris olevatele peredele lasteaia kohatasu vabastus

Toetamaks Jõelähtme vallas elavate ja ennast hiljemalt 1. jaanuariks valda elama registreerunud lasteaiaealiste lastega peresid, rakendub alates 1. jaanuarist 2022 munitsipaallasteaia kohatasu...

Koolikohta saab käesoleva aasta 1. märtsist taotleda läbi ARNO e-keskkonna Lasteaia kohataotlused esitatakse alates jaanuarist 2022 haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Käesoleva...

Koolikohta saab taotleda läbi ARNO e-keskkonna

Koolikohta saab käesoleva aasta 1. märtsist taotleda läbi ARNO e-keskkonna Lasteaia kohataotlused esitatakse alates jaanuarist 2022 haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO. Käesoleva...

Koolitoetus on kõigile üldhariduskoolides õppivatele (v.a 1. klassi õppima asuvad lapsed) ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20. aastastele õpilastele (k.a) mõeldud toetus,...

Koolitoetus 2021

Koolitoetus on kõigile üldhariduskoolides õppivatele (v.a 1. klassi õppima asuvad lapsed) ning kutsekoolis kutsekeskharidust omandavatele kuni 20. aastastele õpilastele (k.a) mõeldud toetus,...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus

Medaliga ning kiitusega lõpetanu toetust saab taotleda medaliga gümnaasiumi või põhi-või huvikooli kiitusega lõpetanud isik, isiku lapsevanem, eestkostja, isiku hooldamisele võtja või...

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks...

Ranitsatoetus 2021

Jõelähtme Vallavalitsus maksab kõigile 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetust, hoolimata, kas laps läheb oma valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Tingimuseks on, et vähemalt üks...

Taotluste esitamine kolib veebi Meie igapäevane elu muutub aina rohkem digipädevamaks. Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning...

Taotluste esitamine kolib veebi - ranitsa- ja koolitoetuste esitamine toimub läbi SPOKU e-keskkonna

Taotluste esitamine kolib veebi Meie igapäevane elu muutub aina rohkem digipädevamaks. Digipädevus on üks 21. sajandi olulisemaid oskusi. Paberkandjal vormid asenduvad e-vormidega ning...

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...

Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis

Jõelähtme Vallavalitsuse 08.02.2018 korralduse nr 151 „Teenistusliku järelevalve teostamine Loo Keskkoolis" alusel teostati alates 16.02.2018 Loo Keskkoolis teenistuslikku järelevalvet teemal...

  Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on planeerimas haridusliku erivajadustega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Juba on...

Üleskutse registreeruma hariduslike erivajadustega lapsevanemate fookusgrupi intervjuule

  Rae Vallavalitsus koostöös Kiili, Raasiku, Kose ja Jõelähtme Vallavalitsusega on planeerimas haridusliku erivajadustega (HEV) lastele piirkondlikku õppe- ja nõustamiskeskust. Juba on...