Huvihariduse ja -tegevuse toetus omavalitsustele

8.12.22

Riik toetab 2017. aastast kohalikke omavalitsusi, et parandada 7–19-aastaste noorte huvitegevuse kättesaadavust ning pakkuda noortele mitmekesisemaid osalusvõimalusi. Toetust kasutades lähtutakse noorte vajadustest ja tagada tuleb kättesaadavus vähemalt kultuuri, spordi ning loodus-täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkondades.

Kutsume üles kõiki noori, lapsevanemaid ja noortevaldkonnas tegutsejaid esitama omapoolseid ideid ja ettepanekuid, millega täiendada ning mitmekesistada Jõelähtme vallas pakutavat huvitegevust 2021. aastal.  

Oma ettepanekus kirjelda vabas vormis: kitsaskoht, mis vajab lahendust, tegevus kitsaskoha lahendamiseks ja esialgne eelarve. Ettepanekud palume saata e-posti aadressil maarja.mehiste@joelahtme.ee või paberkandjal vallavalitsuse kantseleisse aadressil Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Harjumaa, 74202 hiljemalt 16. novembriks 2020 k.a. Ettepanekute esitajatega korraldatakse eraldi ümarlaud.

  • Täpsemalt saab toetuse kohta lugeda SIIT

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Maarja Mehiste
6054 859/ 53 894 255.

Toimetaja: KALEV ALGO