20.06.23

Jõelähtme vallajäätmehoolduseeskiri ja jäätmete kogumise juhendid

Jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveo tingimused, jäätmete käitlemise tingimused ning jäätmehoolduse üle järelevalve teostamise korralduse tingimused Jõelähtme vallas. Eeskirja eesmärgid on jäätmetekke vältimine, vähendamine, jäätmete taaskasutamine ja keskkonnaohutu kõrvaldamine ning jäätmehoolduse tegevustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamine.

 

Ohtlikke jäätmeid on Jõelähtme vallas võimalik ära anda:

  • Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskus AS ohtlike jäätmete kogumispunktis (E-R 6.00 - 22.00; L 8.00 - 18.00)
  • Koogi poe juures ohtlike jäätmete kogumispunktis (E-P 9.00 - 20.00)
  • Kevadise ohtlike jäätmete kogumise ringi ajal

 

Riigi kaardirakendus Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saab infot kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.

 

Organisatsioonid: