3.01.23

Eakate, puudega laste perede ja paljulapseliste perede jõulutoetus

Jõulutoetust makstakse 70-aastastele ja vanematele inimestele, peredele, kus kasvab puudega laps (kuni 18-aastane laps, kellele on määratud puue Sotsiaalkindlustusameti otsusega) ja lasterikastele peredele ehk peredele, kus kasvavad neli ja enam alaealist last (toetust makstakse igale lapsele), kui toetuse saajate elukoht on hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vald.

Jõulutoetus makstakse välja rahvastikuregistri ja Sotsiaalkindlustusameti andmete põhjal koostatud ja sotsiaalnõuniku poolt kinnitatud nimekirjade alusel.

Jõulutoetuse suurus on 75 eurot.

 

Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord