31.08.14

Keskkonnaministeeriumis on keskkonnateadlikkuse, täpsemalt keskkonnaharidusega süvendatult tegeletud 2004. aastast, mil loodi keskkonnahariduse büroo (avalike suhete osakonna koosseisus).
Ühe olulisema keskkonnaharidusliku verstapostina allkirjastasid keskkonnaminister ning haridus-ja teadusminister 2005. aastal „Ühise tegevuse memorandumi", millega kaks ministeeriumi võtsid kohustuse tulevikus oma tegevustes keskkonnaharidusele enam tähelepanu pöörata. Samal aastal võttis alustatud koostöö ka konkreetsema vormi.
Keskkonnahariduse kontseptsioon esitati keskkonnaministrile ning haridus- ja teadusministrile 2006. aastal, mil ministrid selle ka aktsepteerisid. Viimastel aastatel on Keskkonnaministeerium pidevalt panustanud ühiskonna keskkonnateadlikkuse tõstmisse. Korraldatud on keskkonna-alaseid üritusi, millest on välja kasvanud iga-aastased traditsioonid. 2006. aastal astuti suur samm keskkonnahariduse edendamiseks formaalhariduses ehk põhikooli ja gümnaasiumi riiklikus õppekavas, eesmärgiga jätkuvalt kajastada loodusaineid ka uuendatavas õppekavas.
2006. aastal toimus ka esimene omalaadne Balti riikide keskkonnahariduse foorum, mis oli esimene initsiatiiv Balti riikide keskkonnaharidusliku koostöö edendamisel.
Rahvusvahelise koostöö vallas algas 2006. aastal keskkonnateadlikkuse alane koostööprojekt Hollandiga, mille eesmärgiks on saada teadmisi Hollandis toimivast keskkonnateadlikkuse edendamise süsteemist, teavitamisest ning avalikkuse kaasamisest, et neid siis meie oludele kohandada ja oma igapäevatöös rakendada.
2007. aastal toimus keskkonnahariduse edendamise võimalustes erakordne edasiminek – keskkonnaharidusele avanesid võimalused küsida toetust ka Euroopa Liidu programmidest ca 400 miljoni krooni ulatuses, mis võimaldab reaalselt keskkonnahariduskeskusi ja seal tegutsevate inimeste tegevust toetada. Sellest tulenevalt tekkis vajadus keskkonnahariduse kontseptsiooni edasi arendamiseks keskkonnahariduse arengukavaks, milles on paika pandud konkreetsed riiklikud prioriteedid ja tulevikusuunad keskkonnahariduse valdkonnas.
2008. aasta veebruaris moodustas haridus- ja teadusminister keskkonnahariduse arengukava töörühma, mille ülesandeks pandi valdkondliku arengukava "Keskkonnahariduse arengukava 2008-2013" eelnõu koostamine.

Toimetaja: KALEV ALGO