14.01.21

Kirjeldus

Parkimiskaart väljastatakse taotluse alusel isikule, kelle elukoht on eesti rahvastikuregistri andmete alusel Jõelähtme vald ning kellel esineb:

 • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
 • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise, või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Kestvus

 • Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.
 • Parkimiskaart antakse isikule välja tasuta. 

 

Taotlemine

 

 • Parkimiskaardi taotlemiseks on vajalik pöörduda Jõelähtme Vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialist Hannes Vetiku poole - hannes.vetik@joelahtme.ee, tel 6054880.
 • Parkimiskaarti liikumis- või nägemispuudega piiratud teovõimega isikule võib taotleda tema seaduslik esindaja. 

Vajaminevad dokumendid

 • isikut tõendav dokument;
 • taotleja dokumendifoto (3*4 cm), mitte vanem kui kuus kuud;
 • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus;
 • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta;
 • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Õigusakt

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA