8.08.22

MAAELU ARENDAMINE

Jõelähtme valla ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi nõustab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) . Maakondlike arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid pakuvad ettevõtjatele tasuta nõustamist.

 

Põllumajanduse Registrite ja informatsiooni Amet (PRIA) toetused 

Jõelähtme valla elanikke nõustab ja abistab tasuta PRIA Harjumaa teenindusbüroo

 

2022. aastal saab taotleda järgmisi põllumajanduse otsetoetusi ning maaelu arengukava pindala- ja loomatoetusi:

 

 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) - (vt infot PRIA veebilehelt)

Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine 2016-2020 Harjumaa kalanduspiirkonna algatusrühmaks on MTÜ Harju Kalandusühing - www.harjukalandus.eu

 

LEADER meetme toetus - (vt infot PRIA veebilehelt)

LEADER tegevusgrupp Rae, Jõelähtme ja Viimsi vallas, kes taotlejaid nõustab ja abistab, on MTÜ Põhja-Harju Koostöökogu.

 

 

EL-i LIFE programmi toetus (vt infot KIKI veebilehelt) -> Avatud!

  • Strateegilised integreeritud projektid -> Avatud! Tähtaeg eeltaotlusel 8.09.22, täistaotlusel 7.03.23!
  • Tehnilise abi projektid -> Avatud! Tähtaeg 8.09.22!
  • Loodus ja bioloogiline mitmekesisus -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Ringmajandus ja elukvaliteet -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine -> Avatud! Tähtaeg 4.10.22!
  • Puhtale energiale üleminek -> Avatud! Tähtaeg 16.11.22!