Jõelähtme valla noorsootöö rahulolu-uuring 2021

Palume Sul osaleda Jõelähtme valla noori arendavate vaba aja veetmise võimaluste rahulolu-uuringus.

Täites küsimustiku, annad Jõelähtme vallale võimaluse hinnata noorsootööd ning pöörata noorsootöö arendamisel rohkem tähelepanu Sulle. Sinu poolt antud vastused aitavad meid edasisel noorte arengut toetava vaba aja sisustamise planeerimisel ning võimalike probleemide ja kitsaskohtade lahendamisel.

Küsimustikule vastaja jääb anonüümseks - see tähendab, et Sinu nime ankeedis ei küsita. Vastamiseks kulub keskmiselt 20 minutit. Küsimused on esitatud 2018. ja 2019. aasta kohta.

Uuringu kontaktisik on Liisi Vesselov (liisi.vesselov@joelahtme.ee, telefon 605 4859)
 

Küsitlus 7-8 aastastele (vastamine lõppenud)

Küsitlus 9-12 aaastastele (vastamine lõppenud)

Küsitlus 13-19 aaastastele (vastamine lõppenud)

Küsitlus 20-26 aaastastele (vastamine lõppenud)

Noorsootöötajate (k.a ringijuhtide) tagasiside ankeet (vastamine lõppenud)

Noorteühenduste ja -organisatsioonide tagasiside ankeet (vastamine lõppenud)