17.05.21

Jõelähtme Vallavalitsus toetab „Jõelähtme valla eelarvest lastele ja noortele huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuse eraldamise kord" alusel laste ja noorte (vanuses 4.-20 eluaastat) laagrite osalustasusid määruses ettenähtud korras.

Abikõlbulikud on tegevusloaga noorte- ja projektlaagrite osalustasude toetuse taotlused, mis on vastavuses noorsootöö seadusega.

Taotlemise kord ja tingimused on leitavad SIIN

Lisainfo: noorsootöö- ja spordispetsialist Liisi Vesselov liisi.vesselov@joelahtme.ee 6054859

 

Mida tähendab tegevusloaga noortelaager?

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud tegevusloa alusel töötav institutsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva;
  • laager tegutseb aastas üle 60 päeva.

 

Mida tähendab projektlaager?

Kohalik omavalitsuse, mille territooriumil projektlaager tegutseb, poolt väljastatud tegevusloa alusel töötav institutsioon, mis vastab järgmistele tingimustele:

  • ühe vahetuse pikkus on vähemalt 6 ööpäeva;
  • laager tegutseb aastas kuni 60 päeva.

TEGEVUSLUBASID SAAB NÄHA SIIT! Valides liik kas „Noortelaagri tegevusluba (püsilaager)" või „Noortelaagri tegevusluba (projektlaager)".

 

Laagritegevusega seotud olulisemad dokumendid:

Vastavalt noorsootöö seadusele peavad noorte- ja projektlaagrites töötama kvalifitseeritud laagrikasvatajad ja laagri juhataja. Kõik noorte püsilaagrid peavad vastama tervisekaitsenõuetele noorte püsilaagritele.