Noortevolikogu

Jõelähtme valla noortevolikogu IV koosseis

Jõelähtme valla noortevolikogu IV koosseisu kandideerimine toimus 1.-22. oktoober 2023. Kokku esitas enda kandidatuuri 15 kandidaati. Jõelähtme valla noortevolikogu valimised toimusid salajasel hääletamisel perioodil 1.-7.11.2023 VOLIS keskkonnas, mis andis võimaluse noortel ka koduses keskkonnas hääletada. Avatud olid ka 4 erinevat valimisjaoskonda: Lool, Kostiveres, Neemes ja Jõelähtmes. Kokku oli valijate nimekirjas hääleõiguslikke noori 1043 (13.-26. aastased Jõelähtme valla elanikud või noored, kes õpivad valla üldhariduskoolides), kellest hääletusel osales 94, valimisaktiivsus 9,01%.

8. novembril 2023 sai valitud Jõelähtme valla noortevolikogu IV koosseis, kuhu kuulub 11 noort. See on noortevolikogu põhimääruse järgi suurim arv noori, kes noortevolikogu töös saavad osaleda. Lisaks liikmetele on noortevolikogus võimalik kaasa lüüa ka toetajaliikmena ehk need noored, kes valituks ei osutunud, saavad panustada sellel tasandil.

Noortevolikogu uude koosseisu kuuluvad:

Maria Susanna Piirimäe- juhatuse esimees

Liisi Olman- juhatuse aseesimees

Sandra Varik

Carola Vilba

Reili Valo

Karmen Avi

Aleks Možajev

Karl-Evert Kärvet

Mari-Liis Lestberg

Tristjan Olaf Pärn

Mirtel Idavain

Noortevolikogu koosolekute protokollid:

29. mai 2024

26. märts 2024

18. veebruar 2024

17. jaanuar 2024

22. november 2023

Noortevolikogu kõigi liikmetega saad võtta ühendust e-maili teel: noortevolikogu@joelahtme.ee

Jõelähtme valla noortevolikogu põhimäärus