14.01.21

 

Sõidusoodustus Tallinnas lasterikka pere vanemale

Tallinna linn võimaldab kolme ja enama lapsega pere vanemal ühistranspordis soodustusega sõita, selleks on lisaks isikustatud Ühiskaardile ja isikut tõendavale dokumendile vaja esitada pere elukohta kinnitav tõend, mille väljastab elukohajärgne kohalik omavalitsus. 

Tallinna Linnavolikogu 13.11.2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" § 2 p 22 sätestab, et laps on kuni 18-aastane isik (kaasa arvatud) või kuni 19-aastane õpilane ning punkt 23 alusel on pere sotsiaalne üksus, mille koos elavad liikmed kuuluvad samasse leibkonda ja mille elukoha andmed on Eesti Vabariigi rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud samal aadressil. Määruse raames käsitatakse perena vähemalt ühte vanemat ja temaga koos elavaid lapsi.

 

Jõelähtme vallas väljastab antud tõendi kantselei spetsialist.

 

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA