12.10.22

 

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse sõiduks haridusasutusse, töökohta, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse avalike teenuste osutamisega seotud asutustesse. Mitme üheaegse tellimuse korral eelistatakse sõitu õppeasutusse või töökohta. 

Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud:

1) puuetega inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Jõelähtme vald ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vald ning kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks;

2) eakatele, kes tulenevalt oma elukoha eraldatusest ja tervislikust seisundist, ei saa kasutada ühistransporti avaliku teenuse kasutamiseks.

Teenust osutatakse isikule, kellel endal või kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada ning teenuse osutajaks on Jõelähtme Vallavalitsus. Teenust osutatakse valla bussi või sotsiaaltöötajate kasutuses olevate autodega üldjuhul tööajal. 

 

Teenust rahastatakse valla eelarvest ja isikult võetavast tasust.

Jõelähtme Vallavalitsuse 8.09.2022 korraldusega nr 822 on  kehtestatud sotsiaaltransporditeenusele järgmised hinnad:

Teenuse liik

Teenuse hind Jõelähtme vallas elukoha registreerinud inimesele

Teenuse hind Jõelähtme vallas registreeritud elukohta mitteomavale inimesele

Sotsiaaltransporditeenus

 

 

  1. vallasiseselt

tasuta

0,40 €/km

  1. väljaspool valda

0,40 €/km

0,60 €/km

  1. ootetunni hind

3,00 €/h

4,00 €/h

 

Puudega lastele ja puudega täiskasvanud õppuritele on sotsiaaltransporditeenus tasuta õppeperioodil edasi-tagasi sõidul haridusasutusse.

Tasuta teenust osutatakse ka teenusele õigustatud isikutele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem kui 2-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiir. Lisaks saab tasuta teenust kasutada teenuse taotleja õigustatud saatja, kes on teenuse saajat kohustatud igakülgselt abistama.

Sõidu lõppedes täidab teenuse osutaja sõidulehe. Arveldamine toimub sularahas või vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel pangaülekandega vallavalitsuse pangakontole.

 

Teenuse taotlemiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, eestkostja, hooldaja, pereliige jne) vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile taotluse üldjuhul hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse kasutamist. Taotluse võib esitada ka telefoni teel - 605 4862 või 5382 4862.

 

Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtja (lapse perekonnas hooldamise leping) taotluse hiljemalt 15. augustiks.

 

Kui isikule on väljastatud puudega inimese sõiduki parkimiskaart, tuleb see sõidule kaasa võtta.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus rtf

Sotsiaalteenuste hindade piirmäärade kehtestamine

Toimetaja: KRISTIINA VÄLBA