20.02.24

Sotsiaaltransporditeenus

Sotsiaaltransporditeenust osutatakse sõiduks haridusasutusse, töökohta, ravi- või rehabilitatsiooniasutusse, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse või muudesse avalike teenuste osutamisega seotud asutustesse. Mitme üheaegse tellimuse korral eelistatakse sõitu õppeasutusse või töökohta. 

Sotsiaaltransporditeenus on mõeldud:

1) puudega inimestele, kelle elukohana on rahvastikuregistri andmetel registreeritud Jõelähtme vald ja kelle tegelik elukoht on Jõelähtme vald ning kelle puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks;

2) eakatele, kes tulenevalt oma elukoha eraldatusest ja tervislikust seisundist, ei saa kasutada ühistransporti avaliku teenuse kasutamiseks.

 

Teenust osutatakse isikule, kellel endal või kelle eestkostjal või ülalpidamiskohustusega isikul ei ole iseseisvalt võimalik transporditeenust korraldada ning teenuse osutajaks on Jõelähtme Vallavalitsus. Teenust osutatakse valla bussi või sotsiaaltöötajate kasutuses olevate autodega üldjuhul tööajal. 

Teenust rahastatakse valla eelarvest ja isikult võetavast tasust.

 

Jõelähtme Vallavalitsuse poolt sotsiaaltransporditeenustele kehtestatud hinnad (22.06.2023 korraldus nr 522):

Teenuse liik

Teenuse hind Jõelähtme vallas elukoha registreerinud inimesele

Teenuse hind Jõelähtme vallas registreeritud elukohta mitteomavale inimesele

Sotsiaaltransporditeenus

 

 

vallasiseselt

0,40 €/km

0,60 €/km

väljaspool valda

0,40 €/km

0,60 €/km

ootetunni hind

teenusepakkuja poolne tegelik hind

teenusepakkuja poolne tegelik hind

Kuni 30 min 3 €; kuni 60 min 6 € - Jõelähtme Valla Päevakeskuse poolt osutatud teenuse korral

Kuni 30 min 5 €; kuni 60 min 10 € - Jõelähtme Valla Päevakeskuse poolt osutatud teenuse korral

Isikliku abistaja teenus

0,70 €/h

0,90 €/h

Puudega lastele ja puudega täiskasvanud õppuritele on õppeperioodil edasi-tagasi sõidul haridusasutusse sotsiaaltransporditeenus tasuta.

Tasuta teenust osutatakse ka teenusele õigustatud isikutele, kelle sissetulek ühe pereliikme kohta kuus on väiksem kui 2-kordne Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud toimetulekupiir. Lisaks saab tasuta teenust kasutada teenuse taotleja õigustatud saatja, kes on teenuse saajat kohustatud igakülgselt abistama.

Sõidu lõppedes täidab teenuse osutaja sõidulehe. Arveldamine toimub sularahas või vallavalitsuse poolt esitatud arve alusel pangaülekandega vallavalitsuse pangakontole.

 

Teenuse taotlemiseks esitab teenusele õigustatud isik või tema esindaja (perearst, eestkostja, hooldaja, pereliige jne) vallavalitsuse sotsiaaltööspetsialistile taotluse üldjuhul hiljemalt 10 tööpäeva enne teenuse kasutamist. Taotluse võib esitada ka telefoni teel - 605 4860 või 5443 0707.

 

Puudega lapsele haridusasutusse sõitmise teenuse taotlemiseks esitab lapsevanem, eestkostja (kohtuotsus eestkostjaks määramise kohta) või lapse hooldamisele võtja (lapse perekonnas hooldamise leping) taotluse hiljemalt 15. augustiks.

 

Kui isikule on väljastatud puudega inimese sõiduki parkimiskaart, tuleb see sõidule kaasa võtta.

 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Esita avaldus SPOKU iseteeninduskeskkonnas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus

Sotsiaalteenuste hindade piirmäärade kehtestamine