3.01.23

Sünnitoetus

 

Lapse sünnitoetus määratakse lapse vanemale tingimusel, et lapse mõlemad vanemad on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud enne lapse sünni registreerimist ning vähemalt üks lapse vanematest on rahvastikuregistri andmetel elanud Jõelähtme vallas hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist ning lapse elukohana on registreeritud Jõelähtme vald.

 

Toetust makstakse ka tingimusel, et mõlemad vanemad on Jõelähtme valla elanikud hiljemalt enne lapse sünni registreerimist ja laps koos vanematega on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanikud järgmise aasta 1. jaanuari seisuga.

 

Samadel tingimustel makstakse sünnitoetust ka lapse lapsendanud vanematele, kui lapse lapsendamise protsessiga on alustatud enne lapse 1 aastaseks saamist.

 

50% ulatuses makstakse sünnitoetust kui rahvastikuregistri andmetel on Jõelähtme valla elanik hiljemalt jooksva aasta 1. jaanuarist üks lapsevanem ja lapse elukohana registreeritakse Jõelähtme vald.

 

Sünnitoetusele lisandub beebipakk. Käesoleval aastal on sünnitoetuse määraks 350 eurot.

Sünde registreerib vallavalitsuse kantselei spetsialist. 

 

Sünnitoetust on võimalik taotleda valla iseteeninduskeskkonnas SPOKU - spoku.joelahtme.ee.


Perekonna sissetulekust mittesõltuvate toetuste maksmise kord