Tänasest võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile...

Hajaasustuse programmi taotlusi saab esitada 01.02–03.04.2023

Tänasest võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi. Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse aadressile...

Muinsuskaitseameti taluarhitektuuri 2023. a taotlusvoor on avatud 13.02 – 10.03.2023. Rohkem selle kohta https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/taluarhitektuuri-toetus

Taluarhitektuuri taotlusvoor on avatud 13.02–10.03.2023.

Muinsuskaitseameti taluarhitektuuri 2023. a taotlusvoor on avatud 13.02 – 10.03.2023. Rohkem selle kohta https://www.muinsuskaitseamet.ee/et/taluarhitektuuri-toetus

  01. veebruarist 2023 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna...

Hajaasustuse programm 2023

  01. veebruarist 2023 võetakse vastu hajaasustuse programmi taotlusi.  Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna...

KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat...

Eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu toetuse taotluste vastuvõtt algab 16. jaanuaril

KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus) avab eraisikute vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamise toetuse taotluste vastuvõtu 16. jaanuaril kell 10. Taotlusvooru eelarve on ligikaudu 800 tuhat...

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on: ✅ kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme...

Kultuuri,- haridus- ja spordiprojektide toetusvoor avaneb 5. jaanuaril

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri- haridus- ja spordiprojektide toetamise andmise eesmärgiks on: ✅ kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme...

Kodud uueks aastaks tuleohutuks! Päästeamet on viimastel aastatel viinud ellu „Kodud tuleohutuks" programmi. Jõelähtme vald on selles osalenud 2018.–2019. aastal ning 2021. aastal, mil...

Kodud tuleohutuks

Kodud uueks aastaks tuleohutuks! Päästeamet on viimastel aastatel viinud ellu „Kodud tuleohutuks" programmi. Jõelähtme vald on selles osalenud 2018.–2019. aastal ning 2021. aastal, mil...

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid. Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus iseteeninduskeskkonnas SPOKU. ...

Huvi- ja sporditegevuse toetuse 2022. a. II voor

Jõelähtme vald toetab valla laste ja noorte huvi- ja sporditegevust, sealhulgas laste- ja noortelaagreid. Täida huvi- ja sporditegevuse toetuse taotlus iseteeninduskeskkonnas SPOKU. ...

Jõelähtme vallas makstakse jõulutoetust vanemaealistele alates 70. eluaastast (75 eurot) ja puudega laste peredele ning lasterikastele peredele, kus kasvab 4 või enam last (75 eurot lapse...

Jõulutoetuse maksmisest

Jõelähtme vallas makstakse jõulutoetust vanemaealistele alates 70. eluaastast (75 eurot) ja puudega laste peredele ning lasterikastele peredele, kus kasvab 4 või enam last (75 eurot lapse...

Jõelähtme valla eelarvest 2023. aasta mittetulundustegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2022.a. Mittetulundustegevuse toetus on mõeldud: Jõelähtme valla...

Mittetulundustegevuse toetus 2023. aastaks

Jõelähtme valla eelarvest 2023. aasta mittetulundustegevuse toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 1. detsember 2022.a. Mittetulundustegevuse toetus on mõeldud: Jõelähtme valla...

Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse...

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuse taotlusvoor avaneb 5. oktoobril

Toetuse andmise eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja spordialase tegevuse mitmekesistamine ja arendamine Jõelähtme vallas, elanike heaolu suurendamine, valla paikkondliku kultuuri ja vaimsuse...

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev toimub täna, 19. septembril algusega kell 14.00 Zoom keskkonnas Infopäeva link on leitav HOL´i kodulehelt: https://hol.ee/374 Kohaliku...

Täna toimub kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) infopäev toimub täna, 19. septembril algusega kell 14.00 Zoom keskkonnas Infopäeva link on leitav HOL´i kodulehelt: https://hol.ee/374 Kohaliku...

2022 sügisvoor on avatud 1. september kuni 3. oktoober kuni kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi...

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor

2022 sügisvoor on avatud 1. september kuni 3. oktoober kuni kell 16.30. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Programmi eesmärgi...

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor avati 1. aprillil ja taotlemiste tähtaeg on 5. mai . Toetuse eesmärgiks on: kultuuri-,...

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor on avatud veel nädala jagu

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor avati 1. aprillil ja taotlemiste tähtaeg on 5. mai . Toetuse eesmärgiks on: kultuuri-,...

Alates 6. aprillist on väikeelamute omanikel olnud võimalus taotleda KredExi ja EASi ühendasutusest toetust oma kodumaja korrastamiseks. Toetust on seni taotletud 481 korral, kogusummas 6,53...

Veel jõuab väikeelamu energiatõhususe tõstmiseks toetust taotleda

Alates 6. aprillist on väikeelamute omanikel olnud võimalus taotleda KredExi ja EASi ühendasutusest toetust oma kodumaja korrastamiseks. Toetust on seni taotletud 481 korral, kogusummas 6,53...

KredEx pikendab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.06.2022.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm...

KredEx avab lasterikastele peredele mõeldud kodutoetuse taotlusvooru

KredEx pikendab lasterikaste perede kodutoetuse taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud kuni 20.06.2022.a. Toetus on suunatud madala sissetulekuga peredele , kus kasvab vähemalt kolm...

Põhja-Harju Koostöökogu avab peagi 5. meetme taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud 02.05.–09.05.2022 (voor sulgub kell 23.59). Meetme rakendamise eesmärk on vähendada...

Peagi avaneb taotlusvoor COVID-19 kriisi negatiivsete mõjude vähendamiseks

Põhja-Harju Koostöökogu avab peagi 5. meetme taotlusvooru. Taotlusvoor on avatud 02.05.–09.05.2022 (voor sulgub kell 23.59). Meetme rakendamise eesmärk on vähendada...

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor avatakse homme ja taotlemiste tähtaeg on 5. mai. Toetuse eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja...

Kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor avatakse 1. aprillil

Jõelähtme valla eelarvest kultuuri-, haridus- ja spordiprojektide toetuste taotlusvoor avatakse homme ja taotlemiste tähtaeg on 5. mai. Toetuse eesmärgiks on kultuuri-, haridus- ja...

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium suunab väikeelamute renoveerimiseks ja päikesepaneelide paigaldusele 8 miljoni eurot. Suurema tähelepanu all on seekord päikesepaneelide...

Peagi avatakse taotlusvoor päikesepaneelide paigalduseks

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium suunab väikeelamute renoveerimiseks ja päikesepaneelide paigaldusele 8 miljoni eurot. Suurema tähelepanu all on seekord päikesepaneelide...

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd...

Rahandusministeerium teatas energiahüvitise maksmise pikendamisest aprillikuuni

Riigihalduse ministri ettepanekul pikendas valitsus kuni keskmise sissetulekuga perede energiahindade kallinemise hüvitamise meedet. Kui esialgu oli viimaseks hüvitatavaks kuuks märts, siis nüüd...

Selleks, et saada oktoobris 200 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust: vanaduspensionieas, elad...

Üksi elava pensionäri toetuse maksmisest

Selleks, et saada oktoobris 200 euro suurust üksi elava pensionäri toetust, peavad 1. aprillist kuni 30. septembrini olema täidetud kolm tingimust: vanaduspensionieas, elad...