28.04.23

Toimingupiiranguid puudutavad teated

Jõelähtme Vallavolikogu 17.05.2018.a istungi päevakorrapunkti 1 üle otsustamisel osalesid kõik volikogu liikmed, sealhulgas omavalitsuse poolt OÜ Loo Vesi (Jõelähtme valla vee-ettevõtja) nõukokku määratud volikogu liikmed. Nimetatud päevakorrapunktis käsitleti muuhulgas vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi töö korraldamist.