3.01.23

Turvakoduteenus

Varjupaigateenuse eesmärgiks on ajutise ööbimiskoha võimaldamine täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma.

 

Turvakoduteenus on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine:

  • lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohutsavad lapse elu, tervist või arengut:
  • täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.
Jõelähtme valla elanikud ning ka Jõelähtme vallas viibivad isikud, kes ei ole võimelised endale ööbimiskohta leidma, saavad vajaduse korral:
  1. Pöörduda abi saamiseks Jõelähtme vallavalitsuse sotsiaalosakonda (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla, Jõelähtme vald) tööpäevadel kell 8:00-17:00 (reedeti kuni 14:00);
  2. Väljaspool tööaega pöörduda otse varjupaigateenuse osutaja juurde.

Lähimad varjupaigad (kodutute öömajad) asuvad:

  • Maardus Kallasmaa 12
  • Tallinnas Akadeemia tee 34, Merelahe tee 4 ja Alasi 8.
3) Alaealiste lastega emadele, kes vajavad turvalist elupaika:
  • Emade ja laste varjupaik Tallinnas Vana-Pärnu mnt 9a (vajalik lastekaitsespetsialistiga kokku leppida)
4) Lähisuhtevägivalla ohvritele:
  • Tallinna Naiste Kriisikodu, telefon 52 64 697;
  • Tallinna Naiste Tugikeskus, ööpäevaringne telefon 57 570 911 või tallinnanaistetugi@gmail.com
Lisainfo: lastekaitse- ja sotsiaaltöö spetsialist Anne Jegorova: telefon 60 54 860, 52 86 497.
 

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Jõelähtme vallas

Sotsiaalhoolekandelise abi taotlus