Jõelähtme Vallavolikogu 10. koosseisu 22. istung toimub 14. septembril kell 15.15

PÄEVAKORD:

1.     Jõelähtme valla eelarvest mittetulundustegevuseks toetuse maksmise kord.

Ettekandja: kommunikatsioonispetsialist Laura Ruul.

2.     Kodanike ärakuulamine.

Ettekandja: maakorraldusspetsialist Kätlin Rennel.

Märkus: Antud päevakorrapunkt on juurdepääsupiiranguga, mistõttu volikogu liikmed näevad materjali kui VOLISesse on sisse logitud.

3.     Loo alevik Loo maaüksuse detailplaneeringu algatamisest keeldumine.

Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

4.     Kaberneeme küla Kordoni tee 40 maaüksuse detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

5.     Neeme küla Neeme küla Metsamarja põik 4b ja Mardiranna  maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja: planeeringuspetsialist Tiina Skolimowski.

6.     Jõelähtme Vallavolikogu seisukohad seonduvalt Heti Agri OÜ taotlusega kaevandamisloa väljastamiseks Maardu VII lubjakivikarjääri osas.

Ettekandja: abivallavanem Art Kuum.

7.     Seisukoht OÜ Aatmaa keskkonnaloa taotlusele.

Ettekandja: abivallavanem Art Kuum.

8.     Kinnisvara ostmine.

Ettekandja: vallasekretär Leho Kure.

9.     Vallavolikogu arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine.

Ettekandja: volikogu esimees Väino Haab.

10.  Vallavolikogu arengukomisjoni koosseisu kinnitamine.

Ettekandja: arengukomisjoni esimees.

11.  Kaasava eelarve menetlemise kord (2. lugemine).

Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma.

12.  Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks.

Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma.

13.  Loo kooli laienemise plaanide tutvustus.

Ettekandja: abivallavanem Priit Põldma

14.  Vallavanema informatsioon.

Ettekandja: vallavanem Andrus Umboja.

15.  Volikogu liikmete avaldused ja ettepanekud.

Materjalid ja protokoll on leitavad: https://www.volis.ee/gvolis/avalik/istungid/77820?kid=12758