JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS TEGUTSEB

JÕELÄHTME ELANIKKONNAKAITSE SELTS TEGUTSEB

 

MTÜ Jõelähtme Elanikkonnakaitse Selts (lühend JES) loodi käesoleval aastal eesmärgiga arendada elanike teadlikkust ja oskusi kriisideks ettevalmistumisel. Selts tegeleb kriisiaja käitumist, tule-, vee-, olme ja looduses käitumise ohutust ning üldisemalt elanikkonnakaitset käsitleva teavitustööga. Selleks on aga esmatähtis pühendunud ja oskustega vabatahtlike töötegijate koondumine.

 

Jätkuvalt kutsub JES liituma kõiki, kes tunnevad soovi panustada vabatahtlikuna kriisiolukordade ennetustegevustesse, liituma meie seltsiga!

Andke endast teada e-post aadressile kaupo.luur@mail.ee ja elanikkonnakaitse@joelahtme.ee

 

 

 

 

Fotol elanikkonnakaitse seltsi liikmed Robert Antropov, Merike Metstak ja Kaupo Luur 8ndal septembril toimunud Loo perepäeval inimestele kriisiolukordade käitumisjuhiseid tutvustamas ja selgitamas, et kuidas erinevates kriisiolukordades ellu jääda.