Uue liikluspinna nimetamine Loo alevikus

Võttes aluseks kohanimeseaduse § 5 lg 4, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2, Jõelähtme Vallavolikogu 27.01.2011 määruse nr 45 "Kohanime määramisega seotud ülesannete delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele" ning kohanime komisjoni ettepaneku, annab Jõelähtme Vallavalitsus
 
  1. Määrata vastavalt korralduse lisas 1 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Sule tee.
  2. Määrata vastavalt korralduse lisas 2 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Noka tee.
  3. Määrata vastavalt korralduse lisas 3 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Tiiva tee.
  4. Määrata vastavalt korralduse lisas 4 olevale asukohaskeemile Jõelähtme vallas Loo alevikus asuvale liikluspinnale nimeks Sepa tee
Eelnõu kohta on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 22.09.2018 kirjalikult aadressil Postijaama tee 7 Jõelähtme Vallavalitsus Jõelähtme küla Jõelähtme vald Harjumaa 74202 või e-posti aadressil alla@joelahtme.ee