Jõelähtme valla ajaleht

Jõelähtme vallaleht ilmub alates 1996. aastast. Trükiarv on 3000 eksemplari.

Vallaeht on värviline, kuni 12 lehekülge, formaat A3, ilmub igakuiselt, 12 korda aastas.

Vallalehte levitatakse otsepostitusega, kanne toimub Eesti Posti vahendusel kõikidesse vallas registreeritud postkastidesse (Eesti Posti registris on kõik postkastid, kuhu on lähiminevikus edastatud kirju, ajalehti vms). 

Jõelähtme valla elanikele on vallaleht tasuta.

 

Jõelähtme vallalehes avaldatakse tasuta:

 • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate MTÜ-de ja seltsingute tegevusega seotud reklaam ja teated.
 • Jõelähtme valla territooriumil tegutsevate ettevõtete personaliotsingu töökuulutused.
 • Jõelähtme Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste reklaam.
 • Jõelähtme valla elanike kaastundeavaldused ja õnnitlused.

Materjal saata aadressil ajaleht@joelahtme.ee või laura.ruul@joelahtme.ee.

Tasuline reklaam:

 • Eraisikute kuulutused/reklaam
 • Ettevõtete kuulutused/reklaam

Tasulise reklaami hinnapäringud aadressil myyk@harjuelu.ee või helistada telefonil 646 2214. Tasulise reklaami materjalid saata aadressil myyk@harjuelu.ee.

 •  
 • Jõelähtme Vallavalitsus, Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202, Harjumaa.
   
 • Vallalehe toimetaja Laura Ruul
  tel 5843 7860
  e-post: laura.ruul@joelahtme.ee

Valla lehe postkastidesse kannet teostab Eesti Post.

Arvestama peab sellega, et valla erinevatesse piirkondadesse jõuab leht erineval päeval, vastavalt kirjakandjate töögraafikule.

Kui Jõelähtme vallaleht antud kuupäevade vahemikus teieni ei jõua, saab meid sellest teavitada, saates kirja koos oma koduse aadressiga ajaleht@joelahtme.ee või helistades numbrile tel 5843 7860.

 

Jõelähtme vallalehe prognoositav ilmumisgraafik 2023. aastal

2023

Trükkimineku kuupäev

Materjali tähtaeg

Prognoositav postkastidesse jõudmise aeg

Jaanuar

23. jaanuar

14. jaanuar

26.-27. jaanuar

Veebruar

27. veebruar

18. veebruar

02.-04. märts

Märts

27. märts

18. märts

30. -31. märts

Aprill

24. aprill

15. aprill

27.-28. aprill

Mai

29. mai

15. mai

1.-2. juuni

Juuni

19. juuni

13. juuni

22. -26. juuni

Juuli

24. juuli

15. juuli

27.-28. juuli

August

28. august

15. august

01.-04. september

September

25. september

15. september

28.-29. september

Oktoober

23. oktoober

15. oktoober

28.-29. oktoober

November

27. november

15. november

30. november - 01 detsember

Detsember

18. detsember

13. detsember

21.-22. detsember

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB! Uusehitistele postkasti paigutamisest või juba olemasolevatel selle asukoha muutumisest tuleb Eesti Posti teavitada kirjalikult või läbi veebilehel oleva vormi.