13.01.23

KRIISIKOMISJON

Jõelähtme valla kriisikomisjoni põhimäärus

Esimees: Andrus Umboja – vallavanem;

Aseesimees: Art Kuum – abivallavanem;

Liikmed: 
 • Priit Põldma - abivallavanem;
 • Leho Kure – vallasekretär;
 • Tõnis Tuuder – vallavolikogu elanikkonnakaitsekomisjoni esimees;
 • Teet Sibrits – keskkonna -ja kommunaalosakonna juhataja;
 • Carmen Viherpuu – haridus-, kultuuri-ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • Kalev Algo – IT-juht;
 • Laura Ruul – kommunikatsioonispetsialist;
 • Ivo Roosimägi – Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnapolitseinik;
 • Sergei Savin – Põhja päästekeskuse Muuga päästekomando komandopealik;
 • Avo Aljas – Kaitseliidu Rävala malevkonna pealik;
 • Ain Mutli – vee-ettevõtja OÜ Loo Vesi juhatuse liige;
 • Kalev Salvet – elektriettevõtja Loo Elekter AS juhatuse liige;
 • Raivo Melsas – soojusettevõtja Adven Eesti AS juhatuse liige;
 • Rait Killandi – MTÜ Kaberneeme Klubi juhatuse liige;
 • Meelis Oja – MTÜ Kostivere Tuletõrje Selts juhatuse liige;
 • Martin Mäemets – MTÜ Neeme Päästeselts juhatuse liige.

 

 

SOTSIAALKOMISJON 

Sotsiaalkomisjoni põhimäärus

(alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 21.07.2022 korraldus nr 648)

Esimees: Hannes Vetik - sotsiaaltööspetsialist;

Aseesimees: Kati Narusberg, sotsiaaltööspetsialist;

Liikmed:

 • Carmen Viherpuu - haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • Kristiina Välba - sotsiaalnõunik;
 • Rita Hanni - lastekaitsespetsialist.

 

 

LASTE JA PEREDE KOMISJON 

(alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 05.11.2020 korraldus nr 917)

Esimees: lastekaitsespetsialist;

Aseesimees: lastekaitse- ja sotsiaaltööspetsialist;

Liikmed:

 • haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • sotsiaalnõunik;
 • noorsootöö- ja spordispetsialist;
 • noorsoopolitseinik.

 

KULTUURI-, HARIDUS- JA SPORDIKOMISJON

Kultuuri-, haridus- ja spordikomisjoni põhimäärus

(alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 07.11.2019 korraldus nr 917)

Esimees: kommunikatsioonispetsialist;
Aseesimees: Maarja Mehiste- noorsootöö- ja spordispetsialist;
 
Liikmed:
 • Carmen Viherpuu - haridus-, kultuuri- ja sotsiaalosakonna juhataja;
 • Priit Põldma - abivallavanem;
 • Jüri Paavel - vallavalitsuse liige;
 • Terje Linder - finantsjuht.
 

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI TAOTLUSTE MENETLEMISE JA HINDAMISE KOMISJON

(alus: Vallavalitsuse 7. veebruar 2019 nr korraldus nr 135)

Esimees: keskkonnanõunik;

Liikmed:

 • sotsiaalvaldkonna abivallavanem, vallavalitsuse liige;
 • keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja;
 • kommunaalmajanduse insener;
 • sotsiaalnõunik.

 

 

KOHANIME KOMISJON 

(alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 17. mai 2018 korraldus nr 416)

Esimees: Ülo Laanemets - maanõunik;

Liikmed:

 • planeerimisnõunik - Jekaterina J. Sibul;
 • registripidaja - Alla Tempel.

 

 

HOOLDAMATA HAUAPLATSIKS TUNNISTAMISE JA KASUTAJATA HAUAPLATSINA ARVELEVÕTMISE KOMISJON 

(alus: Jõelähtme Vallavalitsuse 06.09.2012 korraldus nr 496)

 

Jõelähtme ja Rammu kalmistu

EsimeesTeet Sibrits - keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja;

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jaak Saarma - Jõelähtme ja Rammu kalmistuvaht

 

Saha kalmistu

Esimees: Teet Sibrits - keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja 

Liikmed:

 • Muinsuskaitseameti järelevalveosakonna Harjumaa vaneminspektor
 • Jaanus Hiis - Saha kalmistuvaht