14.11.22

Ametikoht

Nimi

Telefon

e-mail

Vallavanem

Andrus Umboja

51 50 007

andrus.umboja@joelahtme.ee

Abivallavanem

Art Kuum
(Valdkonnad: ehitus, planeerimine, transport, kommunaal, keskkond)

50 17 127

art.kuum@joelahtme.ee

Abivallavanem

Priit Põldma
(Valdkonnad: Haridus, kultuur, sport, sotsiaal, tervishoid)

55 674 201

priit.poldma@joelahtme.ee

Vallavalitsuse liige

Jüri Paavel
(rahvatervise edendamine j a sport)

56 465 761

juri.paavel@joelahtme.ee

Vallavalitsuse liige

Merike Metstak
(elanikkonna kaitse)

52 78 870

merike.metstak@joelahtme.ee

Vallavalitsuse liige

Riimas Ukanis
(ühisveevärk ja - kanalisatsioon)

50 11 907

riimas.ukanis@joelahtme.ee

Vallavalitsuse liige

Tiia Välk
(muinsuskaitse ja külaliikumine)

54 514 443

tiia.valk@joelahtme.ee