19.10.22

Jõelähtme valla ettevõtjaid ja ettevõtlikke inimesi abistab HEAK!

Jõelähtme valla ettevõtjaid ning ettevõtlikke inimesi, kes soovivad ettevõtlusega alustada nõustab ja abistab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (SA HEAK).

HEAK pakub TASUTA nõustamisteenuseid:

 • ettevõtjatele

 • kodanikuühendustele

 • kohalikele omavalitsustele

 • turismivaldkonnas tegutsejatele

 • noortele ja noorte ettevõtlusvaldkonnas tegutsejatele

Nõu ja abi antakse näiteks ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtte arendustegevuste kavandamisel, tegevuste laiendamisel või tegevusala muutmisel, aga ka erinevate rahastusallikate väljavalimisel, projektitaotluste ettevalmistamisel jne.

HEAKi tegevusteks on ka infopäevade ja koolituste korraldamine, ettevõtmiste algatamine, ollakse partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku.

Vaata täpsemat infot siit.

10.11.22

Infoks Jõelähtme valla ettevõtetele ja ettevõtlikele inimestele!

Toimub Jõelähtme valla ettevõtete ja ettevõtlike inimeste kaardistamine ning meililisti/kogukonna loomine.

Eesmärgiks on olla omavahel paremini kontaktis, aidata kaasa ettevõtlikkuse arendamisele vallas, edastada vajaminevat valdkonnapõhist infot, sh toetuste ja koolituste kohta. Hetkeseisuga on koondatud 255 ettevõtja info. Tänaseks on olemas ettevõtjate infolist ning ka esimesed uudiskirjad on välja saadetud.

Kui soovid uudiskirjaga liituda, võta palun ühendust aadressil: kalev.algo@joelahtme.ee .

17.11.22

Toetame kohalikke ettevõtlikke inimesi neilt teenuste tellimisega!

Jõelähtme vallas on palju vahvaid ja nutikaid ettevõtlikke inimesi, kelle teenuseid ja tooteid saab pakkuda nii valla rahvale kui ka piirkonna külalistele. 

Turismiettevõtjatena ennast registreerinud ettevõtjate (teenusepakkujad, sündmuste korraldajad, giidid, majutuse, toitlustuse jm teenuste) info leiab Eesti turismiveebist, Harjumaa turismi veebilehtedelt ning valla veebilehelt

Jõelähtme valla kohalike väikeettevõtjate, loomemajanduse- ja elulaadi-ettevõtlusega tegelevate inimeste teenuste info koondamist alustati 2021. aastal. Kliki lingile ja info avaneb tabelina: Jõelähtme valla ettevõtlike inimeste teenused (10.11.22 seis)

Kui tegeled põnevate tegevuste või hobidega ja soovid enda teenuseid või tooteid ka teistele pakkudakuid sinu infot selles tabelis veel ei ole, siis anna  palun endast teada aadressil piia.eller@joelahtme.ee, et saaksime tabelit jooksvalt uuendada ja edasisi tegevusi planeerida.

10.11.22

HEAKi nõustamine: RESTART - kriisinõustamine

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub nõustamist kriisis väikeettevõtjatele.

Nõustamisteenusel on kaks eesmärki:

 • Aidata ettevõttel kriisist väljuda elujõulise ja jätkusuutlikuna
 • Päästa ettevõtte juht läbipõlemisest kui ettevõtet pole võimalik päästa

Nõustamine baseerub kahel Euroopa riikides testitud väga sarnasel metoodikal: Early Warning ja Restart. Neist esimene on suunatud kriisi ennetamisele ja teine kriisi langenud ettevõtjate aitamisele ettevõte uuesti kasumlikuks muuta, vajadusel muutes äriplaani ja ärimudelit.

Kirjuta e-postile restart@heak.ee ning HEAKi konsultant võtab sinuga ühendust. 

Rohkem infot HEAKi veebilehelt.

9.11.22

1.11.22 avanes Eesti tööstusettevõtetele ja TalTechi teadlastele AIRE demoprojektide taotlusvoor

Tehisintellekti ja robootikakeskus AIRE ootab Eesti tööstusettevõtteid ja tehnikaülikooli teadlaseid esitama ideid   1. novembril avanenud ideede vooru.

Oodatud on ideed koostööprojektideks, mida saab lahendada tehisintellekti või robottehnoloogia abil. Samuti võib olla ettevõttel vajadus muuta tööprotsesse efektiivsemaks, aga turul puudub valmislahendus.

Toetuse suurus on kuni 50 000 eurot ühe projekti kohta.

Rohkem infot näeb siit.

Järgmine ideevoor toimub 2023 kevadel.

Info ka Facebookis.

16.11.22

Kuni 1.12.22 IDEEKORJE Põhja-Eesti piirkonna toidu äriliste lahenduste leidmiseks!

Hea Põhja-Eesti ettevõtja, turismiarendaja, kogukonna esindaja!

Ootame teie ideid, mille põhjal disainiprotsessis välja töötada ärilised lahendused meie piirkonna toidu paremaks tarbijani jõudmiseks.

Oodatud on ideed näiteks meie toidupakkide (tooraine koos retseptiga), piknikupakkide ja toidukingituste pakkumiseks. Aga idee võib olla seotud ka mõne OTTi, talupoe tegevusele lisandväärtuse loomisega või mõne muu põneva olemas oleva tegevuse-teenuse juurde piirkonna toidupakkumise lisamine.

Idee tuleb kirja panna vabas vormis, kuni 200 sõnaga. Lisada idee autor, kui on olemas ka arusaam, kellega koos tahaks seda ideed välja arendada, keda oma meeskonda kutsuda, siis palume ka see juurde tuua. NB! Meeskond saab olla kuni 5 inimest!

Projekti juhtkomisjon vaatab kõik laekunud ideed üle ja valib välja kuni 5 ideed, millega asume ühiselt tööle.

Selleks toimuvad uuel aastal kolm disaini seminari:

 • 25-26 jaanuaril kahepäevane seminar, kus esimesel päeval töötame professionaalse disaini õppejõu juhendamisel ideedega, teisel päeval külastame põnevaid ettevõtmisi.
 • 8. veebruaril jätkub disainiprotsess, arvestada tuleb, et meeskondadel jääb vahepeale ka kodused ülesanded.
 • 1.märtsil toimub valminud lahenduste – prototüüpide esitlus.

Projekti poolt on lisaks lahenduste väljatöötamisele boonusena rahaline tugi ka lahenduse käivitamisel. Millega ja palju toetatakse sõltub lahendusest ning arutatakse koostöös meeskonnaga eelnevalt läbi. Kokku on lahenduste käivitamiseks projekti poolt 13 000 eurot.

Ideed palume esitada hiljemalt 1.detsembriks aadressileha@arenduskoda.ee

Lisainfo: Eha Paas (tel. 5170214),
Projekti Põhja-Eesti toidukultuur Paepealsed maitsed juht

Rohkem infot siit.

10.11.22

28.11-26.12.22 EAS turismiarenduskeskuse jõulukampaania "Kingi aega"

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) turismiarenduskeskus koostöös turismiettevõtetega üle Eesti korraldavad kampaaniat "kingi aega"mis innustab jõuludeks kinkima asjade asemel elamusi. Iga Eesti inimene saab kampaanialehel vastavalt huvidele valida tegevusi, mida koos lähedasega ette võtta, ning mugavalt ka kinkekaarti soetada.

Kampaania on üles ehitatud praktilisena, et iga jõulukingi otsija jõuaks võimalikult kiiresti kõige obivama elamuseni. Kingitust saab otsida nii piirkonna kui ka elamuste kaupa, samuti vastavalt kingi saajale. Ostetud kinkekaarti ei pea kasutama kohe, vaid selle kasutamist saab paindlikult edasi lükata. 

Kampaania viiakse läbi ajavahemikul 28.11-26.12.22 ja selles osaleb enam kui 300 turismiettevõtet kogu Eestist. Ettevõtete registreerimine kampaaniaga liitumiseks kestis kuni 28.10.22.

Rohkem infot näeb siit.

30.11.22

Rohelise muuseumi koolitused

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja ICOM Eesti viivad läbi Rohelise muuseumi koolituste seeria, mida toetab Muinsuskaitseamet. Koolitused on tasuta ning need viiakse läbi hübriidvormis. Eelistatud on koolituses osalejate vahetu osalemine, aga samas on võimalik osaleda ka veebi teel

Rohelise muuseumi süsteem aitab muuseumidel hinnata ja vähendada oma keskkonnamõju ning tegutseda kestlikumalt. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni poolt on paika pandud põhimõtted ja tegevuskriteeriumid, mille järgimisel saab muuseum taotleda Rohelise muuseumi tunnistust ning näidata sellega külastajatele oma keskkonnategevuste edukust. Kriteeriumitega ja taotlemise korraga saab tutvuda Eestki Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni veebilehel.

Rohelise muuseumi süsteem hõlmab kõiki muuseumi tegevusi, alates muuseumihoone ja kogude haldamisest, keskkonnategevuste juhtimisest, töötajate ja huvirühmade kaasamisest kuni näituste, sündmuste, muuseumihariduse korraldamise ja sotsiaalse vastutuse teemadeni. Rohelise muuseumi süsteemi saavad rakendada kõik muuseumid sõltumata suurusest või teemavaldkonnast.

Korraldatakse neli koolitust, mis katavad olulisemad muuseumitegevusega seotud keskkonnahoiu ja kestlikkusega seotud teemad. Koolitusseeria on üles ehitatud selliselt, et osalevad muuseumid saavad koolitustega samaaegselt alustada Rohelise muuseumi põhimõtete rakendamisega, mis on vajalikud tunnistuse taotlemiseks. Lisaks jagavad muuseumid koolituse käigus oma praktilisi kogemusi keskkonnategevuste arendamisel (nt näituste korraldamisel, kogude ja muuseumihoone haldamisel, sihtrühmade kaasamisel jms).

Koolitustel osalemine eeldab eelnevat registreerimist ja ka muuseumi valmisolekut Rohelise muuseumi süsteemi rakendamiseks. Samuti on oodatud muuseumitöötajad, kellel on huvi täiendada teadmisi, vahetada kogemusi kolleegidega ja turgutada motivatsiooni ning  suunata oma muuseumi Rohelise muuseumi süsteemi rakendamisele.

Kolm koolitust on tänaseks toimunud.

 

IV koolitus: Roheline muuseum – keskkonnahoidlik näitusetegevus

Toimumise aeg: 30. november 2022

Registreerumine neljandale koolitusele on lõppenud

Neljas koolitus keskendub muuseumide põhitegevuse – keskkonnahoidliku näitusetegevuse põhimõtete tutvustamisele. Koolituse käigus saavad osalejad ülevaate keskkonnahoidliku näitusetegevuse korraldusest alates näituste planeerimisest ja ettevalmistamisest kuni näituse eluea lõpuni (sh nt materjalide korduskasutuse ja ringlussevõtuga seotud küsimusteni). Oma kogemusi jagavad muuseumid, kes omavad kogemusi keskkonnahoidlike näituste korraldamisest.

Koolitus sobib hästi nendele, kes on seotud näituste sisulise planeerimise, kujundamise ja disaini ning ka teostusega.

Lisainfo: Reet Mägi, ICOM Eesti keskkonna töörühma juht, e-post reet.magi@ut.ee

9.11.22

Tasuta veebipõhine kursus "Krattide akadeemia"

Erinevates tööprotsessides on hulga tegevusi, mida oleks võimalik automatiseerida. Sellel puhul tuleb appi tehisintellekt ehk kratt.

Kursus Krattide ABC aitab sul mõista krattide arendamisega seotud põhimõtteid ja arendusetappe ning see sisaldab mitmeid näiteid juba olemasolevatest krattidest, mis on tänaseks loodud ja kasutusel.

Kursus on veebipõhine ja tasuta ning sellega saab igal ajal liituda.

Kursused on mõeldud igaühele, ka nendele kes IT-ga ei ole varem kokku puutunudLisaks Krattide ABC kursusele vaata ka teisi DigiriigiAkadeemia tasuta kursuseid. 

Kursuste teemad:

 • Digiriigi ABC
 • Digiligipääsetavuse ABC
 • Kursuse loomise ABC
 • Digiriigi teenuste arendamise ABC
 • Andmete ABC
 • Teenuste turvalisuse ABC

 

Rohkem infot DigiriigiAkadeemia veebilehelt.

Info Facebookis.

2.11.22

5.12.22 tööstusettevõtetele AI rakendamise töötuba "Tehisintellekti rakendamine tööstusettevõtete müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsessides" 

Töötuba tööstusettevõtetele, kes on huvitatud oma müügi- ja kvaliteedi kontrollimise protsesse digitaalselt arendama ja tulevikus tehisintellekti rakendama. Teisalt on üritusele oodatud ka IT-ettevõtted, idufirmad, ülikoolide esindajad, kes pakuvad tööstusettevõtetele tuge tehisintellekti rakendamises neis protsessides. 

Pärast töötuba on tööstusettevõtetel võimalus saada ka mentortuge, et koostada esimene ideekavand tehisintellekti rakendamiseks oma ettevõtte protsessides.

Töötuba toimub 5. detsembril kell 11.00–17.00 Tehnopolis (Teaduspargi 6/1, I korrus) saalis Saturn.

Küsimuste korral ja registreerumiseks kirjutage: anu.puusaag@tehnopol.ee.

Tehnopol koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga lõi käesoleva aasta alguses tehisintellekti (ingl k Artificial Intelligence ehk AI) arenguprogrammi, mille eesmärk on tõsta tööstus- ja andmemahukate ettevõtete võimet tõusta väärtusahelas kõrgemale.

 

Rohkem infot näeb siit.

31.10.22

7.12.22 toimub Kultuurikatlas reaalmajanduse konverents "Andmed tööle ettevõtja kasuks"

Konverents toimub eesti keeles ja on osalejatele tasuta. Võimalik osaleda ka veebi teel.

Sihtrühm: väikese- ja keskmise suurusega ettevõtjad ja avaliku sektori esutused.

Teemaks: kust tulevad ettevõtlusandmed, kuidas panna kogutud andmed ettevõtja kasuks tööle ning millist tuge pakub ettevõtjale www.eesti.ee digivärav.

Kohapeal osalejate arv on piiratud. Võimalik on osaleda ka veebiülekande vahendusel.

PÄEVAKAVA*:

09.30 - 10.00 Kogunemine, hommikukohv

10.00-12.45   1. PLOKK "Kust tulevad andmed?" 

10.00 - 10.10 Reaalajamajandus - kellele ja milleks?
Sandra Särav, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna asekantsler

10.10 - 10.30 Kuidas andmete abil luua uus toode?
Kristjan Lepik, majandusekspert, Arbonics CEO ja kaasasutaja

10.30 - 11.15 Paneeldiskussioon - Kust tulevad andmed?
Margit Adorf, ajakirjanik ja väikeettevõtja; Aleksandr Beloussov, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ettevõtete aruandlus infosüsteemide talituse juht; Andrus Kaarelson, Unifiedpost Estonia tegevjuht

11.15 - 12.00 Paneeldiskussioon - Ettevõtte jätkusuutlikkus - kas subjektiivne või andmetel põhinev otsus?
Aire Rihe, Keskkonnaministeeriumi Keskkonnakorralduse ja välissuhete nõunik; Mihkel Tammo, TIFC - Tammo Industries for future communities; Mati Fjodorov, Mainor AS rohevaldkonna arendusjuht; Olavi Lepp, Swedbank Eesti pangajuht ja juhatuse esimees

12.00 - 12.45 LÕUNA

12.45-15.00   2. PLOKK "Kuidas andmeid väärindada ettevõtja kasuks?"

12.45 - 13.30 Paneeldiskussioon - Ettevõtja tulevik - aruandlus reaalajas
Rivo Reitmann, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse direktor; Raigo Uukkivi, Maksu- ja Tolliameti peadirektor; Margus Tammeraja, Eesti Raamatupidajate Kogu juhatuse esimees

13.30 - 13.45 Ettekanne "Elujõulisuse indeks: ettevõtjate abistamine tehisintellekti abil"
Jaan Õmblus, Statistikaameti juhtivanalüütik

13.45 - 14.30 Arutelu - Kuidas andmetest saab info äri otsusteks?
Ott Velsberg, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi andmete valdkonna juht; Andrus Aaslaid, Single.Earth kaasasutaja, tehnoloogiajuht; Triin Siil, Cybernetica AS privaatsuskaitse konsultant

14.30 - 15.00 KOHVIPAUS

15.00-16.30    3. PLOKK "Kuidas tuua avalikud e-teenused ettevõtjani ühest aknast?"

15.00 - 15.40 Ettevõtja digivärav ja sündmusteenused eesti.ee keskkonnas

Tiina Kruusimägi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtja digivärava valdkonnajuht

15.40 - 16.00 Ettevõtja võimalused rahvusvahelises ärikeskkonnas
Ralf Martin Soe, TalTech Targa linna tippkeskus, vanemteadur, juhataja

16.00 - 16.10 RTE teaduspreemiad 2022

16.10 - 16.20 Sõnavõtt
Kristjan Järvan, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister

16.20 - 16.30 Konverentsi lõpetamine
Kristjan Pihl, moderaator, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik

Veebiseminari salvestatakse ehk seda on võimalus ka hiljem järele vaadata.

Päeva juhib ERRi ajakirjanik Kristjan Pihl.

Registreeru konverentsile hiljemalt 30. novembril aadressil www.onlineexpo.com/reaalajamajandus

Rohkem infot siit.

17.11.22

Turismiettevõtjatele mõeldud Green Key märgise seminarid 

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud rahvusvaheline ökomärgis ja alates 1994. aastast on see juhtiv standard, millega tunnustatakse turismiettevõtte keskkonnahoidlikku ja kestlikku tegutsemist. Tänaseks on märgisega liitunud 3600 ettevõtet 60 riigist üle maailma.

Ökomärgise Green Key teine taotlusvoor kestab 2022. aasta detsembrist kuni 2023. aasta märtsini. Selle aja jooksul on turismiettevõtetel võimalik tasuta osaleda Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus, SEI Tallinna ekspertide korraldatud koolitustel ning muuta oma turismiettevõtte tegevus kestlikuks süsteemselt ja juhendatult.

Lisateave Green Key märgise kohta ja taotluse esitamine Puhka Eestis Green Key lehel. Taotluse esitamine on turismiettevõtetele kuni 2024. aastani tasuta

Seminaride ajad ja käsitletavad teemad:    

 • 8. detsember kell 13.00-17.00 - Keskkonnajuhtimine, personali kaasamine, külastajate teavitamine, hanked. Registreeru hiljemalt 30. novembriksSIIN.   
 • 21. detsember kell 13.00-17.00 – vesi, pesemine ja puhastamine koos Heli Nõmmsaluga Balti Keskkonnafoorumist.  
 • 11. jaanuar kell 13.00–17.00 – jäätmed.  
 • 15. veebruar kell 13.00–17.00 – energia koos Marti Arakuga DeltaE Inseneribüroost.   
 • 15. märts kell 13.00–17.00 – söök ja jook, siseruumide keskkond, haljasalad, rohelised tegevused.

Kõik seminarid toimuvad hübriidvormis ehk osaleda saab nii kohapeal Tallinn Center hotellis (Juhkentali 28, Tallinn, konverentsiruum "RABA") kui veebikeskkonnas Teams. Seminarisarjale registreerunutele saadetakse kaks nädalat enne igat teemaseminari eraldi registreerimisvorm. 

 

Koolituste info asub siin.

 

Green Key rahvusvaheliseks eestvedajaks on FEE ehk Foundation for Environmental Education. Green Key pakub turismiettevõtetele tegevusmudelit keskkonnahoiu ja kestliku mõtteviisi arendamiseks oma ettevõttes. Kõrge taseme keskkonnahoius tagavad tegevuste dokumenteerimine, erapooletu auditeerimine ja paikvaatlused. Tunnustuse saanud ettevõttel on õigus kasutada Green Key logo oma turunduskanalites.

Green Key märgist saavad taotleda majutusettevõtted, laagriplatsid ja kämpingud, atraktsoonid (nt muuseumid, külastuskeskused, teemapargid), konverentsikeskused ja tänavu esimest korda ka toitlustusasutusedEsimest korda 2022. aastal saavad märgist taotleda ka restoranid.

Rohkem infot Green Key kohta EASi veebilehelt.

Green Key märgisega seotud tegevusi koordineerib Eestis Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus koostöös Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna keskusega. Programmi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

17.11.22

13.12.22 Rahapesu Andmebüroo infopäev

13. detsembril kutsub Rahapesu Andmebüroo kohustatud isikuid tasuta veebipõhisele (zoom) infopäevale,. Oodatud on kauplejad, kinnisvaravahendajad, MTÜd).

Infopäeval:
1) selgitame rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse tähenduses sätestatud kohustatud isiku poolt pakutavale teenusele ja dokumentidele kehtestatud nõudeid;
2) selgitame üle teatamiskohustuse rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral;
3) räägime üldisest hoolsuskohustusest sanktsioonide ja terrorismi rahastamise tõkestamise osas.

Regitreerimine kuni 05. detsembrini SIIN.

30.11.22

15.12.22 Põhja-Eesti toiduvõrgustik alustab uue projektiga: Põhja-Eesti toidukultuur: paepealsed maitsed.

Põhja-Eesti toiduvõrgustik on loodud põhja-eestile omaste toitude tutvustamiseks ja propageerimiseks.

Projekti üheks olulisemaks fookuseks on piirkonnas läbi mõtestada ja kujundada tänastele vajadustele põhinev ühine arusaam meie toidukultuurist. Selleks oleme läbi viimas kümmet töötuba, mis käsitlevad erinevaid teemasid, kus osalejatel võimalus midagi uut õppida ja samas ka arutleda toidu teemadel.

Esimeses töötoas 28. novembril õpiti Rakveres hapusaia tegema ning 15. detsembril on fookuses jõulutoidud. Arutelud vormistab ühtseks piirkonna toidukultuuri tutvustavaks dokumendiks meie toiduekspert Ene Lill. Kellel huvi ja soov oma panus anda, siis jälgige meie kodulehte, sündmuste alt leiab lähiajal esimeste töötubade kavad.

Teine tegevusliin projektis on töö selle nimel, et meie toit jõuaks võimalikult lihtsalt tarbijani.

Tahame leida uusi ärilisi lahendusi Põhja-Eesti kohaliku toidu kinkepakkide, toidupakkide ja pikniku pakkide tellimissüsteemi senisest paremaks käivitamiseks. Ideekorje lahenduste osas toimub juba november – detsember 2022 ja jaanuaris 2023 asume nelja valituks osutunud ideega tööle, tulemas on disaini töötoad ja märtsis 2023 esitleme lahenduste prototüüpe!

Rohkem infot siit

Põhja-Eesti toiduvõrgustiku veebileht

Lisainfo projektijuhilt Eha Paas: epost: arenduskoda.ee, telefon: 51 70 214
Projekti rahastab Euroopa Leader programm

4.11.22

20.12.2022 seminar "Kas Sinu ettevõttel on vaja juturobotit või virtuaalagenti?"

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´i majandusteaduskonnaga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2022"
 

20.12.2022 10:00 - 11:30 toimub tasuta veebiseminar 

Loeng annab ülevaate virtuaalagentidest ning selle tehnoloogia hetkeseisust – millistes ülesannetes ja millises ulatuses suudab virtuaalagent asendada inimtöötajat.

Vaatame agentide rakendusvõimalusi ettevõtte vaatenurgast: klienditeenindus, kontaktide automaatne valideerimine, personaliseeritud lähenemine. Esitame juhtuminäiteid ning diskuteerime ettevõtete kasutuskogemusi. Üritame mõtestada asjaolusid, mis viivad ühes ettevõttes agendi eduka lanseerimiseni, aga teises ebaõnnestumise kogemuseni.

Lisainfo ja registreerimine siin.

4.11.22

EASi külalislahkuse programm turismiteenuste pakkujatele 

Kui pakud turismiteenuseid ja soovid, et külastajad tuleksid Sinu juurde ikka ja jälle tagasi, siis külalislahkuse arenguprogramm on just Sulle!

Külalislahkuse arenguprogramm koosneb viiest ettevõtjatele suunatud seminaride sarjast, mis toimuvad viies piirkonnas:

• Piirkond 2: Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Tartumaa (sügis 2022)
• Piirkond 3: Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa (sügis 2022)
• Piirkond 4: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Lahemaa piirkond (kevad 2023)

Piirkond 5: Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa (kevad 2023)

Jõelähtme valla turismiettevõtjad ja turismiga tegelevad MTÜd saavad osaleda viienda piirkonna koolitusprogrammis, mis toimub ajavahemikul 6.02-23.03.23. 

Programm kestab kaks kuud, osalemine on tasutaToimub neli kontaktset seminar-koolituspäeva ja viis veebikohtumist iseseisvate tööde aruteluks ja tagasisideks. 

Tähelepanu külalislahkusele - kui tekkis küsimus "miks?", vaata vastuseid SIIT.

Registreerimine on avatud kuni 15. jaanuarini 2023! 

Oodatud on turismiettevõtjad ning ka MTÜd.

Täpsem info ja koolitusele registreerimine EASi veebilehel

27.10.22

Tehisintellekti(AI) tööriistad ettevõtete tööprotsesside optimeerimiseks digipöörde teostamisel

TalTechi Ärikorralduse instituut kutsub ülipõnevale tasuta koolitusele. Koolitus aitab kaasa ettevõtlusoskuste arendamisele, et võimaldada ettevõtetel kaasa minna digipöördega läbi erinevate tehisintellekti tööriistade kasutamise. 

Registreerida saab juba praegu! Koolitus algab jaanuaris 2023.

Kursus toetab ümberõpet IKT-sektorisse, kuid aitab ka ette valmistada IT-teadmiste ja oskustega inimesi mitte IKT-sektorisse. Sihtrühma kuuluvad kõik era- ja avaliku sektori inimesed, kellele on vajalik digioskuste arendamine. Kursusel võivad osaleda ka 2021.a. kursusel "Tehisintellekti (AI) rakendamine erinevates majandussektorites " osalejad, sest antud kursusel vaadeldakse juba uusi võimalusi.

Tutvustatakse ja õpetatakse tehisintellekti lahendusi, et töötada kiiremini, vähendada kulusid, ühendades ettevõtte protsessid ja ressursid. Õppeaine eesmärk on varustada osalejad teadmiste ja praktiliste oskustega, kuidas tehisintelekti (AI) tööriistu rakendada organisatsiooni erinevatel tasemetel ning protsessides. Õpime organisatsiooni, ettevõtte ja tegevuse seisukohast valima ettevõttele jõukohaseid AI tööriistu ja hindama nende efektiivsust võrreldes traditsiooniliste, manuaalsete või mitte-AI lahendustega.

Õppeaine annab oskused AI tööriistade valimiseks, kasutuselevõtuks ja seeläbi efektiivseete äriprotsesside kavandamiseks ning realiseerimiseks. Õppeaine käigus kasutatakse ka arvuteid ning sooritatakse mitmeid praktilisi töid.

Rohkem infot ja registreerimine siin.

Info Facebookis.

Projekt viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi toel.

17.10.22

Loomemajandus 

 Rohkem infot leiad Loov Eesti veebilehelt.

Loomemajandus on majandusvaldkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskusel ja andel, on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi tekke ja peamise müügiargumendina kasutamise kaudu ning kus protsessides on loovmõtlemine ja loovisikud kesksel kohal. Rohkem infot näeb siit.

 • Loomemajanduse sektori kogutulu on 1 481 milj eurot (2,9% SKPst).
 • Loomemajanduse sektoris töötab 30 681 inimest (4,8%).
 • Loomemajanduse sektoris tegutseb 9098 ettevõtet ja asutust (11,6% ettevõtetest).

Loomemajanduse valdkonnad on:

 • Arhitektuur (arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur, ehituslik insener-tehniline projekteerimine)
 • Audiovisuaalvaldkond (film ja video, ringhääling)
 • Disain (toote- ja unikaaldisain, disainiteenused)
 • Etenduskunstid (teater, tants, festivalid)
 • Kirjastamine (kirjastamine, trükindus)
 • Kultuuripärand (käsitöö, muuseumid, raamatukogud)
 • Kunst (kujutav kunst, kunstitarvete jaemüük, kunstiteoste raamimine, restaureerimine, produktsioon)
 • Meelelahutustarkvara (mobiili-, online-, arvuti- ja konsoolimängud, teenuste osutajad mängude arendajatele)
 • Muusika (autorid ja interpreedid, tootmine, elav esitus, erakoolid, muusikariistade valmistamine ja müük, salvestiste paljundus ja müük, kontserdikorralduse abitegevused)
 • Reklaam (reklaamindus, meediavahendus).

 

Seminari "Teekond innovatsioonini: loomemajandus" (26.05.22) kava ja rohkem infot. Teemadeks: Kuidas mõista innovatsiooni loomemajanduse mõttes? Kuidas luua uut lisandväärtust ja kuidas aru saada, kas ettevõte on innovatsiooniks valmis? 

Eesti Konjuktuuriinstituudi uuringu "Kultuur hoogustab aina enam majandust ning panustab rahvusvahelistumisse ja eksporti" (21.04.22) infot vaata siit.

 

Loomemajandusega seotud tegevusteks rahastusvõimalusi vaata Loov Eesti veebilehelt.

Kuidas mõista innovatsiooni loomemajanduse võtmes? Kuidas luua uut lisandväärtust ja kuidas aru saada, kas ettevõte on innovatsiooniks valmis?

4.11.22

Harju Ettevõtlus- ja arenduskeskuse turismialane koostööprojekt

Sihtkohtade koostööprojekti "Harju- Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus" raames viib Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostöös Civitta Eesti AS-iga läbi koostöövõrgustiku kontseptsiooni koostamist

Eesmärk on selgitada eeldused piirkondliku DMO (destination management organisation) loomiseks ning koostada koostöövõrgustiku kontseptsioon. Erinevate olulisemate sihtgruppide kaasamiseks viiakse läbi fookusgrupiintervjuud, tööseminarid ja online küsitlus. Sisendi põhiselt sõnastatakse visioon, üldised strateegilised põhimõtted ja tuuakse esile peamised pakutavad teenused.

Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna turismiarendus" juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Koostööprojekti tegevusi rahastatakse läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

11.-13. oktoobril toimus kõigile piirkonna turismiettevõtjatele suunatud koolitusprogramm „Tootearenduse ja hinnastamise lähtekohad", milles osales ka Jõelähtme vallavalitsus.

Koostöövõrgustiku kontseptsioon valmib 2022 aasta lõpuks.

 

Tehtud:

Valmis külastajateekonna uuring

Koostööpiirkonna klienditeekonna uuringu lühikokkuvõte

 
 

 

30.11.22

27.- 29.01.2023 Toiduhäkaton Garage48

Esita oma idee hiljemalt 20. jaanuariks 2023!

 

Kas sulle on oluline puhtam ja keskkonnasõbralikum toit?

27. - 29. jaanuaril 2023 leiab aset teine toidutehnoloogia häkaton Eestis, et leida lahendusi erinevatele väljakutsetele toiduainetööstuses.

KEDA OODATAKSE OSALEMA?

Garage48 kutsub osalema kõiki toiduentusiaste ja ideeomanikke, kokkasid, toiduohutuse spetsialiste, bio-ja toiduainetehnolooge, toitumisspetsialiste, õpetajaid, põllumajanduse asjatundjaid, toidupoliitika eksperte, ettevõtjaid, arendajaid, (UX/UI) disainereid, turundajaid ja visionääre, kes soovivad aidata kaasa keskkonnasõbralikumate ja jätkusuutlikumate toitumistavade arengule toidutehnoloogias ning lahendada toidusüsteemide ja- tootmise väljakutseid.

Garage48 Food ideed: 

 • Tarkvaraga seotud ideid saab esitada kuni 20. jaanuarini 2023Tarkvaraarendusega seotud lahenduste jaoks peavad tiimid 48. tunni jooksul välja töötama klõpsatava prototüübi. 
 • Füüsilise toiduga seotud lahendusteks teaduspõhiseid ideid sai esitada kuni 15. novembrini 2022. Valitud ideed saavad 2-kuulise juurdepääsu meie partnerlaboritesse (TFTAK, BioCC, TalTech, Polli Aianduskeskus ja Eesti Maaülikooli toidulabor) koos vajaliku mentorlusega, et oma toodet arendada.

FOOKUSTEEMAD

Hoidmaks ideedega rajal, oleme välja töötanud fookusteemad, mis annavad ülevaate sellest, mis on toiduainetööstuses kõige asjakohasem ja vajalik ning kuhu poole see liigub, et saaksid välja pakkuda lahendusi, millel on tegelik potentsiaalne väljund turule. 

 • Bio- ja ringmajandus toidutehnoloogias
 • Jätkusuutlikud valguallikad
 • Uuenduslik toit
 • Nutikas toiduahel
 • Toidualane haridus

Parimaid lahendusi ootavad auhinnad, mis aitavad tiimidel oma ideed edasi arendada ja need turuküpseks teha! 

Rohkem infot veebilehel www.maainfo.ee ja Facebooki lehel.

7.11.22

Eesti toidupiirkondade veebilehe infot vaata siit.

Eesti Toidutee ühine väärtus: pakutav toit on värske, maitsev, kohalikust toorainest ning kohapeal valmistatud.

Eesti Toidutee tunnuslause: Südamega valmistatud eestimaised maitsed.

 

Põhja-eesti toit - paepealsed maitsed

Põhja-Eesti toiduvõrgustik on loodud põhja-eestile omaste toitude tutvustamiseks ja propageerimiseks.

Märgist "Põhja-Eesti toit" saavad taotleda põhja-eestis tegutsevad toidutootjad, -käitlejad ja teenusepakkujad.

Põhja-Eestile iseloomulikud toidud on kalakartul ja oder. Samuti on piirkonna omapäraks viinatootmine ja sellega kauplemine, eriti põhjarannikul. Just siinkandis olid mõisates levinud triiphooned (kasvuhooned), kus kasvatati toitu, aga ka nauditi kohvijoomist. Eesti talurahvas kasutas suviti toiduvalmistamiseks suvekööke ja need olid kõige kauem kasutuses just siin – Põhja-Eestis. (Allikas: veebileht Eesti Toit).

 

Projekt Eesti Toidutee on loodud Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamiseks.

Kui pakud Jõelähtme vallas eestimaist kohalikku toitu, siis esita avaldus, enda info lisamiseks Kohalike tootjate andmebaasi(Andmebaas on valminud MaaeluministeeriumiMTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös).

 

Kui soovid külastada Eestis kohalikku toitu pakkuvaid ettevõtteid, siis koosta oma toidutee

1. märgi veebilehel ära meeldivad ettevõtted

2. Vali sõidu algus- ja sihtpunkt ning koosta kaart

3. Vaata ise, jaga sõpradega või prindi välja

ALUSTA SIIT

Rohkem infot Eesti toidutee veebilehelt

Harjumaa toidutootjate infot saab vaadata kohalike tootjate andmebaasist

Tasuta nõu ja abi saab Harjumaa piirkondlikult koostööpartnerilt - MTÜ Lääne-Harju Koostöökogult.

 

Eesti toidu märgiste infot vaata siit.

Euroopa Liidus (sh Eestis) on tootjatel ja teenusepakkujatel võimalik taotleda oma ettevõtte tootele või teenusele erinevaid kvaliteedimärgiseid. Märgiste eesmärk on anda teavet pakkumise kvaliteedi või päritolu kohta, viidata pikkadel traditsioonidel põhinevale tootmisviisile, pärimusele või keskkonnahoiule jne

Jõelähtme vallas on rahvusvahelise restoranide kvaliteedi märgis White Guide omistatud:

 •  Restoran Ruhe (Neeme küla) - White Guide 2020 kõrgetasemega restoran

 

Jõelähtme vallas on Põhja-Eesti kohalik toit märgise saanud järgmised ettevõtted:

 • Vahva Maius OÜ (Haapse küla) - märgise kehtivus 21.09.2020-21.09.2023
 • Taju Resto OÜ (Manniva küla) - märgise kehtivus 5.04.2022-5.04.2025

Kõiki märgise saanud ettevõtjaid näeb siit. Kõik ametlikud kohaliku toidu pakkujad, kes pakuvad põhja-eestile omast toitu, on oodatud kohaliku toidu võrgustikuga liituma. 

Täpsem info Põhja-Eesti kohaliku toidu veebilehelt.

 

4.11.22

Eesti Maaturismi info: Sauna-aasta 2023!

Käimas on juba sauna-aasta ettevalmistus! 

Aasta 2023 on pühendatud saunale: saunakultuurile, -kombestikule, -toodetele, - ettevõtetele, -kogukondadele ja - eestvedajatele ning kõigile, kel saun on hinges.

Kui soovid sauna-aasta tegevustes kaasa lüüa - võta ühendust saunaasta2023@maaturism.ee .

Saunateega liituda saab siin.

Sauna-aasta idee autor on ajakirjanik Rein Sikk, eestvedaja on MTÜ Eesti Maaturism ja tagantlükkaja Maaleht. Muuhulgas on Eesti Maaturismi Ühing viimasel paaril aastal eest vedanud Eesti Saunatee võrgustikku. Just ühingusse kuuluvad sauna-aktivistid olid need, kes 4. mail 2022 Lammasmäe puhkekeskuses toimunud saunakoolitusel võtsid nõuks kuulutada aasta 2023 sauna-aastaks.

Sauna-aastale ootame osalema ja aasta sündmustest ja tegevustest osa saama kõiki huvilisi üle Eesti! Traditsioone austav sauna-aasta on ellu kutsutud, et edendada, propageerida tervislikku ja sotsiaalset saunakultuuri. Et levitada saunatarkust ja -tavasid. Õhutada saunandusega seotud teadust, saunanduse loo uurimist, tutvustamist. Et kaasata, harida ja ühendada kõiki saunaentusiaste.

Saunaaasta projektijuht Eesti Maaturismi Ühingus on Elin Priks (saunaaasta2023@maaturism.ee).

Rohkem infot veebilehel www.saunatee.ee

15.11.22

3.09.23 Avatud triiphoonete ja aedade päev

Põhja-eesti toit - paepealsed maitsed

Põhja-Eesti toiduvõrgustik on loodud põhja-eestile omaste toitude tutvustamiseks ja propageerimiseks.

3. septembril 2023 aastal toimub avatud triiphoonete ja aedade päev, samuti jääb uue aasta sügisesse Lahemaa restoranide nädal koos sõpradega. Üritused on korraldatud Põhja-Eesti toiduvõrgustiku raames.

Ees on ootamas põnevad kohtumised ja väljasõidud ettevõtjate ja piirkonna kokkadega. Kõik huvilised on oodatud toiduretkedele ja piknikule looduses. Tegevused võtame kokku 2024 aasta sügisel.

Projekti viivad ellu viis Leader tegevusgruppi: Arenduskoda, Ida-Harju Koostöökoda, Partnerid, PAIK ja Põhja-Harju Koostöökogu.

Lisainfot saab projektijuhilt, Eha Paas, arenduskoda.ee , tel. 51 70 214.

Projekti rahastab Euroopa Leader programm

Rohkem infot näeb siit.

14.11.22

Naised ettevõtluses

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsatsioon - EENA 

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsatsioon - EENA asutati 1992. aastal. 

Hetkel tegutseb üle Eesti kaheksa EENA klubi ligi 200 liikmega.

 

Programmi "Naised ettevõtluses - roheline ja hooliv maailm" raames koostati 2022 aastal rohejuhend.

Rohejuhendi eesmärk on anda nii alustavale kui juba tegutsevale ettevõttele suuniseid, mida saab rakendada samm-sammult, et oma tegevust analüüsida ja viia kooskõlla jätkusuutlikkuse põhimõtetega.

Juhendit saab kasutada kui töövihikut oma ettevõtte jätkusuutlikkumaks muutmisel. 

Juhend koosneb 11. punktist. Ülesannete järjekord on tehtud selliselt, et ettevõtte saaks kõik punktid ükshaaval läbi töötada, kuid kui teema ettevõtete ei puuduta, siis saab liikuda edasi järgmise peatüki juurde ja vajadusel hiljem tegemata jäänud peatüki juurde tagasi tulla.

Täiendavat infot loe veebilehelt.

17.10.22

ETNA ja MAAELUVÕRGUSTIK: Ettevõtlike maanaiste ühendus

 

MTÜ ETNA Eestimaal on suunatud kõigile naiste maaettevõtluse teemadest huvitatutele.

 

https://maainfo.ee/public/files/etna-pilt.jpg

 

VAATA ka ETNA mikrokrediiti tutvustavaid videosalvestusi:

 

https://maainfo.ee/public/files/Etnalogo2.jpg      https://maainfo.ee/public/files/Logo_PMK.jpghttps://www.maainfo.ee/public/files/MEV_LOGO_transp.png

Konverents on osalejatele tasuta, toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond

https://maainfo.ee/public/files/logo-mak-2014-2020-h-col-eu-text.jpg

 

16.11.22

Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit üleskutse

Käsitöökodade registreerimine on avatud!

Kodade registreerimine ja inimeste informeerimine toimub läbi Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu kodulehekülje (www.folkart.ee) lisaks tutvustame neid ka Facebooki ürituse kaudu.

 

Registreeri enda ettevõtmine Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidus! Saada info: info@folkart.ee  

Aastateema 'Pealekasv' 2022-2023 üleskutse

 

XII Avatud käsitöökojad üritus üle-Eesti

Käsitöökojad üle maa on käsitöövaldkonna ettevõtmine, kus kogu Eesti on terve päeva käsitöölainel ning kogu Eestimaa käsitöökojad on kõigile avatud. XII käsitöökojad üritus toimus 15. oktoobril 2022Töötubade teema: 'laste ja noorte käsitööaasta'.

Kõik aktiivsed käsitöökojad, -seltsid ja -sõpruskonnad olid oodatud 15.oktoobril oma uksi avama. 

 • Käsitöökoda – loengud, näitused, meistrite esitlused, õpitoad, kontserdid…
 • Traditsioonilised käsitöövõtted ja materjalid, uuslooming, taaskasutus…

Kutsume Teid korraldama käsitöökodasid Eestimaa erinevates paikkondades, et ühel päeval aastas kõik koos läbi traditsiooniliste ettevõtmiste ja uute algatuste väärtustada meie unikaalset käsitööd ja tunda heameelt koostegemisest! 

Info Facebookis.

 

Rohkem infot SIIT.

12.10.22

Turismiettevõtjatele abistav materjal - Elamuspõhised reisid 

Eesti Brändi lehelt leiad Eesti kohta valmismaterjale (esitlusi, veebitrükiseid, videomaterjale jm)mida Eesti tutvustamiseks kasutadaValmismaterjalid leiad siit.

NB! Need on kasutamiseks ainult Eesti tutvustamiseks rahvusvaheliselt, välispartneritele- ja külalistele. (Need ei ole kasutamiseks Eesti siseseks kommunikatsiooniks!) 

 

Põhisõnumid Eesti tutvustamiseks:

 • Demokraatlikud väärtused
 • Digitaalne ühiskond
 • Iseseisvalt mõtlevad inimesed
 • Puhas keskkond

 

Visit Estonia Brändi strateegia ja lugu

On aeg leida uus viis, kuidas Eestit maailmale tutvustada. Kui varem tähtsustasime oma sihtkohti, siis nüüd töötame selle nimel, et meie külastajad saaksid kogeda tipptasemel elamusi. Elamused, mis on märkimisväärsed, meeldejäävad ja eelkõige kestlikud. (Alikas: EAS)

Vaata EASi reisielamuste loomise teemalist kokkuvõtlikku lühinfot siit

Vaata sõnumistrateegiat ka Eesti brändi tööriistakastist.

Eesti Brändi tööriistakast.

14.11.22

Aasta naise ja aasta noore naisettevõtja valimine

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsioon (EENA) tähistab sel aastal oma kolmekümnendat tegevusaastat ning kuulutas taas välja aasta naise ja aasta noore naisettevõtja valimised

Aasta naise ja aasta noore naisettevõtja kandidaate sai esitada kuni 10. oktoobrini Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsiatsiooni kodulehel: https://bpw-estonia.ee/aasta-naine/.

Aasta naise tiitli kandjaks valib EENA igal aastal naise, kes on tubli äris, teaduses, kultuuris või mõnel muul elualal, kes on ettevõtja või ametinaine. Möödunud aastal kuulutati aasta naiseks  olümpiavõitja Katrina Lehis ja  aasta nooreks naisettevõtjaks  noorte heaolu parendava startup ettevõtte Clanbeat asutaja ja tegevjuht Kadri Tuisk.

EENA juhatus kutsus üles kõiki organisatsioone, ettevõtteid ja üksikisikuid esitama aasta naise kandidaate. Aasta naise tiitliga tunnustatakse naist, kes on viimase aasta jooksul eriliselt silma paistnud oma töö ja/või ühiskondliku tegevusega või muude eriliste saavutustega ning kes on Eesti naistele eeskujuks nende püüdlustes.

Samuti oodati aasta noore naisettevõtja kandidaate. Tiitel antakse naisele vanuses kuni 40 aastat, kes on viimase kolme-nelja aasta jooksul loonud ettevõtte, mis on omanäoline ja eristuv konkreetses valdkonnas ning tõstetud esile nii klientide kui ka kaubaturu teiste osaliste poolt.

Aasta naise ja aasta noore naisettevõtja tiitlid kuulutati välja ja anti üle 12. novembril hotell Radisson Collection konverentsikeskuses toimuval  EENA 30 juubeliaastale pühendatud pidulikul galal.

14.11.22

Harjumaa konkurss 2022 aasta parimate tunnustamiseks 

Taaskord toimus iga-aastane tunnustuskonkurss Harjumaa aasta tegija. Kandideerima oodati inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid, kes on 2022. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse.

Konkursile sai kandidaate esitada kuni 30. oktoobrini kokku kümnes kategoorias.

Valiti: 

 • Aasta küla 2022 (kandidaatide esitamise aeg on lõppenud!)

Tunnustused antakse pidulikult üle 22.novembril vastavatud Viimsi Artiumis.

Konkurssi korraldab HEAKInfo asub ka Facebooki lehel ja HEAKi 20.09.22 uudiskirjas.

28.11.22

Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) kutsus novembris A3 akadeemiasse!

21.11-22.11.22 HEAKi A3 akadeemia

A3 akadeemia koosneb 2 programmist – digiakadeemiast ja personaliakadeemiast.

Mõlemad programmid on suunatud Harjumaa ettevõtetele digiataliseerimistaseme tõstmiseks ja .kvalfitseeritud töötajate kriisi leevendamiseks. Digiakadeemia peamiseks sihtgrupiks on tootmisega tegelevad ettevõtted, personaliakadeemia programm on mõeldud kõigile, tegevusvaldkonnast sõltumata.

Ettevõtja A3 DIGIAKADEEMIA tutvustus

Eesmärk: Innustada ja aidata Harjumaa tootmisettevõtetel tõsta oma digitaliseerimise taset ning suurendada konkurentsivõimet läbi tegevuste, mis hõlmavad:

 • olemasoleva olukorra hindamist – auditit;
 • valdkondade välja selgitamist, kus digitaliseerimine aitab saavutada kõige suuremat mõju ettevõtte edukusele ja digitaliseerimise eesmärgi püstitamist;
 • tegevuskava koostamist seatud digitaliseerimise eesmärgi saavutamiseks;
 • nõustamist tegevuskava ellu viimise ajal, kavandatud tegevuste tõhususe analüüsi ja peale esimese eesmärgi saavutamist järgmiste eesmärkide püstitamisel.

Loe lähemalt digiakadeemiast

Ettevõtja A3 PERSONALIAKADEEMIA tutvustus

Eesmärk: anda Harjumaa ettevõtjatele praktilisi teadmisi ja vahendeid inimressursi juhtimisega seotud väljakutsete ületamiseks ja inimestes peituva potentsiaali paremaks rakendamiseks läbi tegevuste, mis hõlmavad:

 • olemasoleva olukorra hindamist – auditit;
 • valdkondade välja selgitamist, kus tööjõu nappusega või selle liikumisega seotud riskid on kõige suuremad ja eesmärgi püstitamist;
 • tegevuskava koostamist tööjõu nappusega seotud riskide maandamiseks;
 • nõustamist tegevuskava ellu viimise ajal, kavandatud tegevuste tõhususe analüüsi ja peale esimese eesmärgi saavutamist järgmiste eesmärkide püstitamisel.

Loe lähemalt personaliakadeemiast

Reserveeri oma kalendris 21. ja 22. november. Nendele päevadel on kavandatud Digi- ja Personaliakadeemia järgmised üritused. Täpne kava, toimumise koht ja aeg täpsustuvad.

Rohkem infot ja registreerimine SIIN.

24.10.22

Prototron jagab raha nutikate ideede elluviimiseks! 

Taotlemiseks ei pea olema ettevõtet, oodatud on kõigi ettevõtlike inimeste ideed!

TalTechi Prototron annab igapäevaelu lihtsustamiseks, paremaks ja mugavamaks tegevate nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks kuni 10 000 eurot koos professionaalsete mentorite nõustamisega.

Prototronist raha taotlemise eeliseks on lihtsustaotlus on veebis täidetav, taotlemiseks ei pea olema ettevõte, oodatud on kõik ettevõtlikud inimesed oma ideedega, ei ole vaja esitada varasemate aastate tegevusaruandeid, olulised on idee ja suutlik meeskond.

Võitjad selguvad 14.detsembril.

Rohkem infot: https://prototron.ee .

11.11.22

31.10-3.11.22 toimusid Jõelähtme valla uue arengukava elanike kaasamise seminarid

Koostamisel on uus Jõelähtme vallale uuendatud arengukava 2024-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027. Selle jaoks, et uus arengukava vastaks paremini erinevatele ootustele ja vajadustele, kutsusime kokku seminarid, kus sai kaasa rääkida juba konkreetsematel teemadel:

- Mis on täna Jõelähtme vallas nendes teemades hästi?

- Mis vajab kindlasti loetletud teemades arendamist või parandamist?

- Milliseid mõtteid ja ettepanekuid osalejatel on lahenduste jaoks?


Valdkonnapõhised kohtumised:

 • Avalik ruum, kommunaal- ja elamumajandus, taristu, ligipääsetavus ja liikuvus
 • Keskkond, kliima, ringmajandus ja keskkonnahäiringud
 • Sotsiaalkaitse ja tervis
 • Turvalisus (sh vabatahtlik pääste, tuletõrje jms)
 • Haridus
 • Noorsootöö
 • Ettevõtlus, turism, väikesadamad
 • Kultuur, sport ja vaba aeg

Kantide ehk piirkonnapõhised kohtumised:

 • Loo kant (sh Loo alevik, Iru, Liivamäe, Nehatu)
 • Kostivere kant (sh Kostivere, Aruaru, Haljava, Jägala, Sambu
 • Muuga sadama kant (sh Uusküla, Kallavere, Saviranna, Ügase, Kostiranna
 • Neeme kant (sh Neeme, Ihasalu, Haapse, Kaberneeme, Jõesuu, Jägala-Joa, Koogi, Kullamäe, Ruu, Koipsi, Rammu, Rohusi)
 • Rebala kant (sh Jõelähtme, Rebala, Manniva, Võerdla, Vandjala, Saha, Parasmäe, Loo küla, Maardu, Koila)

Seminare viisid läbi valla arengukava koostamise partnerid DD StratLabist.

Vaata infot SIIT

19.10.22

Jõelähtme valla ettevõtjate ümarlaud Kostivere Kultuurimõisas

Jõelähtme valla ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestelekellel alles ettevõtlusega alustamise mõte idanemas, toimus tasuta ümarlaud teisipäeval, 11. oktoobril kell 14.00 - 17.00 Kostivere Kultuurimõisas.

Üritusel osalejateks nii alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid ja ettevõtlikud inimesed.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) rääkis ettevõtluse teemadel ning Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) jagas enda kogemuslugu ühinguga alustamisest ja ühingu tegemistest. 

Päevakava:

13.45-14.00 kogunemine, tervituskohv

14.00 vallavanem Andrus Umboja tervitus, sissejuhatus

14.05 HEAK tutvustus ja pakutavad teenusedHEAKi ärikonsultant ja ettevõtlusnõustaja Eduard Laur;

 • ülevaade Harjumaa ettevõtlusest ja kus asub Jõelähtme vald sellel pildil? Kokkuvõte tähtsamatest suhtarvudest KOVis ja võrdlus Harjumaa teiste omavalitsustega;
 • ettevõtte kasvufaasis tekkivad tüüpilised raskused ja mida teha, et nendeks valmis olla. Ajendatuna ettevõtjate sagedasest kasvamise raskustega seotud pöördumistest ülevaade sellele teemale teisest perspektiivist. Miks need reeglid, mis kehtisid  5-10 töötajaga ettevõtet puhul, ei kehti enam 10-500 töötajaga ettevõtte puhul? Mida on vaja kiireks kasvuks? Näiteid ettevõtluse ja militaar-valdkonnast nii tänapäevast kui ajaloost;

15.05 KuEL kogemuslugu ühinguga alustamisest ja õppetundidest mida vältida, KuELi tegemistest nii mineviku kui tuleviku suunal. Kogemusi jagavad KuELi juhatuse liige Janne Kerdo ja juhatuse esimees Argo Saul.

16.00 ühine arutelu - valla ettevõtjate rõõmud, mured, mõtted tuleviku suunal;

17.00 ürituse lõpetamine.

Ürituse viis läbi Jõelähtme vallavalitsus koos HEAKi ja KuELiga.

KuELi vaadet üritusele saab vaadata siit.

  

17.10.22

Konkurss Muinsuskaitseameti aastaauhindadele

16. oktoobrini oli kõigil võimalus esitada kandidaate Muinsuskaitseameti aastaauhindadele, et tunnustada ja esile tõsta möödunud aasta silmapaistvamaid inimesi ja tähelepanuväärsemaid tegusid kultuuripärandi valdkonnas. Tänavusel konkursil saab lisaks traditsioonilistele kategooriatele kandidaate esitada ka muinsuskaitsealade erikategooriates. Laureaadid kuulutatakse välja novembris toimuval tänusündmusel.

 

Muinsuskaitseameti aastaauhindade põhikategooriad, kuhu tunnustusettepanekuid oodatakse on:

 • hästi restaureeritud mälestis, 
 • hästi taastatud hoone muinsuskaitsealal või kaitsevööndis, 
 • hästi restaureeritud interjöör, 
 • uus ajaloolises keskkonnas, 
 • aasta leid, 
 • aasta tegu, 
 • pärandi tutvustaja, 
 • pärandihoidja, 
 • parim uurija,
 • parim restauraator. 

Lisaks antakse välja hea koostööpartneri auhind ning elutöö ja Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja auhinnad.

2022. aastal antakse ühekordselt välja ka eripreemiad muinsuskaitsealade kultuuriväärtuslikkuse esiletõstmiseks.

Auhinnasaajad valib välja hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad ekspertnõukogude esindajad, valdkonna spetsialistid ja Muinsuskaitseameti töötajad.

Statuudi, kategooriate, hindamiskomisjoni koosseisu ja varasemate aastate konkursside materjalidega saab lähemalt tutvuda Muinsuskaitseameti kodulehel.

Valikut varasemate aastate laureaatide ja nominentide fotodest näeb siit.

Konkursi välja kuulutamise pressiteadet saab lugeda siit.

24.10.22

Kolm innovatsiooniprogrammi ettevõtetele - hetkel voor suletud!

Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA pakub kolme võimalust ettevõtete arenguks:

 • Disaini meistriklass - 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). 
 • Digitaliseerimise meistriklass - programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks
 • Juhtide mentorprogramm - 6-kuuline programm, mis aitab  luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks. 

Kandideerimise tähtaeg oli 5.10.22!

Rohkem infot näeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni SA veebilehelt .

19.10.22

Konkurss Noor Ettevõtja 2022

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja LHV ootasid 5. septembrini noori, kuni 35-aastaseid Eesti ettevõtjaid kandideerima noore ettevõtja preemiale. Tänaseks on konkurss lõppenud.

Noore ettevõtja preemia konkurss toimus kaheksandat korda. Preemia eesmärk on tunnustada ja juhtida tähelepanu noorte ettevõtjate saavutustele ning innustada noori veelgi enam ettevõtlusega tegelema. Preemia võitja kuulutati välja 13. oktoobril 2022. Aasta nooreks ettevõtjaks kuulutati Kristjan Lind. Rohkem infot siit.

Allikas: www.maainfo.ee

Täiendava info vaatamiseks klikka siia lingile