Jõelähtme valla kultuuritegevus

Jõelähtme valla kultuuritegevus ühendati ja koondati alates 1. jaanuarist 2014 ühise katuse alla. Sellest ajast alates on Jõelähtme kultuuritegevust korraldav asutus Jõelähtme Valla Kultuurikeskus, mille struktuuri kuuluvad: Neeme Rahvamaja, Jõelähtme Rahvamaja, Loo Kultuurikeskus, Kostivere Kultuurimõis ja Kostivere Päevakeskus.

Ühendamise eesmärgiks on koondada oma loominguline ja tehniline potentsiaal, koordineerida valla kultuuri- ja huvitegevus ja seda ikka selleks, et muuta rikkamaks, mitmekesisemaks meie kultuurikalender ja huvitegevus.

Järjest tähtsama koha kultuurielu planeerimisel võtab enda alla koostöö – koostöö teiste kultuuri- ja haridusasutustega, seltsidega, mittetulundusühingutega, ettevõtjatega. Aeg on näidanud, et seal, kus inimesed ise ilmutavad aktiivsust ja tahet omakandi kultuuri hoida ja seda edasi viia, seal käib elu täie hooga.

 

Täpsem info Jõelähtme Valla Kultuurikeskuse kodulehel.

25.04.23

Elsa Rikandi nimeline kultuuripreemia

(Jõelähtme Vallavolikogu 25. mai 1996 otsus nr 37).

Juhindudes Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia sihtfondi põhimäärusest on kultuuripreemiat välja antud igal aastal (va 2000. aastal). 

 
Volikogu määrus "Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kordreguleerib kultuuripreemia fondi moodustamise, kultuuripreemia taotlemise ja andmise korda ning kultuuripreemia komisjoni töökorda.
 
Volikogu määruse eelnõu „Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord" seletuskirja väljavõte:
 
§ 3: Taotluste esitamine ja kultuuripreemia andmine. 
 
Taotlusi kultuuripreemia andmiseks võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Taotlusi esitatakse hiljemalt iga aasta 15. septembriks. Taotlusele tuleb juurde lisada kandidaadi isiku andmed ja põhjendus, miks peaks see kandidaat saama preemia.
 
§ 4 Elsa Rikandi nimelise komisjoni töö
 
Vallavalitsuse korraldusega moodustatakse ajutine ühiskondlikel alustel töötav viieliikmeline komisjon, mis alustab tööd 15. septembril ning tema volitused kestavad kuni Vallavalitsuse poolt kultuuripreemia andmise otsustamiseni. Komisjoni tööd juhib vastava valdkonna abivallavanem, koosseisu kuuluvad volikogu haridus- ja kultuuriküsimustega tegeleva alatise komisjoni esimees ja vallavalitsuse vastava ala spetsialist.
 
 § 5 sätestab preemia väljaandmise.
 
Preemia antakse välja üks kord aastas ühele isikule õpetajate päevale pühendatud vallavanema pidulikul vastuvõtul. Kultuuripreemiat samale isikule korduvalt ei anta. Preemiasumma suurus nähakse ette valla eelarves vastavalt eelarve võimalustele. Preemia andmise / mitte andmise otsustab Vallavalitsus komisjoni ettepanekul.
 
Määruse rakendamine ei too vallale kaasa mingeid lisakulutusi.
 
Allikas: volikogu määruse eelnõu „Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia väljaandmise kord" seletuskiri.
 

Elsa Rikandi nimelise kultuuripreemia laureaadid:

Kersti Lepik (2022)
Jüri Paavel (2021)
Virve Lääne (2019)
Urmas Kingsepp (2018)
Elle Himma (2017)
Age Imala (2016)
Karin Soosalu (2015)
Tiina Muddi (2014)
Sirje Põllu (2013) 
 Margi Pärtel (2012),
 Merike Kahu (2011),
 Tiit Tammesson (2010),
 Margus Kirja (2009),
 Erika Põlendik (2008),
 Kersti Laanejõe (2007) ja elutöö preemia laureaat Linda Tamm (2007),
 Maie Ramjalg (2006),
 Maie Jakobi (2005),
 Kai Müürsepp (2004),
 Svetlana Siltšenko (2003),
 Silja Trisberg (2002),
 Aare Värte (2001),
 Taimi Saarma (1999),
 Leili Värte (1998),
 Maria-Marika Kurvet (1997)
 Ahto Nurk (1996).