3.01.23

Õpilaste sõiduõigus ja pileti ostmine

Alates 01.07.2018 on Harju maakonna avalikel bussiliinidel kõigile sõitjatele, välja arvatud sõitjatele vanuses alla 20  ja üle 62 aasta (kaasa arvatud), kellel on 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigus, olenemata registreeritud elukohast. See tähendab - pileti ostmise kohustus on inimestel vanuses 20-62 (kaasa arvatud) eluaastat.

Sõiduõiguse tõendamiseks on kaks võimalust:

1. Sõitjal on olemas Tallinn – Harjumaa ühiskaart (või samaväärne piletimüügisüsteemis kasutusel olev kaart, näiteks elektrooniline õpilaspilet), mis on isikustatud. Ühiskaart peab olema isikustatud! Bussi sisenedes sõitja registreerib oma sõidu piletimüügiseadmes (valideerib pileti bussi sisenedes) sarnaselt kuupiletile. Süsteem tuvastab, et isikule kehtib 0 eurone piletihind. 

2. Kui sõitjal ei ole isikustatud kaarti, siis bussijuht väljastab talle 0 pileti. Sel juhul on bussijuhil õigus küsida dokumenti, et veenduda, et isikule kehtib 0 eurone piletihind. Vanuses 20 - 62 aasta (kaasa arvatud) sõitjatele jäi kehtima piletihinnad, mida saab vaadata Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse veebilehelt SIIT. Kui piletimüügiseade ei registreeri kaarti ja sõitja väidab, et omab 0-eurose piletihinnaga sõitmise õigust, väljastab bussijuht talle selle. Samas on juhil õigus küsida vanuse tõendamiseks dokumenti.

 

Hariduslike erivajadustega ja muukeelses koolis õppivate õpilaste sõidukulude hüvitamine

Jõelähtme vallavalitsus toetab erivajadustega laste koolis või lasteaias ning muukeelses koolis õppivaid lapsi sõidukulude hüvitamisega või transporditeenuse korraldamisega, kui Jõelähtme vallal ei ole pakkuda valla koolis või munitsipaallasteaias lapse erivajadusele vastavat õpet.

 

Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja sõidukulutuste hüvitamise kord Jõelähtme vallas