13.05.20
 
Saha kabeli kasutamiseks (kontsertide, abielude registreerimiste või laulatuste, matuste, filmivõtete jm ürituste korraldamiseks) palume esitada vabas vormis taotlus Jõelähtme Vallavalitsusele lihtkirjalikult või e-posti aadressil: kantselei@joelahtme.ee.
 
Taotluses märkida:
1) Taotleja nimi, aadress, e-posti aadress, telefon
2) Ürituse nimetus, orienteeruv osalejate arv.
3) Kuupäev ja kellaaeg, millal soovitakse kabelit kasutada
4) Kinnitus selle kohta, et loa taotleja on tutvunud Jõelähtme Vallavolikogu 30. mai 2012 määrusega nr 93 „Jõelähtme kalmistu, Saha kalmistu ja Rammu kalmistu kasutamise eeskiri"  ning tagab kabeli ja kabeliaia kasutamisel moraali- ja sündsusnormide järgimise ja heakorra.
 
Taotlus esitada Jõelähtme Vallavalitsuse kantseleisse (Postijaama tee 7, Jõelähtme küla) või saata e-postiga aadressil kantselei@joelahtme.ee (digiallkirjaga).
 
Täpsemat informatsiooni jagab järelvalveametnik Diana Surkova telefon 5389 7196, e-post diana.surkova@joelahtme.ee
 
Toimetaja: KALEV ALGO