Kohaliku omavalitsuse arengudokumentide seosed joonisena 

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus.

 

26.03.24

Jõelähtme valla arengudokumendid

Jõelähtme valla põhimäärus (volikogu määrus nr 71, 25.01.21)

 

Jõelähtme valla avatud valitsemise tegevuskava  (vallavalitsuse otsus nr 46, 10.11.22)

Jõelähtme valla kaasamistegevuste kava 

 

Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 

 (Jõelähtme vallavolikogu määrus nr 37, 15.06.23)

 

 

Jõelähtme valla arengukava 2023-2035

Lisa 1 Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Jõelähtme valla hetkeolukorra ülevaade seisuga 30.11.22

Lisa 3 Jõelähtme valla rahvastikuanalüüs ja -prognoos 2023

Jõelähtme valla tervise- ja heaoluprofiil

  • Kaasav eelarve 2024

Kaasava eelarve menetlemise kord (14.09.23 volikogu määrus nr 39)

Seletuskiri kaasava eelarve mentlemise korrale

Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks (14.09.23 volikogu otsus nr 143) 

25.09 - 25.10.23 Jõelähtme valla kaasava eelarve 2024 ideekorje

26.10 - 13.11.23 Esitatud ettepanekute analüüs ja sõelumine

14.11 - 30.11.23 Keskkonnas VOLIS Kaasava eelarve projektiideede avalik hääletus

Kaasava eelarve 2023 projektiideede konkursi tulemused

 

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukavad 

Jõelähtme valla asulate ja külade arengukavad

 

 

29.09.23

Valla planeeringud ja uuringud

Jõelähtme valla üld-, teema- ja detailplaneeringud

Jõelähtme valla planeerimisega seotud dokumendid

Jõelähtme valla üld- ja teemaplaneeringute info

Jõelähtme valla detailplaneeringute info

 

Planeeringute andmekogu PLANK

PLANK - üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu, mis koondab kokku kõik riigis kehtestatud planeeringud. Keskne andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud.

 

 

Uuringud

Jõelähtme vallas ja Harjumaal läbi viidud uuringute info.

Eesti ja Harjumaa uuringud

16.10.23

Arengudokumentide süsteem Eestis

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus

Rohkem infot vt dokumendist.

 

Harjumaa arengudokumendid

Harjumaa arengu info (HOL)

Harju maakonna arengustrateegia 2040+ (kehtiv)

Uue Harju maakonna arengustrateegia avalik väljapanek (ettepanekute esitamine kuni 30.11.22)

 

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025

 

Harjumaa maakonnaplaneering 2030+ (koos lisadega)

Kehtivad Harju maakonna planeeringud

 

Harjumaa tervise- ja heaoluprofiil 2020-2024 (pdf)

Harjumaa omavalitsuste vaimse tervise valdkonna edendamise vajadused ja ettepanekud 2022 (pdf)

 

Eesti riigi arengudokumendid

Riigi pikaajaline arengustrateegia - Strateegia "Eesti 2035" (koordineerib riigikantselei)

Eesti 2035 tegevuskava  koos strateegia Eesti 2035 materjalidega (uuendatud 11.05.2023)

Ülevaade "Eesti 2035" tegevuskava elluviimisest

 

Riik - kehtivad valdkonna arengukavad

MKM - arengukavad

Digiühiskonna arengukava 2030

Tehisintellekti arengukava ehk kratikava 2022-2023

 

Riigieelarve juhtimislaud 2024

Riigirahanduse väljavaade aastani 2070

Rahandusministeeriumi _regionaalpoliitika programm 2022-2025 

 

Eesti turismistrateegia 2022-2025

Turismistrateegia 2022-2025 (dokument pdf kujul)

 

Maaelu arengudokumendid

Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023-2027

Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna arengukava aastani 2030

Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (EMKVF) 2021-2027  

 

Eesti ja Harjumaa uuringud