3.08.22

 

Kohaliku omavalitsuse arengudokumentide seosed joonisena 

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus.

 

Jõelähtme valla arengudokumendid

Jõelähtme valla põhimäärus (Volikogu määrus, 25.01.2021)

Jõelähtme valla avatud valitsemise tegevuskava (Vallavalitsuse otsus nr 46, 10.11.22)

 

Kehtiv Jõelähtme valla arengukava:

Jõelähtme valla arengukava aastateks 2021-2027 (Volikogu määrus 14.10.2021 nr 83)

 

Valdkondlikud arengukavad:

 

Hallatavate asutuste arengukavad:

 

UUE Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2023-2027 koostamine

 

2023 aasta uue arengukava protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • Jaanuar-veebruar'23: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Jaanuar' 23: Info valla arengukava koostamise protsessist vallavalitsuse infokirjas (22.12-11.01.23) ja infokirjas (12.01-25.01.23);
 • 24.01.23DD StratLab'i ning valla uue arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek;
 • Jaanuar '23: DD StratLabi kohtumised Loo aleviku ja Kostivere aleviku eestseisustega, valla uue arengukava dokumendi jaoks sisend alevike arengukavade kohta;
 • Märts-aprill'23: valla arengukava dokumendi valmimine avalikuks tagasisidestamiseks;
 • Mai'23: valla uue arengukava vastuvõtmine.

 

2022 aasta uue arengukava protsessi tegevused  (eestvedajateks DD StratLab ja arengukava juhtrühm):

 • 12.05.22: Vallavanema ülevaade uue arengukava ja üldplaneeringu koostamisest ning  tegevusplaanist volikogu istungil;
 • Mai' 22: Info Jõelähtme valla arengukava ja üldplaneeringu koostamisest vallavalitsuse infokirjas (12.-24.05.22);
 • Mai' 22: Info uue valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 7.06.22: Uue arengukava ja eelarvestrateegia sisu ja tegevuste ülevaade vallavolikogu arengu- ja rahanduskomisjonile;
 • Juuni '22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (25.05-8.06.22) ja valla ajalehes;
 • 16.06.22 Volikogu otsus: Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise algatamine;
 • 28.06.22: Valla üldplaneeringu arenguseminaril üldplaneeringu, arengukava koostamise ja Loo liiklusuuringu tulemuste tutvustus, Loo koolis;
 • Juuli '22: Info valla arengukava koostamisest valla ajalehes;
 • 28.06-18.07.22: Riigihanke läbiviimine (RHR 252063) Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise hankepartneri leidmiseks;
 • 28.07.22 Vallavalitsuse korraldus: RH 252063 Jõelähtme valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamiseks parima pakkuja edukaks tunnistamine;
 • 15.08.22: RH 252063 võitjaga, Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis'ega (DD StratLab) hankelepingu (nr 2-12.7/245) sõlmimine;
 • 22.08.22 käskkiri: Uue valla arengukava ja eelarvestrateegia koostamise protsessi juhtimiseks ning hankelepingu täitmiseks juhtrühma moodustamine;
 • August' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (10.06-24.08.22) ja valla ajalehes;
 • 5.09.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • September' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (26.08-7.09.22), samuti vallavalitsuse infokirjas (8.09-28.09.22) ja valla ajalehes;
 • 29.09 - 29.10.22: uue arengukava ideede ja arvamuste koondamiseks avalik küsitlus valla elanikele. Küsitlusele saab vastata nii valla veebilehel kui paberil (vallalehes). Paberil täidetud küsitlusvormi saab tuua Loo-, Kostivere-, Jõelähtme-, Neeme- ja Kaberneeme raamatukogudesse või täita seal kohapeal;
 • Oktoober' 22: Info valla arengukava koostamisest ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (29.09-18.10.22) ja valla ajalehes;
 • 31.10.22 - 3.11.22: avalikud valdkondlike ja kandi-põhiste kaasamisgruppidega kohtumised-kaasamistöötoad. Kaasamisseminaride infot vaata SIIT. (Seminare viivad läbi arengukava koostamise partnerid DD StratLabist):
  • 31. oktoobri kaasamistöötoad:

   12.00 –15.00 Kostivere kultuurimõis - Kultuur, sport ja vaba aeg

   15.00 –18.00 Jõelähtme rahvamaja - Haridus

   17.00 –20.00 Kostivere kultuurimõis - Kostivere kant (sh Kostivere, Aruaru, Haljava, Jägala, Sambu)

  • 1. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Kostivere kultuurimõis - Noorsootöö

   14.00–17.00 Jõelähtme rahvamaja - Keskkond, kliima, ringmajandus ja keskkonnahäiringud

   17.00–20.00 Loo koolimaja - Loo kant (sh Loo alevik, Iru, Liivamäe, Nehatu)

  • 2. novembri kaasamistöötoad:

   10.00 –13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Avalik ruum, kommunaal- ja elamumajandus, taristu, ligipääsetavus ja liikuvus 

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Muuga kant (sh Uusküla, Kallavere, Saviranna, Ülgase, Kostiranna)

  • 17.00–20.00 Jõelähtme vallavalitsus (vallavanema kabinet) - Turvalisus (vabatahtlik pääste, tuletõrje jne)

  • 3. novembri kaasamistöötoad:

   10.00–13.00 Jõelähtme rahvamaja - Ettevõtlus, turism ja väikesadamad

   10.00–13.00 Jõelähtme vallavalitsus (volikogu saal) - Sotsiaalkaitse ja tervis

   17.00–20.00 Neeme rahvamaja - Neeme kant (sh Neeme, Ihasalu, Haapse, Kaberneeme, Jõesuu, Jägala-Joa, Koogi, Kullamäe, Ruu, Koipsi, Rammu, Rohusi)

   17.00–20.00 Jõelähtme rahvamaja - Rebala kant (sh Jõelähtme, Rebala, Manniva, Võerdla, Vandjala, Saha, Parasmäe, Loo küla, Maardu, Koila)

 • November' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (19.10-2.11.22), infokirjas (3.11-23.11.22) ja valla ajalehes;
 • 29.11.22: Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtrühma koosolek koos lepingupartneri DD StratLab'iga;
 • Detsember' 22: töö valdkondlikes töörühmades (tegevuskava ja eelarvestrateegia koostamine);
 • Detsember' 22: Info valla arengukava ja kaasava eelarve protsessist vallavalitsuse infokirjas (24.11.-21.12.22) ja valla ajalehes.

 

 

Uue arengukava koostamise üldine protsess joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

 

Uue arengukava täpsustatud tegevuskava joonisel (sügis 2022 - kevad 2023)

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

 

Allikas: Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis (DD StratLab).

14.12.22

Jõelähtme valla üld-, teema- ja detailplaneeringud

Jõelähtme valla planeerimisega seotud dokumendid

Jõelähtme valla üld- ja teemaplaneeringute info.

Jõelähtme valla detailplaneeringute info.

 

PLANK - üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu, mis koondab kokku kõik riigis kehtestatud planeeringud. Keskne andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud.

 

 

Uuringud

Jõelähtme vallas ja Harjumaal läbi viidud uuringute info.

Eesti ja Harjumaa uuringud