20.09.22

Jõelähtme valla ettevõtjaid ning ettevõtlikke inimesi, kes soovivad ettevõtlusega alustada nõustab ja abistab tasuta Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (SA HEAK). Nõu ja abi antakse näiteks ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtte arendustegevuste kavandamisel, tegevuste laiendamisel või tegevusala muutmisel, aga ka erinevate rahastusallikate väljavalimisel, projektitaotluste ettevalmistamisel jne.

HEAK pakub TASUTA nõustamisteenuseid:

 • ettevõtjatele
 • kodanikuühendustele
 • kohalikele omavalitsustele
 • turismivaldkonnas tegutsejatele
 • noortele ja noorte ettevõtlusvaldkonnas tegutsejatele

Tegevusteks infopäevade ja koolituste korraldamine, ettevõtmiste algatamine, ollakse partneriteks maakondlikes projektides.

SA HEAK kuulub Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku.

Vaata täpsemat infot siit.

23.09.22

Infoks Jõelähtme valla ettevõtetele!

Toimub Jõelähtme valla ettevõtete kaardistamine ja meililisti/kogukonna loomine.

Eesmärgiks on olla omavahel paremini kontaktis, aidata kaasa ettevõtlikkuse arendamisele vallas, edastada vajaminevat valdkonnapõhist infot, sh toetuste ja koolituste kohta. Hetkeseisuga on koondatud 243 ettevõtja info. Tänaseks on olemas ettevõtjate infolist ning ka esimesed uudiskirjad on välja saadetud.

Täpsema info saamiseks ning kui soovid uudiskirjaga liituda, võta palun ühendust e-posti aadressil:  piia.eller@joelahtme.ee .

22.09.22

Toetame kohalikke ettevõtlikke inimesi nende teenuste tellimisega!

Eelmisel aastal 2021 alustati Jõelähtme valla kohalike väike-ettevõtjate, loomemajanduse ja elulaadi-ettevõtlusega tegelevate inimeste teenuste info koondamist.

Kliki lingile ja info avaneb tabelina: Jõelähtme valla ettevõtlike inimeste teenused (22.09.22 seis)

Kui tegeled põnevate tegevuste või hobidega ja soovid enda teenuseid või tooteid ka teistele pakkuda, kuid sinu infot selles tabelis veel ei ole, siis anna  palun endast teada aadressil piia.eller@joelahtme.ee, et saaksime tabelit jooksvalt uuendada ja edasisi tegevusi planeerida.

22.09.22

Harjumaa konkurss 2022 aasta parimate tunnustamiseks 

Taaskord hakkab hoogu koguma iga-aastane tunnustuskonkurss Harjumaa aasta tegija. Kandideerima oodatakse inimesi, kogukondi, kodanikuühendusi, ettevõtteid ja tegusid, kes on 2022. aastal silma paistnud tähelepanuväärse panusega maakonna arengusse.

Konkursile saab kandidaate esitada 1.- 30. oktoobrini kokku kümnes kategoorias, aasta küla kandidaate saab esitada 1.-10.oktoobrini.Lisainfo ja kandideerimisankeedi leiab veebilehelt www.heak.ee vastava kategooria alt.

Valitakse: 

Tunnustused antakse üle pidulikul sündmusel, mis toimub 22.novembril vastavatud Viimsi Artiumis.

Konkurssi korraldab HEAKInfo asub ka Facebooki lehel ja HEAKi 20.09.22 uudiskirjas.

16.09.22

Noorte põllumajandusettevõtlusega alustajatele tasuta noore ettevõtja toetuse infopäevad

Ettevõtlusalase infopäeva eesmärk on anda noortele põllumajandustootjatele põllumajandusliku ettevõtlusega alustamiseks vajalikke põhiteadmisi äriplaani koostamisest ja tegevuste pikaajalisest planeerimisest.

 

Infopäevad toimuvad veebis:

27. septembril 2022 kell 10.00-15.30 Registreerimine SIIN ja info.

11. oktoober 2022 kell 10.00-15.30 Registreerimine SIIN ja info.

 

Infopäevade ajakava ja sisu:

  9.30-10.00 sisenemine Zoomi

10.00-11.30 meetme 6.1 määruse ülevaade, hindepunktid, lisadokumendid

12.00-13.30 äriplaani koostamine, kirjeldused, näited

14.00-15.30 rahavoogude planeerimine

Registreerimine infopäevale on avatud kuni eelneva päeva kell 17-ni.

Lektorid Triin Luksepp (MES konsulent maaettevõtlus ja finantsmajandus, mentorlusteenus, toetuste taotlemine valdkondades) ja Angelika Nöps (MES konsulent maaettevõtlus ja finantsmajandus, nõuetele vastavus, toetuste taotlemine valdkondades)

 

Infopäeva sihtgrupiks on meetme 6.1 taotlejad (põllumajandusliku tegevusega alustavad noored ettevõtjad) ja see on osavõtjatele tasuta. Ettevõtlusalase infopäeva kestvus on 6 akadeemilist tundi.

Infopäev läheb arvesse Noorte põllumajandustootjate tegevuse alustamine määrusest tulenevalt taotlejale kohustusliku koolitusena. Tegelikud osalejad ja osalemise aeg tuvastatakse Zoomi logide järgi ning korraldaja saadab osalejate andmed PRIA-le peale infopäeva toimumist.

Korraldaja on Maaelu Edendamise Sihtasutus.

Täpsemat infot näeb siit.     

22.09.22

27.09.22 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja konverents "Digipööre Eesti maamajanduses"

Üritus toimub Tartus, EMÜ aulas, võimalus vaadata videoülekandena.

Päevakava*:

Digitaliseerimine toidutarneahelas

 • Suurandmete kasutamine ja digitaliseerimine põllumajanduse valdkonnas – Tõnis Tänav, Maaeluministeeriumi Teadus- ja arendusosakonna juhataja
 • Tarbijauuring IKT kasutamise valmidusest – Ants-Hannes Viira, Eesti Maaülikool

Digitaliseerimine ja riigiteenused

 • Kaugseire ja kontrollid põllumajandustoetuste taotlemisel – Mariell Viinalass, PRIA arendusnõunik
 • Erimärgistatud diislikütuse ostuõiguse register – Kiido Levin, PRIA registrite osakonna juhataja

Digitaliseerimine taimekasvatuses

 • Riiklik e-põlluraamat – Siim Klais, PRIA projektijuht
 • Satelliitandmete kasutamise lahendused põllumajanduses – Jelizaveta Vabištševitš, KappaZeta
 • Põllumajandusmasinate andmete kasutamine – välisesineja täpsustamisel

Digitaliseerimine loomakasvatuses

 • Digitaliseerimine loomakasvatuses – välisesineja täpsustamisel
 • Loomakasvatuse digitaliseerimise praktiku kogemus – Siim Siiman, Muuga PM loomakasvatusjuht

*Päevakavas võib toimuda muudatusi.

Seoses toitlustuse tellimisega oli registreerimine osalemiseks Tartus avatud kuni 20. septembrini ja videoülekande jälgimise soovi registreerimine on avatud kuni 25. septembrini, registreeri SIIN

TASUTA konverents toimub MAK 2014-2020 meetme „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas" horisontaalse valdkonna raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

Lisainformatsioon: EPKK projektijuht Maire Vimb – maire@epkk.ee; tel +372 50 86 664

MAK_logo

Täpsem info siit
23.09.22

3.-7. oktoobril toimub üle-eestiline Ettevõtlusnädal 

Ajavahemikul 3.-7. oktoobrini toimub taas igal-aastal toimuv Ettevõtlusnädal.

Ettevõtlusnädal on traditsiooniline, suurim üle-eestiline ettevõtlussündmus, mis toimub igal aastal oktoobrikuu alguses. Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused ning viiakse läbi kõigis 15 maakonnas

Tänavuse Ettevõtlusnädala 2022 teemaks on „Tandem ettevõtluses" ja see toimub juhtmõtte all Üksi areneb kiiresti, koos kaugemale!".

Harjumaa ettevõtlusnädala ürituste eestvedajaks on Harju Ettevõtlus-ja Arenduskeskus (HEAK).

 • 3.-7. oktoobri Harjumaa ettevõtlusnädala programm avaneb siit.
 • 4.oktoobril on kõigil võimalik osaleda tasuta veebikonverentsil.
 • 4. oktoobril toimuva Kuusalu valla tasuta ettevõtluspäeva info asub siin.
 • 7. oktoobril toimub traditsiooniline kuid tasuline üritus „Impact Day"

Erinevaid üritusi toimub ka enne ja peale seda nädalat.

27.septembril toimub Tallinna ettevõtluspäev – programm avaneb siit.

Jõelähtme vald on seekord tandemis koos Kuusalu valla ja HEAKiga. 11.oktoobril kell 14-17 toimub Kostivere mõisas valla ettevõtjate (ja ettevõtlike inimeste) ümarlaud. Jõelähtme vallavalitsus korraldab selle koos Kuusalu valla Ettevõtjate Liidu (KuELi) ja HEAKiga.

Rohkem infot Ettevõtlusnädala kohta näeb veebilehelt www.ettevotlusnadal.ee

23.09.22

11.oktoobril Jõelähtme valla ettevõtjate ümarlaud Kostivere Kultuurimõisas

Jõelähtme valla ettevõtjatele ja ettevõtlikele inimestelekellel alles ettevõtlusega alustamise mõte idanemas, toimub ümarlaud teisipäeval, 11. oktoobril kell 14.00 - 17.00 Kostivere Kultuurimõisas.

Ootame üritusele nii alustavaid kui ka tegutsevaid ettevõtjaid.

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) räägib ettevõtluse teemadel ning Kuusalu Ettevõtjate Liit (KuEL) jagab enda kogemuslugu ühinguga alustamisest ja ühingu tegemistest. Üritus on tasuta.

Päevakava:

13.45-14.00 kogunemine, tervituskohv

14.00 vallavanem Andrus Umboja tervitus, sissejuhatus

14.05 HEAK tutvustus ja pakutavad teenusedHEAKi ärikonsultant ja ettevõtlusnõustaja Eduard Laur;

 • ülevaade Harjumaa ettevõtlusest ja kus asub Jõelähtme vald sellel pildil? Kokkuvõte tähtsamatest suhtarvudest KOVis ja võrdlus Harjumaa teiste omavalitsustega;
 • ettevõtte kasvufaasis tekkivad tüüpilised raskused ja mida teha, et nendeks valmis olla. Ajendatuna ettevõtjate sagedasest kasvamise raskustega seotud pöördumistest ülevaade sellele teemale teisest perspektiivist. Miks need reeglid, mis kehtisid  5-10 töötajaga ettevõtet puhul, ei kehti enam 10-500 töötajaga ettevõtte puhul? Mida on vaja kiireks kasvuks? Näiteid ettevõtluse ja militaar-valdkonnast nii tänapäevast kui ajaloost;

15.05 KuEL kogemuslugu ühinguga alustamisest ja õppetundidest mida vältida, KuELi tegemistest nii mineviku kui tuleviku suunal. Kogemusi jagavad KuELi juhatuse liige Janne Kerdo ja juhatuse esimees Argo Saul.

16.00 ühine arutelu - valla ettevõtjate rõõmud, mured, mõtted tuleviku suunal;

17.00 ürituse lõpetamine.

Olete kõik väga oodatud osalema! Palun pange endale 11. oktoobri kuupäev kirja ja andke hiljemalt 7. oktoobril oma tulekust kindlasti teada, registreerimisvorm asub SIIN.

Ürituse viib läbi Jõelähtme vallavalitsus koos HEAKi ja KuELiga.

  

22.09.22

Kolm innovatsiooniprogrammi ettevõtetele

EAS pakub kolme võimalust ettevõtete arenguks:

 • Disaini meistriklass - 6-kuuline tootearendusprogramm, mille eesmärk on juurutada ettevõtetes disainmõtlemist, mõista strateegilise disaini olulisust innovatsiooni loomisel ning kasvatada strateegilise disainikasutuse võimekust, eelkõige läbi disainist juhitud tootearendusprotsesside rakendamise. Programm aitab kaasa ja loob tingimused, et ettevõtted jõuaksid uute toote- või teenusdisaini lahendusteni (prototüüp). 
 • Digitaliseerimise meistriklass - programm, mille eesmärk on aidata tuvastada need ettevõtte protsessid ja tarneahelad, mille optimeerimine avaldab enim mõju ettevõtte konkurentsivõimele. Osalemise tulemusena valmib tippkoolitajate ja personaalse mentori toel organisatsiooni strateegilise arendamise plaan, valite välja sobivaima digilahenduse ning teete esimesed sammud selle juurutamiseks
 • Juhtide mentorprogramm - 6-kuuline programm, mis aitab  luua eeldused ettevõtte mitmekordseks kasvuks ja saada välja omaniku/juhi asendamatuse lõksust. Programm aitab osalejal kasvada juhi ja ettevõtjana ning leida vastused ettevõtte kasvuks vajalike eesmärkide seadmiseks, ärimudeli arenduseks, ettevõtte positsioneerimiseks, protsesside arendamiseks ja müügi, turunduse, ekspordivõimekuse kasvuks. 

Kandideerimise tähtaeg on 5.10.22!

Rohkem infot näeb EASi ja KredEXi ühendasutuse veebilehelt .

26.09.22

Prototron jagab raha nutikate ideede elluviimiseks! 

 

Taotlemiseks ei pea olema ettevõtet, oodatud on kõigi ettevõtlike inimeste ideed!

TalTechi Prototron annab igapäevaelu lihtsustamiseks, paremaks ja mugavamaks tegevate nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks kuni 10 000 eurot koos professionaalsete mentorite nõustamisega.

Prototronist raha taotlemise eeliseks on lihtsustaotlus on veebis täidetav, taotlemiseks ei pea olema ettevõte, oodatud on kõik ettevõtlikud inimesed oma ideedega, ei ole vaja esitada varasemate aastate tegevusaruandeid, olulised on idee ja suutlik meeskond.

Taotlemise tähtaeg on 15.10.22.

Kuidas saada Prototronilt raha oma idee elluviimiseks loe siit .

 

Tasub meelde tuletada need seitse kõige olulisemat punkti, mis aitavad sul oma idee ekspertkogule 10 000 euro suuruse rahastuse vääriliseks hinnata.

1. Idee peab olema koheselt arusaadav

Esmased otsused idee rahastamise osas tehakse meeskondade poolt esitatud taotluste põhjal, seega on kõige olulisem sõnastada oma maailmamuutev idee võimalikult arusaadavalt. Mõne lausega peab olema öeldud, miks, kellele ja kuidas? Oluline on ka idee unikaalsus ehk millist probleemi see lahendab?

2. Asjatundlik meeskond

Ainuüksi geniaalsest ideest maailmavallutuseks siiski ei piisa, keegi peab selle reaalselt ellu viima. Praktika näitab, et kui üks inimene suudab mingile (tihtipeale iseenda) probleemile näha head tehnilist lahendust, siis turunduse või müügi vallas võib tal kompetentsidest puudu jääda. Või kui Sul on hea idee ja kliendid, peab olema meeskonnas vähemalt üks kaasasutaja, kes suudab tehniliselt ideed teostada. Seetõttu koonda enda ümber meeskond, kes suudaks toote-tenuse edukalt maailmaturule viia.

3. Näita pühendumust

Idee hindajad peavad oluliseks, et meeskond on ihu ja hingega asja juures. Seetõttu kirjelda, kuhu on meeskond praeguseks oma idee arendamisega jõudnud. Parimal juhul on peetud läbirääkimisi potentsiaalsete klientidega, kes on juba andnud lubaduse toodet testida ja kasutada. Loomulikult ei eelda keegi, et meeskonnaliikmed jätaksid päevapealt oma senise palgatöö, kuid ekspertkogu peab nägema, et meeskond on valmis tootele pühenduma ja seda ka oma vaba (une)aja arvelt.

4. Tunne oma turgu

Selleks, et oma toodet/teenust edukalt müüa, tuleb kaardistada sihtrühm, kes oleksid valmis seda ostma ja millise hinnaga – kui suur on potentsiaalsete klientide arv? Kui Sinu tootel oleks reaalsuses vaid üksikud tarbijad või selle hind kujuneks suuremale osale kättesaamatuks, ei näi see kuigi perspektiivikas. Uuri, kas samas valdkonnas on juba tegutsemas konkurente ja mille poolest Sinu toode olemasolevatest erineb? Mis on see „miski", miks peaks just Sinu toodet tarbima?

5. Hinda oma rahavajadust realistlikult

Prototroni toetusega saab meeskond luua oma esmase käega katsutava prototüübi, seega pane kirja 5-7 peamist kulurida, mille jaoks plaanid toetust kasutada (soovitavalt toote kokkupanekuks vajalike osade ostmiseks või allhankimiseks) ja millisel määral saab meeskond ise rahaliselt panustada? Kas oled plaaninud kaasata teisi rahastusi (EAS, Arengufond, KredEX, ESTBAN, BuildIt, Ajujaht jne.)?

6. Aeg on raha

Mida kiiremini valmib esmane prototüüp, seda kiiremini jõuab ka esimeste maksvate klientideni seda müüma. Jaga idee elluviimine ajaliselt mõõdetavateks etappideks, nii oskad ka meeskonna tegemisi paremini planeerida. Sõltuvalt toote/teenuse keerukusest võiks sellega turule jõuda aasta jooksul peale prototüübi valmimist.

7. Alati tasub vähemalt proovida

Õnnestumiseks on tihtipeale vaja kogeda ka ebaõnnestumisi, see on üks osa arengust. Edu jaoks tasub kaasata mentoriteks need, kes on samal teel varem käinud. Prototroni eksperdid annavad kõikidele ideedele tagasisidet, kuidas arendada oma ideed edasi, kui plaan on alles mõtte tasemel, kuid idee väärib elluviimist. Tugevatele meeskondadele annab Prototron lisaks rahale mentorluse, inkubatsiooniprogrammi, juriidilist ja turunduslikku nõu, täiendavaid investorkontakte jms.

 

Taotlusi ootab Prototron 15. oktoobrini kell 23:59 aadressil: www.prototron.ee.

Rohkem infot: https://prototron.ee .

12.09.22

EASi külalislahkuse programm turismiteenuste pakkujatele 

Kui pakud turismiteenuseid ja soovid, et külastajad tuleksid Sinu juurde ikka ja jälle tagasi, siis külalislahkuse arenguprogramm on just Sulle!

Külalislahkuse arenguprogramm koosneb viiest ettevõtjatele suunatud seminaride sarjast, mis toimuvad viies piirkonnas:

• Piirkond 2: Jõgevamaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa, Tartumaa (sügis 2022)
• Piirkond 3: Pärnumaa, Viljandimaa, Järvamaa (sügis 2022)
• Piirkond 4: Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Lahemaa piirkond (kevad 2023)

Piirkond 5: Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Saaremaa, Hiiumaa (kevad 2023)

Jõelähtme valla turismiettevõtjad ja turismiga tegelevad MTÜd saavad osaleda viienda piirkonna programmis, mis toimub kevadel 2023. 

Programm kestab kaks kuud, osalemine on tasutaToimub neli kontaktset seminar-koolituspäeva ja viis veebikohtumist iseseisvate tööde aruteluks ja tagasisideks. 

Registreerimine on juba praegu avatud! Oodatud on turismiettevõtjad ning ka MTÜd.

Täpsem info ja koolitusele registreerimine EASi veebilehel

20.09.22

Harju Ettevõtlus- ja arenduskeskuse turismialane koostööprojekt

Sihtkohtade koostööprojekti "Harju- Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna piirkonna turismiarendus" raames alustas Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) koostöös Civitta Eesti AS-iga koostöövõrgustiku kontseptsiooni koostamist

Eesmärk on selgitada eeldused piirkondliku DMO (destination management organisation) loomiseks ning koostada koostöövõrgustiku kontseptsioon. Erinevate olulisemate sihtgruppide kaasamiseks viiakse läbi fookusgrupiintervjuud, tööseminarid ja online küsitlus. Sisendi põhiselt sõnastatakse visioon, üldised strateegilised põhimõtted ja tuuakse esile peamised pakutavad teenused.

Piirkondadelt oodatakse terviklikke ärilahendusi, senisest tõhusamat avaliku ja erasektori vahelist koostööd ja rahalist panustamist sihtkohtades. DMO ülesanne on eelkõige mõjutada turismisektorit kokku leppima, millistele strateegilistele tegevustele sihtkohas keskenduda.

Sihtkohtade arenduse koostööprojekti „Harju-, Rapla-, Läänemaa ja Tallinna linna turismiarendus" juhtpartner on Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus, koostööpartnerid on Tallinna Strateegiakeskuse turismiosakond, Harjumaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Omavalitsuste Liit, Raplamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (Sihtasutus RAEK) ja SA Läänemaa. Koostööprojekti tegevusi rahastatakse läbi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Koostöövõrgustiku kontseptsioon valmib 2022 aasta lõpuks.

 

Tehtud:

Valmis külastajateekonna uuring

Koostööpiirkonna klienditeekonna uuringu lühikokkuvõte

 

 

23.09.22

Turismiettevõtjatele abistav materjal - Elamuspõhised reisid 

Eesti Brändi lehelt leiad Eesti kohta valmismaterjale (esitlusi, veebitrükiseid, videomaterjale jm)mida Eesti tutvustamiseks kasutadaValmismaterjalid leiad siit.

NB! Need on kasutamiseks ainult Eesti tutvustamiseks rahvusvaheliselt, välispartneritele- ja külalistele. (Need ei ole kasutamiseks Eesti siseseks kommunikatsiooniks!) 

 

Põhisõnumid Eesti tutvustamiseks:

 • Demokraatlikud väärtused
 • Digitaalne ühiskond
 • Iseseisvalt mõtlevad inimesed
 • Puhas keskkond

 

Visit Estonia Brändi strateegia ja lugu

On aeg leida uus viis, kuidas Eestit maailmale tutvustada. Kui varem tähtsustasime oma sihtkohti, siis nüüd töötame selle nimel, et meie külastajad saaksid kogeda tipptasemel elamusi. Elamused, mis on märkimisväärsed, meeldejäävad ja eelkõige kestlikud. (Alikas: EAS)

Vaata EASi reisielamuste loomise teemalist kokkuvõtlikku lühinfot siit

Vaata sõnumistrateegiat ka Eesti brändi tööriistakastist.

23.09.22

Loomemajandus 

 Rohkem infot leiad Loov Eesti veebilehelt.

Loomemajandus on majandusvaldkond, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskusel ja andel, on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi tekke ja peamise müügiargumendina kasutamise kaudu ning kus protsessides on loovmõtlemine ja loovisikud kesksel kohal. Rohkem infot näeb siit.

 • Loomemajanduse sektori kogutulu on 1 481 milj eurot (2,9% SKPst).
 • Loomemajanduse sektoris töötab 30 681 inimest (4,8%).
 • Loomemajanduse sektoris tegutseb 9098 ettevõtet ja asutust (11,6% ettevõtetest).

Loomemajanduse valdkonnad on:

 • Arhitektuur (arhitektuur, sisearhitektuur, maastikuarhitektuur, ehituslik insener-tehniline projekteerimine)
 • Audiovisuaalvaldkond (film ja video, ringhääling)
 • Disain (toote- ja unikaaldisain, disainiteenused)
 • Etenduskunstid (teater, tants, festivalid)
 • Kirjastamine (kirjastamine, trükindus)
 • Kultuuripärand (käsitöö, muuseumid, raamatukogud)
 • Kunst (kujutav kunst, kunstitarvete jaemüük, kunstiteoste raamimine, restaureerimine, produktsioon)
 • Meelelahutustarkvara (mobiili-, online-, arvuti- ja konsoolimängud, teenuste osutajad mängude arendajatele)
 • Muusika (autorid ja interpreedid, tootmine, elav esitus, erakoolid, muusikariistade valmistamine ja müük, salvestiste paljundus ja müük, kontserdikorralduse abitegevused)
 • Reklaam (reklaamindus, meediavahendus).

 

Seminari "Teekond innovatsioonini: loomemajandus" (26.05.22) kava ja rohkem infot. Teemadeks: Kuidas mõista innovatsiooni loomemajanduse mõttes? Kuidas luua uut lisandväärtust ja kuidas aru saada, kas ettevõte on innovatsiooniks valmis? 

Eesti Konjuktuuriinstituudi uuringu "Kultuur hoogustab aina enam majandust ning panustab rahvusvahelistumisse ja eksporti" (21.04.22) infot vaata siit.

 

Loomemajandusega seotud tegevusteks rahastusvõimalusi vaata Loov Eesti veebilehelt.

 

Kuidas mõista innovatsiooni loomemajanduse võtmes? Kuidas luua uut lisandväärtust ja kuidas aru saada, kas ettevõte on innovatsiooniks valmis?

12.09.22

Projekt Eesti Toidutee on loodud Eesti toidu ja toidukultuuri tutvustamiseks.

Veebileht: Kohalik toit.

Kui pakud Jõelähtme vallas eestimaist kohalikku toitu, siis esita avaldus, enda info lisamiseks Kohalike tootjate andmebaasi(Andmebaas on valminud MaaeluministeeriumiMTÜ Eesti Maaturism ja MTÜ Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda koostöös).

Täpsem info Eesti toidutee veebilehelt

Harjumaa toidutootjate infot saab vaadata kohalike tootjate andmebaasist

Tasuta nõu ja abi saad piirkondlikult koostööpartnerilt - Lääne-Harju Koostöökogult.

 

 

Põhja-eesti toit - paepealsed maitsed

Põhja-Eesti toiduvõrgustik on loodud põhja-eestile omaste toitude tutvustamiseks ja propageerimiseks.

Märgist "Põhja-Eesti toit" saavad taotleda põhja-eestis tegutsevad toidutootjad, -käitlejad ja teenusepakkujad.

Põhja-Eestile iseloomulikud toidud on kala, kartul ja oder. Samuti on piirkonna omapäraks viinatootmine ja sellega kauplemine, eriti põhjarannikul. Just siinkandis olid mõisates levinud triiphooned (kasvuhooned), kus kasvatati toitu, aga ka nauditi kohvijoomist. Eesti talurahvas kasutas suviti toiduvalmistamiseks suvekööke ja need olid kõige kauem kasutuses just siin – Põhja-Eestis. (Allikas: veebileht Eesti Toit).

 

Eesti toidupiirkondade veebilehe infot vaata siit.

Jõelähtme vallas on Põhja-Eesti kohalik toit märgise saanud järgmised ettevõtted:

 • Vahva Maius OÜ (Haapse küla) - märgise kehtivus 21.09.2020-21.09.2023
 • Taju Resto OÜ (Manniva küla) - märgise kehtivus 5.04.2022-5.04.2025

Kõiki märgise saanud ettevõtjaid näeb siit. Kõik ametlikud kohaliku toidu pakkujad, kes pakuvad põhja-eestile omast toitu, on oodatud kohaliku toidu võrgustikuga liituma. 

Täpsem info Põhja-Eesti kohaliku toidu veebilehelt.

 

13.09.22

Naised ettevõtluses

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsatsioon - EENA 

Eesti Ettevõtlike Naiste Assotsatsioon - EENA asutati 1992. aastal. 

Hetkel tegutseb üle Eesti kaheksa EENA klubi ligi 200 liikmega.

 

Programmi "Naised ettevõtluses - roheline ja hooliv maailm" raames on 2022 aastal koostatud rohejuhend.

Rohejuhendi eesmärk on anda nii alustavale kui juba tegutsevale ettevõttele suuniseid, mida saab rakendada samm-sammult, et oma tegevust analüüsida ja viia kooskõlla jätkusuutlikkuse põhimõtetega.

Juhendit saab kasutada kui töövihikut oma ettevõtte jätkusuutlikkumaks muutmisel. 

Juhend koosneb 11. punktist. Ülesannete järjekord on tehtud selliselt, et ettevõtte saaks kõik punktid ükshaaval läbi töötada, kuid kui teema ettevõtete ei puuduta, siis saab liikuda edasi järgmise peatüki juurde ja vajadusel hiljem tegemata jäänud peatüki juurde tagasi tulla.

Täiendavat infot loe veebilehelt.

 

 

Ettevõtlikud naised Eestimaal - ETNA

MTÜ ETNA asutati 2003. aastal. Ühingu tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti. MTÜ ETNA eesmärgiks on väikeettevõtluse arendamise kaudu maaelu maine ja elukvaliteedi parandamine. 

ETNA võrgustiku eesmärk on ettevõtlusega tegelevatel ja alustavatel naistel on tugi võrgustikust, mis võimaldab majandusalase teabe, kogemuste ja teadmiste tõhusamat kasutamist võrgustiku liikmete vahel.

Täiendavat infot loe veebilehelt.

 

7.09.22

Konkurss Noor Ettevõtja 2022

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja LHV ootasid 5. septembrini noori, kuni 35-aastaseid Eesti ettevõtjaid kandideerima noore ettevõtja preemiale. Tänaseks on konkurss lõppenud.

Noore ettevõtja preemia konkurss toimus kaheksandat korda. Preemia eesmärk on tunnustada ja juhtida tähelepanu noorte ettevõtjate saavutustele ning innustada noori veelgi enam ettevõtlusega tegelema. Preemia võitja kuulutatakse välja 13. oktoobril 2022.

Allikas: www.maainfo.ee

Täiendava info vaatamiseks klikka siia lingile

 

8.08.22

Eesti ettevõtete konkurss "Ettevõtluse auhind 2022" ja "Aasta ettevõte 2022"

 

 

"Ettevõtluse auhind 2022" on kõrgeim riiklik tunnustus ettevõtetele!

EAS ja KredEx ühendasutuse ning Eesti Tööandjate Keskliidu korraldatav Eesti pikima ajalooga  ettevõtluse konkurss toimub 27. korda.

 

Lisaks toimub paralleelselt Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Eesti ettevõtete konkurentsivõime edetabeli konkurss ja valitakse "Aasta ettevõte 2022".

 

Ettevõtteid sai konkursile esitada ajavahemikul 24.05 - 3.07.2022! Tulemused selguvad oktoobriks 2022.

 

Nominatsioonid on kuues kategoorias:

 • Eksportöör 2022
 • Innovaator 2022
 • Välisinvestor 2022
 • Kestlik ettevõte 2022
 • Turismiedendaja 2022
 • Pereettevõte 2022

 

Ettevõtluse auhinnale - 2022 kandideerimise ja ettevõtete konkursile esitamise kohta loe täpsemalt EASi veebilehelt.

 

Varasemate aastate võitjaid vaata siit.

 

15.08.22

Turismiettevõtjatele!

Turismiarenduskeskus ootas Eesti turismile sära lisanud ideid 

konkursile Turismitegu 2022 kuni 12. 08.22! Tänaseks on konkursile kandideerimine lõppenud. 

Auhindu jagatakse kahes kategoorias – aasta turundustegu ja aasta turismitoode.

Parimad projektid on turismirahva ees 29.09.22 toimuval iga-aastasel turismikonverentsil!

Loe lähemalt siit.