15.03.24

Jõelähtme vallajäätmehoolduseeskiri ja jäätmete kogumise juhendid

Jäätmehoolduseeskirjaga (edaspidi eeskiri) kehtestatakse jäätmehoolduse korraldamise nõuded, korraldatud jäätmeveo tingimused, jäätmete käitlemise tingimused ning jäätmehoolduse üle järelevalve teostamise korralduse tingimused Jõelähtme vallas. Eeskirja eesmärgid on jäätmetekke vältimine, vähendamine, jäätmete taaskasutamine ja keskkonnaohutu kõrvaldamine ning jäätmehoolduse tegevustest tulenevate keskkonnamõjude vähendamine.

 

Ohtlikke jäätmeid on Jõelähtme vallas võimalik ära anda:

 • Tallinna Jäätmete taaskasutuskeskus AS ohtlike jäätmete kogumispunktis (E-R 6.00 - 20.00; L 8.00 - 18.00);

  Jõelähtme valla sissekirjutusega füüsiline isik saab kodumajapidamises tekkinud ohtlikud jäätmed tasuta ära anda järgmistes kogustes:
  • Elektri ja elektroonikajäätmed
  • Akud ja patareid
  • Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed, lakisetted. Värve või lakke sisaldavad vesisetted, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid. Värvide või lakkide eemaldamisel tekkinud jäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid ning värvi või laki eemaldamisjäätmed  20kg/in/ööpäevas
  • Süstlad kuni 2 kg/in/ööpäevas
  • Aegunud ravimid kuni 2 kg/in/ööpäevas
  • Päevavalguslambid kuni 2 kg/in/ööpäevas
  • Õlijäätmed kuni 20kg/in/ööpäevas
  • Luminestsentslambid ja muud elavhõbedat sisaldavad jäätmed  2kg/in/ööpäevas
  • Õlifiltrid kuni 20kg/in/ööpäevas
  • Reostunud pakendid kuni 20kg/in/ööpäevas
 • Kevadise ja sügisese ohtlike jäätmete kogumisringi ajal.

 

Riigi kaardirakendus Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saab infot kuidas vabaneda ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms.

 

Organisatsioonid: