1.03.23

Elanikke: 74 inimest (1.03.2023 aasta seisuga)

Veebileht: Jõesuu küla

KülavanemMart Sepp

 

AJALUGU

Jõesuu on küla Tallinna lähedal Jõelähtme vallas Harjumaal. Asub Jägala jõe suudmes. Peamisteks vaatamisväärsusteks ongi Jägala juga ja Jägala Jõesuu linnamägi.

Jõelähtme vallas, Jõesuu küla maadel, umbes 1 kilomeeter Jägala jõe käärus asuv Jägala Jõesuu linnamägi on üks Eesti suurimaid linnamägesid. Selle põhjaküljel kerkib järsk vall, milel kõrgus välisjalamilt ulatub 7 meetrini. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia osakonna Aivar Kriiska hinnangul oli Jägala linnus "mõni sajand enne Kristust üks põhja-Euroopa suuremaid linnuseid".

1920. aastal toimunud väljakaevamisel leiti linnuseõuelt kividest koldeasemeid ja peamiselt I aastatuhande II poolest pärit keraamikat (keraamikat on leitud ka linnuse kõrval olnud asulakohalt). Linnusevallis avastati jäänuseid kahest ehitusjärgust. Valli läänepoolse otsa all tulid sügavalt liivast nähtavale söestunud kiviasulad. Vähemalt ühe juures neist oli näha, et kivid on laotud ringikujuliselt. Need võisid olla kivikolded, sest samast leiti põlenud luutükikesi, kvartsi- ja tulekivikilde, rohkesti savinõu tükke ja kaks merevaigukillukest. Üks savinõu õnnestus rekonstrueerida. See on kumera põhjaga pajataoline suur nõu, mille kõrgus ja läbimõõt on 40 cm ning mis on üleni kaetud kammijälgedest ja lohukestest moodustatud ornamendiga – tüüpiline noorema kiviaja savinõu III aastatuhandest e.m.a. Rohkem kui 4000 aastat tagasi oli kohas, kuhu hiljem rajati linnus, kiviaja asula, mis oli mattunud liiva alla.

Mõne leitud savinõutüki järgi võib arvata, et Jägala Jõesuu linnus rajati umbes 2000 aasta eest. Õuepindala suurus ja võimsa põhjapoolse valli olemasolu osutuvad sellele, et linnust on kasutatud ka I aastatuhande algul. Tõenäoliselt oli sellelgi ajal seal sadamakoht.

1922. aastal said linnusejäänused tugevalt kannatada Linnamäe hüdroelektrijaama ehitamise tõttu. 2005. aastal algasid esimesed teaduslikud väljakaevamised. 2007. aastal toimunud Tartu Ülikooli väljakaevamistel Jägala Jõesuu linnamäel avastati, et ehituselt küllaltki keerulist puittarand- ehk puitkamberkonstruktsiooni kasutati seal juba paar sajandit eKr. 2008–2009. aastal toimusid Tartu Ülikooli arheoloogiaprofessori Aivar Kriiska juhtimisel väljakaevamised linnuse siseõues. Linnuse õu oli kaetud paksude liivaluidetega. Luidete alt avastati mitu kultuurikihti. Kõige ülemine kiht on 15–20 cm paksune ja pärineb aastaist u 300 eKr – 200 pKr, mil Jägalas asus muinaslinnus. Põhilised leiud sellest kihist on savinõude killud. On kindlaks tehtud, et linnust ei kasutatud mitte ainult hädaohu korral, vaid seal elati püsivalt. Väljakaevamistel ei ole leitud maju, küll aga leide, mis majadele selgelt osutavad, näiteks tolleaegsete palkmajade palkide vahelised savitihendid ja põlenud kivid, mis osutavad tuleasemete või koguni ahjude olemasolule.

Ülemise asustuskihi alt leiti mõne sentimeetri paksuses kihis põllujäänused. Selle alt leiti omakorda 20–50 cm paksune kiht, mis näitab, et mäeseljakul elati juba aastail 600–500 eKr ehk enne põllu rajamist. Vanimad jäljed asustusest antud piirkonnas pärinevad aga juba kiviajast u. 6500 a eKr.

 

VAATAMISVÄÄRSUSED

Jägala jõesuu linnamäe kõrval asub Linnamäe hüdroelektrijaam, mis tunnistati juba valmimisel Eesti kauneimaks tööstusehitiseks. Jaam andis esimese elektritoodangu 17. aprillil 1924. aastal. Jaamast läks õhuliin otse Tallinna Paberi- ja Puupapivabrikusse. 1925. aastal oli rekordiline elektritoodang 6477 MWh, hiljem kõikus vahemikus 3500–4500  MWh aastas. 1941. aastal õhkisid taganevad Nõukogude väed hüdroelektrijaama. Osaliselt hävis ka unikaalne kalatrepp, kuid pais säilis imekombel.

2002. aastal taastas Eesti Energia hüdroelektrijaama (projekti autor arhitekt Raine Karp). Tammi kohale üle jõe ehitati kaunis rippsild koos vaateplatvormidega. Täna on Linnamäe hüdroelektrijaam Eesti suurim, tema projektvõimsuseks on 1,15 MW, elektritoodanguks u. 5000–7000 MWh aastas, millest piisab 3000 Eesti perele. Taastatud hüdroelektrijaam, paisjärv ja Jägala Jõesuu linnamägi on populaarsed turismiobjektid.

Jägala Jõesuu linnamägi jääb Kultuuriloolise Piritalt Vana-Vastseliina suunduvale palverännuteele.