9.10.23

Elanikke: 136 inimest (1.10.2023 aasta andmetel)

Veebileht: Kaberneeme küla 

Külavanem: Geron Meier

Kodanikuühendused: MTÜ Kaberneeme külaselts

 

 

 

Kaberneeme küla asub Harju maakonnas Jõelähtme vallas Kaberneeme poolsaarelKaberneeme poolsaar on liivase pinnasega ja kaetud enamasti männimetsaga. 

 

Külas hakati kooliharidust andma alates 1917.aastast ning samuti arenes ka ühis-ja seltsitegevus. Endine koolimaja asubki mere lähedal ja kauni männimetsa all. Haridus-ja kultuurielus on see hoone mainimist leidnud seoses kirjanike Jüri ja Ülo Tuulikuga. Nende isa Karl Tuulik oli koolijuhataja ning tema lükkaski kohaliku seltsi-ja hariduselu käima. Küla kooskäimise traditsioonid katkesid 1944. aastal, kui 300-st küla asukast põgenesid paljud sõja eest ära välismaale. Vene okupatsiooni lõpul oli Kaberneeme küla liidetud Kirovi nim Kalurikolhoosiga ning Kaberneemel asus NSV Liidu piirivalvekordon.