26.01.21

Fakte Jõelähtme vallast

 • Jõelähtme vald asub Ida-Harjumaal. Vald piirneb põhjast 42 km ulatuses Soome lahega. Pikk rannajoon on kääruline, seda liigendab mitu poolsaart (Tahkumäe ja Koljunuki neem, Ihasalu ja Kaberneeme poolsaar) ja Soome lahe väikelahte (Muuga, Ihasalu, Kaberneeme ja Kolga).
 • Valla haldusalasse kuulub üheksa väikesaart: Rammu (102,6 ha), Laiakari (0,2 ha), Allu (1,6 ha), Koipsi (34,3 ha), Rohusi (12,5 ha), Umblu (1,6 ha), Väike- ehk Põhja-Malusi ja Suur- ehk Lõuna-Malusi (3,1 ja 7,0 ha) ning Vahekari (0,6 ha).
 • Naabervallad: Idas piirneb Jõelähtme vald 18 km ulatuses Kuusalu vallaga ja 8 km ulatuses Anija vallaga; lõunas 20 km ulatuses Raasiku vallaga; lõunas ja läänes 8 km ulatuses Rae vallaga; läänes 3 km ulatuses Tallinna linnaga, 1 km ulatuses Viimsi vallaga ja 22 km ulatuses Maardu linnaga.
 • Jõelähtme valla territooriumil voolab Jõelähtme jõgi (kogupikkusega 46 km), mis ühineb 3 km enne Ihasalu lahte suubumist Jägala jõega (97 km). Läänes on valla piiriks Pirita jõgi (105 km).
 • Pindala: 211 km2
 • Elanike arv on 2021. aasta 1. jaanuari seisuga 6663. 
 • Vallamaja asub Jõelähtme külas vana postijaama ja meierei hoonetes
 • Valla allasutused:
 • Kolm kooli (Loo Keskkool, Kostivere Kool (9. kl), Neeme Kool (6. kl))
 • Jõelähtme Muusika- ja Kunstikool
 • Kolm lasteaeda (Loo Lasteaed Pääsupesa, Kostivere Lasteaed, Lasteaed Neeme Mudila),
 • Üks kultuurikeskus (Loo Kultuurikeskus, Kostivere Kultuurimõis, Jõelähtme Rahvamaja, Neeme Rahvamaja) ,
 • Jõelähtme valla päevakeskus (Mõisa tee 2a, Kostivere)
 • Jõelähtme Valla Keskraamatukogu (Lool, Kostiveres, Jõelähtmes, Neemes ja Kaberneemes).
 • Vallas on ka kaks perearstikeskust Lool ja Kostiveres ja  Loo spordihoone koos ujulaga.
Jõelähtme vallas on:
 • neli kalmistut: Saha kabeliaed, Jõelähtme kirikuaed, Jõelähtme uus kalmistu, Rammu saare kalmistu
 • kolm vabatahtlikku päästeseltsi: Kostivere Tuletõrje Selts, Neeme Päästeselts, Kaberneeme Päästeselts
 • kolm väikesadamat: Koljunuki sadam, Neeme sadam ja Kaberneeme sadam
 • kaks muuseumi: Rootsi-Kallavere külamuuseum ning Rebala muinsuskaitseala muuseum, peagi valmib ka digitaalsete eksponaatidega Kostivere Kultuurimõisa muuseumituba. 
 • enam kui 30 aktiivselt tegutsevat vabaühingut, kes tegelevad külaelu mitmekesistamisega, kultuuripärandi elushoidmise ja talletamisega, elukeskkonna turvalisusega, noorsoole suunatud tegevuste mitmekesistamisega
 • enam kui 20 kultuurikollektiivi, millest enam kui pooled tegelevad laulmise ja tantsimisega, aga on ka teatritegijaid, käsitöötegijaid, kaks eakateklubi ja beebikool.  

Kaitsealad

 • üks muinsuskaitseala: Rebala muinsuskaitseala
 • neli maastikukaitseala: Kostivere maastikukaitseala, Ubari maastikukaitseala, väike osa Pirita jõeoru maastikukaitsealast, Kolga lahe maastikukaitseala (saared Koipsi ja Rammu)
 • üks kohaliku omavalitsuse kaitse all olev looduse objekt: kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstav Ruu loodusobjekt
Jõelähtme piirkond on rikas mitmesuguste arheoloogiliste ja ajalooliste kinnismuististe ning kaitstavate loodusobjektide poolest. Siinsed põliskülad on säilitanud oma arhailise miljöö. Jõelähtme valla muistsel kultuurmaastikul on moodustatud Rebala muinsuskaitseala. Rebala muinsuskaitseala muuseum asub Jõelähtme külas Tallinna-Narva maantee ääres. Ühtekokku on Jõelähtme vallas muinsuskaitse alla võetud 347 arheoloogia-, 34 arhitektuuri-, 22 kunsti- ja 5 ajaloomälestist. Jõelähtme valla pindala on 21 076 ha ehk 210,8 km², millest pea neljandiku, 5200 ha ehk 24,76 km² hõlmab Rebala muinsuskaitseala.
Looduskaitsealadest asuvad vallas Kostivere ja Ubari maastikukaitseala, suurem osa Kolga lahe ja väike osa Pirita jõeoru maastikukaitsealast ning Ülgase-Saviranna hoiuala.
Kohaliku omavalitsuse tasandil kaitstava Ruu loodusobjekti pindala on 238 hektarit.
 

Üritused:

Jõelähtme vallas on mitmeid traditsioonilisi ja ka väga pikaajalise traditsiooniga üritusi 

 • Jõelähtme laulupäev (toimunud eelmise sajandi alguses ja taaselustatuna Jägala joa ürgorus taas aastast 1979)
 • Jõelähtme laululaps (igal kevadel, 2020. aastal toimus juba 40. korda)
 • Jõelähtme luulelaps (igal kevadel alates aastast 2013)
 • Lasteteatrite festival (igal kevadel alates aastast 1998)
 • Neeme küla kaluritepäev (iga aasta juulikuus, alates 1980ndatest)
 • Loo perepäev (alates aastast 2008)
 • Kostivere Mõisapäev (augustikuus, alates aastast 2008)
 • Iru Ämma tunnustusüritus (alates aastast 2011)
 • Uusküla kolmiküritus (alates aastast 2018) Moodustub üritustest nagu jaanipäev (juunis), perepäev (juulis) ja võrkpallivõistlus-vanavaralaat-muinastulede öö (augustis).
 • Vandjala pärimuspäev (alatest aastast 2015)
 • Jõelähtme mälumäng (2020. aastal peeti mälumängu 22. hooaega)

Fotod Rebala muuseumi kogust.

Jõelähtme seltsid vallamaja taga. Foto aastatest 1920-1930. 

Toimetaja: SIGNE VALDMANN