Kohaliku omavalitsuse arengudokumentide seosed joonisena 

Allikas: Rahandusministeerium: Kohaliku omavalitsuse arendustegevus.

 

22.09.23

Jõelähtme valla arengudokumendid

Jõelähtme valla põhimäärus (volikogu määrus nr 71, 25.01.21)

 

Jõelähtme valla avatud valitsemise tegevuskava  (vallavalitsuse otsus nr 46, 10.11.22)

Jõelähtme valla kaasamistegevuste kava 

 

Jõelähtme valla arengukava 2023-2035 ja eelarvestrateegia 2024-2027 

 (Jõelähtme vallavolikogu määrus nr 37, 15.06.23)

 

 

Jõelähtme valla arengukava 2023-2035

Lisa 1 Jõelähtme valla eelarvestrateegia 2024-2027

Lisa 2 Jõelähtme valla hetkeolukorra ülevaade seisuga 30.11.22

Lisa 3 Jõelähtme valla rahvastikuanalüüs ja -prognoos 2023

 

  • Kaasav eelarve 2024

Kaasava eelarve menetlemise kord (14.09.23 volikogu määrus nr 39)

Seletuskiri kaasava eelarve mentlemise korrale

Kaasava eelarve mahu kinnitamine 2024. aastaks (14.09.23 volikogu otsus nr 143) 

25.09 - 25.10.23 Jõelähtme valla kaasava eelarve 2024 ideekorje

26.10 - 13.11.23 Esitatud ettepanekute analüüs ja sõelumine

14.11 - 30.11.23 Keskkonnas VOLIS Kaasava eelarve projektiideede avalik hääletus

Kaasava eelarve 2023 projektiideede konkursi tulemused

 

 

 

Jõelähtme valla haridusasutuste arengukavad 

Jõelähtme valla asulate ja külade arengukavad

 

 

20.06.23

Valla planeeringud ja uuringud

Jõelähtme valla üld-, teema- ja detailplaneeringud

Jõelähtme valla planeerimisega seotud dokumendid

Jõelähtme valla üld- ja teemaplaneeringute info

Jõelähtme valla detailplaneeringute info

 

Planeeringute andmekogu PLANK

PLANK - üleriigiline ühtne planeeringute andmekogu, mis koondab kokku kõik riigis kehtestatud planeeringud. Keskne andmekogu lihtsustab ja kiirendab planeeringute andmetele ligipääsu, millest on huvitatud erinevad ametiasutused, ettevõtjad ja elanikud.

 

 

Uuringud

Jõelähtme vallas ja Harjumaal läbi viidud uuringute info.

Eesti ja Harjumaa uuringud