5.09.23

Pane tähele! 

Vallavalitsuse ametnikud võtavad pöördujaid vastu ainult etteregistreerimisega. Kohtumise aja kokku leppimiseks palume ametniku poole pöörduda telefoni või e-kirja teel (kontaktid allpool).

Jõelähtme vallas sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetuste ja lastekaitse küsimustega tegelevad spetsialistid leiab Jõelähtme vallamajast. Vallamaja asub Jõelähtme külas, vana postijaama ja meierei hoonetes. Hariduse-, kultuuri- ja sotsiaalosakond asub vallamaja uuemas hoones (D-korpuses). Sissepääs asub tee poolt vaadates paremal pool, uue maja ja vana hoone vahel.

 

Vastuvõtt Jõelähtme Vallavalitsuses toimub igal teisipäeval 8.0013.00 ja kolmapäeval 14.0017.00. Vastuvõtt toimub vaid eelregistreerimise alusel! Palume ametnikuga kohtumiseks eelnevalt aeg kokku leppida!

 • Igal kolmapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt kell 9.00-12.00 Loo alevikus, Loo teenindusmajas (sissepääs sama, mis perearstikeskusesse), 
 • Iga kuu teisel ja neljandal kolmapäeval toimub sotsiaaltöötaja vastuvõtt kell 14.00-16.00 Kostiveres, Jõelähtme valla Päevakeskuse ruumides .

Kostivere vastuvõtud 2023. aastal:

Septembris:
 • 13.09
 • 27.09
Oktoobris:
 • 11.10
 • 25.10

Loo vastuvõtud 2023. aastal:

Septembris:
 • 6.09
 • 13.09
 • 20.09
 • 27.09
Oktoobris:
 • 4.10
 • 11.10
 • 18.10
 • 25.10

Infot erinevate toetuste, teenuste ning soodustuste kohta saab sotsiaaltoetuste ja sotsiaalteenuste rubriigist.

HARIDUS-, KULTUURI- JA SOTSIAALOSAKOND

4.09.23

Carmen Viherpuu
Osakonna juhataja

Koordineerib valla haridus-, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna tegevusi.
Planeerib ja korraldab haridusvaldkonnaalast tööd, koordineerib koolide ja lasteaedade tegevust, tegeleb eralasteaedade ja –koolide valdkonnaga.

6 054 867

carmen.viherpuu@joelahtme.ee

 

Sotsiaalnõunik

Koordineerib sotsiaaltööd vallas. Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab omavalitsusele õigusaktidega pandud sotsiaalküsimustega seotud ülesannete täitmist ning sotsiaalvaldkonna arengutegevust. Korraldab valla kui eestkosteasutuse tööd. Menetleb ranitsatoetusi ja koolitoetusi.

 

 

Kati Narusberg

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Arendab sotsiaalteenuseid ning korraldab elanikele teenuste osutamist. Korraldab sotsiaaltransporditeenust. Teostab valla eestkostel täiskasvanute eestkostet.

Sotsiaalkindlustusameti pilootprojekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses" koordinaator Jõelähtme vallas.

605 4862
5382 4862

kati.narusberg@joelahtme.ee

Carmen Ridalaan
sotsiaaltööspetsialist
 • Üldhooldusteenusel olevate Jõelähtme valla elanike abi- ja hooldusvajaduse ning selle raskusastme hindamine;
 • erivajadustega täiskasvanute ja laste ning nende pereliikmete abivajaduse hindamine ja nõustamine;
 • juhtumikorralduslik töö hariduse tugiteenuseid vajavate lastega

5860 0530

carmen.ridalaan@joelahtme.ee

 

 

 

 

Maarja Mehiste

Noorsootöö- ja spordispetsialist

Korraldab  noorsootöö- ja spordivaldkonnaalast tööd, projektlaagrite tegevusloa taotluste menetlemist, tegeleb laste ja noorte huvi- ja sporditegevuse ning laagri osalustasu toetuste eraldamisega. Koordineerib valla õpilasmaleva  ja noortekeskuste tööd. Noortegarantii Tugisüsteemi juhtumikorraldaja.

5389 4255
605 4859

maarja.mehiste@joelahtme.ee

noortegarantii@joelahtme.ee

Laura Ruul

Kommunikatsioonipetsialist

Korraldab valla ajalehe toimetamist ja väljaandmist ning  kaks korda kuus vallavalitsuse infokirja väljaandmist. Haldab vallavalitsuse kodulehte ja Facebooki lehte. Tegeleb MTÜ-de, kultuuri-, hariduse- ja spordiprojektide toetuste eraldamisega, menetlemisega ja aruandluse kontrollimisega. Koostöös Jõelähtme Valla Kultuurikeskusega aitab korraldada üritusi (vallavalitsuse vastuvõtt, lusikapidu, haridus- ja kultuuritöötajate tänuõhtu). 

laura.ruul@joelahtme.ee

Rita Hanni

Lastekaitsespetsialist

Nõustab kodanikke laste hooldusõigusega seonduvates küsimustes, puuetega laste peresid nende võimalustest ning aitab korraldada lapsehoiuteenust, tugiisikuteenust ja erinevaid nõustamisteenuseid.

605 4858
5343 3303
rita.hanni@joelahtme.ee

Hannes Vetik

Sotsiaaltööspetsialist

Nõustab ja informeerib inimesi sotsiaalkaitse küsimustes. Korraldab toimetulekutoetuse taotlemist, hooldaja määramist ja hooldajatoetuse maksmist, toimetulekut soodustavate sotsiaaltoetuste avalduste menetlemist. Teostab valla eestkostel olevate täiskasvanud isikute eestkostet. Väljastab puudega inimeste parkimiskaarte

605 4880
5181371

hannes.vetik@joelahtme.ee

Mihkel Pool

5865 0045

loonk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Lool). 

Mai-Liis Hansson

5853 8848

kostiverenk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega (peamiselt Kostiveres).

Rita Kirss

loonk@joelahtme.ee

Noorsootöötaja

Tegeleb valla noorte vaba aja tegevuste korraldamisega.