28.11.23

 

Registreeri end Jõelähtme valla elanikuks ja võida 500 eurot!
 

Soovime ju kõik, et meie teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edasi vähemalt samas mahus. Et koduvalla avalikud hooned oleksid remonditud, soojad ja kaasaegsed ning kergliiklusteid tuleks veelgi juurde.

Miks on kasulik registreerida end Jõelähtme valla elanikuks?
Iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale, sest toetuste ja teenuste taotlemine, samuti hääletamistel ja valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt.

Jõelähtme vallas on registreeritud elanikele suunatud palju erinevaid toetuseid:
sünnitoetus, lasteaia kohatasu vabastus, lapsehoiuteenuse toetus, ranitsatoetus, koolitoetus, tasuta koolitransport ja -toit, toetus laste spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks, medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus, lasterikastele peredele ja puuetega laste peredele. Hooldajatoetus, jõulutoetus eakatele ja lasterikastele peredele, toetus ravimite kompenseerimiseks, tasuta huvitegevus eakatele, integreeritud hoolekandeteenused, ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite toetus, matusetoetus jne.

Miks on iga valda registreeritud elanik vallale oluline?
Valla jaoks on oluline iga inimene, sest omavalitsuse eelarvesse laekuv tulumaksu suurus sõltub eelkõige maksumaksjate arvust, keskmisest sissetulekust ning riigi poliitikast, mis väljendub omavalitsusele laekuva tulumaksu osa suuruses. Elukoha registreerimine on oluline, et kohalik omavalitsus saaks vallas elu paremaks muuta.

Vallavalitsus teeb iga aasta lõpus teavituskampaaniat, eesmärgiga kutsuda üles inimesi end Jõelähtme valla elanikuks registreerima
Kampaania käigus kingitakse igale inimesele, kes ajavahemikus 27.11–31.12.2023 on rahvastikuregistris registreerinud oma elukohana Jõelähtme vallas paikneva elukoha, valla logoga kruus, soe pleed või torusall, 10-korra pilet Loo ujula kasutamiseks, 10-korra pilet Loo jõusaali või Kostivere Kultuurimõisa kinkekaart vabalt valitud sündmusele.

Kampaania käigus loositakse välja ka auhinnad:
1.
 4x500 eurot 2023.a. Jõelähtme valda registreerunud täisealiste elanike vahel, kes on seisuga 01.01.2024 jätkuvalt valla registris.
2. 4x500 eurot kõigi täisealiste valla elanike vahel, kes on 1. jaanuaril 2024 Jõelähtme valla registris!

Peamine eesmärk on, et valda tuleks juurde uusi toredaid elanikke,
nii neid, kes ei ole rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas kunagi elanud või kes on rahvastikuregistri andmetel vallast lahkunud. Kampaania on suunatud ka neile, kes on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Jõelähtme valla elanik, ikka selleks, et motiveerida ka tulevikus olema rahvastikuregistri andmetel koduvalla elanik!

Elukohateadet saab esitada mitmel moel:

  • eesti.ee lehel;
  • e-maili teel kantselei@joelahtme.ee
  • posti teel Jõelähtme vallavalitsus, Postijaama tee 7, 74202, Jõelähtme vald
  • või vallamajas koha peal.

Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab Jõelähtme vallavalitsuse kantseleist telefonidel 605 4887 või 5301 2223 ning e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee   

Tule Jõelähtmesse elama
Jõelähtme vallal on mitmekesine ajaloo- ja kultuuripärand. Tänu mitmekesisele loodusele on siin igal aastaajal suur valik erinevaid vaba aja veetmise võimalusi, nt kalastamine, matkamine, metsatukkades seenel-marjul käimine. Siin on maaliline rannajoon koos rannaküladega, põlised vanakülad ning avastamist ootavad metsad ning isegi mäed!

Suurepärane asukoht: kõik on käe-jala juures
Jõelähtme vald asub Tallinna kesklinnast 20 minuti autosõidu kaugusel, hea ühendus Tallinnaga annab võimaluse käia linnas tööl, aga elada maal...  Perearstikeskused, raamatukogudkultuuriasutused. Tublid ja toimekad kogukonnad ning külaseltsid, kes pakuvad oma kodukohas põnevaid lisategevusi ja sündmuseid.

Kvaliteetsed teenused
Jõelähtme vald pakub kvaliteetseid avalikke teenuseid. Meil on mugavas ulatuses koolidlasteaiadnoortekeskusedperearstikeskused, kultuuri-, spordi- ja vabaajaveetmise kohad ja palju muud. Päevakeskus, kes pakub eakatele nii toredaid sündmuseid kui ka teenuseid suuremates keskustes – Lool, Kostiveres ja Neemes.

Suurepärane koht laste kasvatamiseks
Jõelähtme vallas on 3 lasteaeda ja 3 kooli, sh hea tasemega gümnaasium. Väärtustame neid kõiki – nii suuri kui ka väiksemaid. Muusika-ja kunstikool ning spordikeskus. Meil on ägedad noortekeskused, huviringid, mänguväljakuid ning madalseiklusrajad, mis ootavad nii suuri kui väikeseid avastajaid. Jõelähtmes elavad aktiivsed ja ärksad noored, kes usinasti noortevolikogus kohaliku elu kujundamises kaasa löövad. Valda registreerunud noortel on võimalus osaleda igal suvel õpilasmalevas ning lisaks toimuvad lastele ja noortele suunatud laagrid, mis on Jõelähtme noortele soodsamad.

Aja lugu elab siin
Jõelähtme valla tunnuslause "Aja lugu elab siin" viitab Jõelähtme valla väärikale minevikule, aga ka olevikule ja tulevikule. Ajal on oma lugu jutustada. Jõelähtme on läbi aja kujunenud põneva ja rikkalike arheoloogiliste ning ajalooliste muististe ja kaitstavate loodusobjektidega piirkonnaks, siinsed põliskülad on säilitanud ka oma arhailise miljöö ning siin on palju avastamist nii minevikust kui kaasajal…

 

 

Kokkuvõte 2022. aasta Jõelähtme valla elanikuks registreerimise kampaaniast

Jõelähtme vallavalitsus korraldas ka eelmise aasta lõpus 30.10-31.12.22 tavapärase registrikampaania, mille käigus kutsuti registreerima end Jõelähtme valla registrisse. Valla sõlmpunktidesse Loole ja Kostiveresse paigaldati reklaamplakatid ja samuti avaldati vastavad reklaamid vallalehes, kodulehel ja Facebookis. Kampaaniaperioodil detsembris registreeris end Jõelähtme valla elanikuks 119 inimest. Võrdluseks, et detsembris 2021 kampaania käigus registreeris ennast elanikuks 64 inimest.

Kampaaniaperioodil 30.11 – 31.12.2022 elukoha registreerijad said valida kahe kingituse vahel: kümne korra tasuta pääse Loo ujulasse või valla sümboolikaga kruusi. Samuti läks loosi kaheksa 500-eurost kinkekaarti, mille võitjad loositi välja 12.01.23 toimunud vallavalitsuse istungil. Kindlasti on tänavuse registrikampaania tõmbenumbriks asjaolu, et alates 1. jaanuari 2023.a seisuga Jõelähtme valla registris olevad lasteaialapsed on vabastatud lasteaia kohatasust. Jõelähtme vald on seni ainuke Eesti vald, kes on oma elanikud vabastanud lasteaia kohatasust!

Jõelähtme valla elanike arv 1. jaanuaril 2021 oli 6663 inimest, 2022. aasta alguses elas Jõelähtme vallas aga 6902 inimest ja tänavuse aasta alguseks oli vallaelanikke registris 7229 inimest.

Kui tavaliselt on elanike arvu kasv jäänud alla 100 inimese aastas, siis 2023.aasta jooksul lisandus rekordilised 327 inimest. Kogu Harjumaal on märgata tendentsi, et elanikud kolisid viimasel paaril aastal varasemast enam elama Tallinna lähivaldadesse. Olgu öeldud, et ka kogu maailmas on koroonaviiruse levimise ajal viimase paari aasta kestel täheldatud varasemast suuremat elanike arvu kasvu just linnalähedastes maapiirkondades.

Õnnitleme kõiki loosimise võitjaid ja ka neid kellele loosiõnn ei naeratanud - olete teinud valiku parima elukoha kasuks! Kampaania võitjatega võtame ühendust jaanuarikuu jooksul.

 

Priit Põldma
abivallavanem

 

Loositi kokku kaheksa 500-eurost kinkekaarti, mille võitjad loositi välja 12. jaanuaril toimunud vallavalitsuse istungil.

500 eurot võitsid:

Gerli Männiste

Grigori Maljuga

Priit Veia

Ellen  Lõhmus

Dmytro Drohomyretskyi

Kristo Konks

Viktor Korniienko

Jelena Ojavere

Palju õnne võitjatele! Vallavalitsus võtab võitjatega ühendust!