28.04.23

Kokkuvõte Jõelähtme valla elanikuks registreerimise kampaaniast

Jõelähtme vallavalitsus korraldas ka eelmise aasta lõpus 30.10 - 31.12.23 tavapärase registrikampaania, mille käigus kutsuti registreerima end Jõelähtme valla registrisse. Valla sõlmpunktidesse Loole ja Kostiveresse paigaldati reklaamplakatid ja samuti avaldati vastavad reklaamid vallalehes, kodulehel ja Facebookis. Kampaaniaperioodil detsembris registreeris end Jõelähtme valla elanikuks 119 inimest. Võrdluseks, et detsembris 2021 kampaania käigus registreeris ennast elanikuks 64 inimest.

Kampaaniaperioodil 30.11– 31.12.2022 elukoha registreerijad said valida kahe kingituse vahel: kümne korra tasuta pääse Loo ujulasse või valla sümboolikaga kruusi. Samuti läks loosi kaheksa 500-eurost kinkekaarti, mille võitjad loositi välja 12.01.23 toimunud vallavalitsuse istungil. Kindlasti on tänavuse registrikampaania tõmbenumbriks asjaolu, et alates 1. jaanuari 2023.a seisuga Jõelähtme valla registris olevad lasteaialapsed on vabastatud lasteaia kohatasust. Jõelähtme vald on seni ainuke Eesti vald, kes on oma elanikud vabastanud lasteaia kohatasust!

Jõelähtme valla elanike arv 1. jaanuaril 2021 oli 6663 inimest, 2022. aasta alguses elas Jõelähtme vallas aga 6902 inimest ja tänavuse aasta alguseks oli vallaelanikke registris 7229 inimest.

Kui tavaliselt on elanike arvu kasv jäänud alla 100 inimese aastas, siis 2023.aasta jooksul lisandus rekordilised 327 inimest. Kogu Harjumaal on märgata tendentsi, et elanikud kolisid viimasel paaril aastal varasemast enam elama Tallinna lähivaldadesse. Olgu öeldud, et ka kogu maailmas on koroonaviiruse levimise ajal viimase paari aasta kestel täheldatud varasemast suuremat elanike arvu kasvu just linnalähedastes maapiirkondades.

Õnnitleme kõiki loosimise võitjaid ja ka neid kellele loosiõnn ei naeratanud - olete teinud valiku parima elukoha kasuks! Kampaania võitjatega võtame ühendust jaanuarikuu jooksul.

 

Priit Põldma
abivallavanem

 

Loositi kokku kaheksa 500-eurost kinkekaarti, mille võitjad loositi välja 12. jaanuaril toimunud vallavalitsuse istungil.

500 eurot võitsid:

Gerli Männiste

Grigori Maljuga

Priit Veia

Ellen  Lõhmus

Dmytro Drohomyretskyi

Kristo Konks

Viktor Korniienko

Jelena Ojavere

Palju õnne võitjatele! Vallavalitsus võtab võitjatega ühendust!

 

 

Registreeri end Jõelähtme valla elanikuks!

 

 

Tule Jõelähtme valda elama! Registreeri elukoht Jõelähtme vallas ja võida 500 eurot!

Vallavalitsus teeb iga aasta lõpus teavituskampaaniat, mille eesmärk on kutsuda üles inimesi end Jõelähtme valla elanikuks registreerima.

Kellele on kampaania suunatud?

Kampaania „Jätame maksud endale" peamine eesmärk on tuua Jõelähtme valda juurde uusi elanikke – nii neid, kes ei ole rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallas kas kunagi elanud, või kes on rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme vallast lahkunud. Kampaania on suunatud ka neile, kes on rahvastikuregistri andmetel jätkuvalt Jõelähtme valla elanik, et motiveerida neid ka tulevikus olema rahvastikuregistri andmetel Jõelähtme valla elanik.

Miks on iga valda registreeritud elanik vallale oluline?

Valla jaoks on iga inimene oluline, sest tulubaas, mida saab kasutada valla arendamiseks ja teenuste osutamiseks, sõltub just registreeritud elanike arvust. Põhilise osa valla tulubaasist moodustab aga tulumaks – vastavalt tulumaksuseadusele kantakse iga elaniku brutotulust 11,6% registrijärgsele omavalitsusele. Jõelähtme valla suurimaks tuluallikaks on üksikisiku tulumaks, mis moodustab keskmiselt 63% omavalitsuste kogutuludest s.h 74,6% omatuludest. Omavalitsuse eelarvesse laekuv tulumaksu suurus sõltub eelkõige maksumaksjate arvust, keskmisest sissetulekust ning riigi poliitikast, mis väljendub omavalitsusele laekuva tulumaksu osa suuruses. Selline finantseerimissüsteem tingib kohalike omavalitsuste vahelist konkurentsi nii isikute registreeritud elukoha, kui ka elanike vajaduste parema rahuldamise pärast.

Seega iga puudujääv elanik tähendab maksuraha vähenemist ning lisanduv elanik maksuraha kasvu.

Miks on kasulik registreerida end Jõelähtme valla elanikuks?

Elukoha registreerimine on muuhulgas oluline, et omavalitsus saaks adekvaatselt planeerida ja osutada avalikke teenuseid. Aga ka iga inimese enda huvides on see, et tema elukohaandmed registris oleksid korrektsed ning vastaksid tegelikule elukohale, sest toetuste ja teenuste taotlemine, samuti valimistel osalemine toimub üksnes registreeritud elukoha põhiselt. Jõelähtme vallas on registreeritud elanikele suunatud väga palju erinevaid toetusi: sünnitoetus, lapsehoiuteenuse toetus, ranitsatoetus, koolitoetus, õpilaste sõit, toetus laste spordi- ja huvitegevuse osalustasu maksmiseks medaliga ning kiitusega lõpetanu toetus, lasteaia toiduraha ning osalustasu toetus, hooldajatoetus, jõulutoetus eakatele, lasterikastele peredele ja puuetega laste peredele, matusetoetus, toimetulekutoetus, toetus ravimite kompenseerimiseks, eluruumide kohandamise toetus, ortopeediliste ja invatehniliste abivahendite toetus, jne.
NB! Alates 01.01.2022 ka lasteaia kohatasu vabastus!
Loe kõikide toetuste kohta lähemalt Jõelähtme valla koduleheküljelt http://joelahtme.kovtp.ee/sotsiaaltoetused. Lisaks kehtib koduvalda registreeritud elanikule kodualuse maamaksu vabastus (tiheasutusega aladel 1500 m2 ning hajaasustusega aladel 2ha ulatuses). Kodualuse maamaksu vabastuse saamise eelduseks on registrijärgne aadress 31. detsembri seisuga. Tahame ju kõik, et meie teed oleks korras, tänavad valgustatud, et meil oleks piisavalt lasteaiakohti ning kooliharidust pakutaks edasi vähemalt samas mahus, et koduvalla avalikud hooned oleksid remonditud, soojad ja kaasaegsed, et kergliiklusteid tuleks veelgi juurde.

Elukohateadet on võimalik esitada mitmel moel:

  • Eesti.ee – logi sisse ID-kaardi või Mobiil-IDga ning esita elukohateate avaldus.
  • Portaali sisenedes valige vasakmenüüst>Taotlused ja avaldused>Eluase ja keskkond>Elukohateate esitamine. Avaldust täites peaksid alaealiste laste vanemad arvestama, et lapsed vanemate elukohamuudatuse puhul n-ö automaatselt kaasa ei tule. Seega tuleks alaealised lapsed kindlasti esitatavasse avaldusse eraldi märkida. Juhul, kui elukohateate esitaja ei ole ise selle eluruumi omanik, kuhu ta elukohta soovib registreerida, tuleks avalduse lõppu märkida ruumi omaniku andmed. Sellisel juhul näeb ruumi omanik kodanikuportaali sisenedes esitatavat elukohateadet ning saab selle digitaalselt allkirjastada, misjärel avaldus läbi portaali kohalikku omavalitsusse menetlemiseks suundub.
  • E-mailiga – saada digitaalselt allkirjastatud elukohateate avaldus e-aadressile kantselei@joelahtme.ee
  • Posti teel – prindi välja elukohateate avaldus, täida see ning saada aadressil Jõelähtme Vallavalitsus, Postijaama tee 7, 74202, Jõelähtme vald. Elukohateatele tuleb lisada koopia isikut tõendavast dokumendist ning juhul, kui te ei ole ise eluruumi omanik, kuhu soovite elukohta registreerida, ootame lisadokumentidena kas eluruumi omaniku kirjalikku nõusolekut elukohaandmete rahvastikuregistrisse kandmiseks või koopiat kehtivast üürilepingust.
  • Jõelähtme Vallavalitsuses (Postijaama tee 7) – täida kantseleis elukohateate avaldus esmaspäevast neljapäevani kell 8–17 ning reedeti kell 8–13. Lisainfot elukoha registreerimise kohta saab Jõelähtme vallavalitsuse kantseleist telefonidel 605 4887 või 5301 2223 ning e-posti aadressil kantselei@joelahtme.ee

 

Kampaaniainfo

Kampaania käigus kingitakse igale inimesele, kes ajavahemikus 30.11–31.12.2021 on rahvastikuregistris registreerinud oma elukohana Jõelähtme vallas paikneva elukoha, Jõelähtme valla logoga kruus, kümne korra pilet Loo aleviku spordihoone ujula kasutamiseks või Jõelähtme valla logoga näomaski.

Kampaania käigus loositakse 13.01.2022.a välja auhinnad:

  1. 4x500 eurot 2021 aastal Jõelähtme valda registreerunud täisealiste elanike vahel, kes on seisuga 01.01.2022 jätkuvalt valla registris.
  2. 4x500 eurot kõigi täisealiste valla elanike vahel, kelle registrijärgne elukoht seisuga 01.01.2022 on Jõelähtme vald